Samherji – isländsk gigant

Samherji Hf är det näst största fiskeriföretaget om vi ser till verksamheten på och runt Island, men ser vi till det totala så är Samherji sannolikt större än HB Grandi som är det klart största fiskeriföretaget i isländska farvatten. Kanske är Samherji större även på Island om vi räknar in att företaget också är största ägare i Sildarvinnslan hf, ett annat av Islands stora fiskeriföretag. Totalt sett hör Samherji med delägda företag till världens största fiskeriföretag med verksamhet på Island, i Norge, flera europeiska länder, på Grönland, i Namibia,och Kanada.

Medan HB Grandi har sitt huvudkontor i den största staden, Reykjavik har Samherji sitt huvudkontor i Akureyri på nordsidan av Island, den största staden utanför huvudstadsområdet.

Räknas Samherjis olika utländska dotterbolag med så är Samherji helt klart större än HB Grandi. Det är dock ganska snårigt med Samherjis ägande i utländska dotterbolag och bolaget har länge bedrivit fiske utanför Västafrikas kust. Ägandet av båtarna som fiskat där har ofta dolts genom företag på Cypern eller i andra skattesmitarländer och bekvämlighetsflaggländer. Men ägandet i bolagen i Europa är i de flesta fall relativt enkelt.

SamherjiSamherjis dotter och intressebolag, namn, land, andel, annan ägare

Sildarvinnslan hf, Island, 45%, Gjögur äger 34%
Utgerdarfelag Akureyringa ehf (UA), Island, kontroll
Krossanes ehf, Island, 100%
Íslandslax hf, Island, 100%
Kaldbakur ehf, Island, 100%
Oddeyrin ehf, Island, 100%
Krossanes ehf, Island 100%
Polaris Seafood ehf, Island, 100%
Reykfiskur ehf, Island,100%
Seley ehf, Island, 30%
Sæböl ehf, Island, 47%
Runolfur Hallfredsson ehf, Island, Sildarvinnslan 100%
Bergur-Huginn ehf, Island, Sildarvinnslan 100%
Gullberg ehf, Island, Sildarvinnslan 100%
Laxa hf, Island, Sildarvinnslan 100%
Uthafssjavarfang ehf, Island, Sildarvinnslan 100%
Cuxhavener Reederei GmbH, Tyskland, 100% (äger i sin tur Deutsche Fischfang Union GmbH (DFFU), Tyskland)
Icefresh Gmbh, Tyskland, DFFU 100%
Nergård Invest AS, Norge, 36,5% via de tyska bolagen, familjerna Stang, Kraemer och Torrissen resten
Nergård AS, Norge, Nergård Invest AS äger 58,33%, Bollagrunn AS (Bjarte Tunold) äger 41,67%.
Faroe Origin P/f (tidigare P/f Faroe Link Maritime), Färöarna, 25%, (Vardin P/f äger 40%).
Polar Pelagic A/S, Grönland, Sildarvinnslan äger 33%, Polar Seafood 67%
Onward Fishing Company Ltd, Storbritannien, 100%
UK Fisheries Ltd, Storbritannien, 50% via Onward Fishing, Parlevliet & van der Plas äger 50%
Ice Fresh Seafood Ltd, Storbritannien, 100%
Seagold Ltd, Storbritannien, 100%
Euronor, Frankrike, UK Fisheries 100%
Arctic Navigations Sp.z.o.o., Polen, DFFU sannolikt störste ägare
Atlantex Sp.z.o.o., Polen, DFFU sannolikt ägare, troligen via bolag på Cypern
Heinaste Investment Ltd, Cypern, (troligen ägt av Samherji)
Esja Fishing Pty Ltd, Namibia, Heinaste Investment Ltd äger 49%, två lokala bolag äger tillsammans 51%
Newfound Resources, Kanada, minoritetsdelägare

På den bild där företaget anger vilka utländska verksamheter de äger tas dock bara en del av deras ägarintressen i andra länder upp. Framherji på Färöarna finns också med på kartan trots att Samherji inte längre verkar vara delägare.

Samherji

Samherji med intressebolag och dotterbolag innehar fiskerättigheter i en rad länder, Island, Färöarna, Grönland, Norge, Tyskland, Polen, Storbritannien, Marocko (inklusive Västsahara), Mauretanien och Namibia. I Mauretanien och Marocko handlar det om att de polska bolagen har del av Tyskland och Polens andel av EU-kvoterna. Storleken på de Samherji-dominerade bolagens fiskerättigheter i de två västafrikanska länderna är okända. I Namibia har Esja Fishing 5 000 ton taggmakrill (hästmakrill).

Fiskebåtarna som Samherji och deras intressebolag äger i Tyskland är NC 100 Baldvin (1 906 bruttoton) och NC 105 Kiel (3 051), i Polen är det GDY 36 Polonus på 1 805 bruttoton och i St. Kitts & Nevis med fiskerättigheter i olika afrikanska länder äger Samherjis intressebolag med all sannolikhet Heinaste på 7 765 bruttoton. En annan likadan båt med samma flaggland är Saga som också fiskar i afrikanska vatten precis som Heinaste. Den båten ägs nog inte av Samherji, men verkar skötas av Samherjis polska intressebolag Atlantex.

Hur stora fiskerättigheter DFFU har i Tyskland är okänt men för Grönland, Färöarna, Norge, Storbritannien och Island är fiskerättigheterna kända. Ibland i ton, ibland i andelar, ibland bägge delarna. Förutom för listade fiskarter har företagen också mindre andelar av andra fiskarter. För Islands del är de tre företagen Samherji, Sildarvinnslan och UA sammanräknade. De hade tillsammans omkring 11% av de sammanlagda kvoterna för torsk, kolja och sej. HB Grandi har 7%. När det gäller pelagisk fisk är Samherji-gruppen med intressebolag och dotterbolag det överlägset största företaget på Island när det gäller innehavda fiskerättigheter,

Fiskerättigheter Island, ton, andel av totalkvoterna (2015)

Djúpkarfi (djuphavskungsfisk, snabeluer), 1 290, 13,6%
Grálúða (grönländsk hälleflundra), 1 616, 13,2%
Karfi/Gullkarfi (större kungsfisk, uer), 5 647, 13,1%
Karfi/Gullkarfi (större kungsfisk, uer) int.vatten, 575, 20,6%
Kolmunni (blåvitling, kolmule), 61 998, 32,2%
Loðna (lodda), 96 630, 25,2%
Makríll, 36 025, 20,8%
Norsk-Íslensk síld (NVG-sill), 10 983, 29,4%
Síld (sill), 23 887, 28,9%
Ufsi (sej), 4 215, 9,1%
Ýsa (kolja), 1 949, 8,0%
Þorskur (torsk), 20 466, 11,9%
Þorskur (torsk) norsk, 1 660, 25,3%
Þorskur (torsk) rysk, 1 036, 25,3%
Gulllaks (guldlax), 611, 8,1%

Källa: Fiskistofa

De fiskebåtar som ägs av Onward Fishing och UK Fisheries med olika dotterbolag är idag H 110 Norma Mary (2 342 bt) tillhörig Onward Fishing samt H7 Kirkella på 4 300 bruttoton, H 135 Farnella (667 bt) och H 176 Arctic Warrior (1 621 bt) som tillhör UK Fisheries. Den enda av dessa båtar som har stora fiskerättigheter i brittiska vatten är Farnella som har huvuddelen av sina FQA-enheter i brittiska vatten. De andra båtarna fiskar i huvudsak på norskt och internationellt vatten i Nordatlanten och Arctic Warrior har inga fiskerättigheter utanför sådana fiskevatten. Den andra hälften av aktierna i UK Fisheries ägs av Parlevliet & van der Plas.

Totalt har Onward Fishing och UK Fisheries 234 370 FQA-enheter vilket utgör ungefär 2,9% av samtliga brittiska fiskerättigheter (FQA-enheter). Huvuddelen av detta utgörs av torsk och kolja i norska  och internationella farvatten, torsk, kolja och sej i Nordsjön och Atlanten väster om de brittiska öarna samt runt Färöarna. Företagen och båtarna har också stora rättigheter till uer, grönländsk hälleflundra,långa och blålånga. Hur mycket FQA-enheterna motsvarar i ton fisk är omöjligt att veta då det varierar från år till år och beroende på art.

Fördelningen är enligt följande (viktigaste arterna), art, område, FQA-enheter

Torsk, Norge, 96 360
Sej, Nordsjön, 27 081
Torsk, Spetsbergen, 25 410
Torsk, NAFO, 16 240
Kolja, Atlanten, 13 674
Kolja, Norge, 13 470
Kolja, Nordsjön, 10 746
Torsk Nordsjön, 7 307

Via brittiska företag har Samherji med andra ord stora fiskerättigheter i norska fiskevatten. Via minoritetsägda norska Nergård som de äger via de tyska dotterbolagen med 36,5% i Nergård Invest AS som i sin tur äger 58,33% i Nergård AS har de förstås ännu större fiskerättigheter i Norge. Nergård har 5 vitfisktrålare och är näst största innehavare av fiskerättigheter på vitfisk i Norge. De rättigheter som kräver tillstånd och som Nergård är i åtnjutande av innebär följande fiskmängder:

Fiskerättigheter Nergård, fiskart och område, ton (2015)

Kolja norr om 62:a breddgraden, 5 993
Sej, norr om 62:a breddgraden, 4 819
Sej, söder om 62:a breddgraden, 2 500
Torsk, norr om 62:a breddgraden, 19 341

Dessutom har alla Nergårds båtar räkfisketillstånd. 2015 hade Nergård 5% av samtliga fiskerättigheter för vitfisk i Norge och företaget var näst största innehavare av fiskerättigheter på torsk i Norge. Havfisk ASA (tidigare Aker Seafoods ASA) som ägs av Austevoll-koncernen hade samma år 10% och var störst. Nergård AS i Norge driver precis som Samherji på Island också fiskindustrier i land.

Enligt uppgifter är Samherji också minoritetsintressent i det kanadensiska räkfiskeföretaget Newfound Resources som driver räktrålaren Newfound Pioneer på 2 299 bruttoton. Newfound säljer också hälften av fångsten från räktrålaren Saputi på 2 634 bruttoton som ägs och drivs av Nataaqnaq Fisheries Ltd i St. John. Saputi fiskar på en räkfiskelicens som ägs av Qikiqtaaluk Corporation. Även det danska företaget Sirena A/S köper räkor från Nataaqnaq. Det grönländska företaget Polar Pelagic i vilket Sildavinnslan är minoritetsdelägare har den pelagiska trålaren GR 18-49 Polar Amaroq på 3 200 bruttoton. 2014 hade Polar Pelagic rättigheter till 9 000 ton makrill i grönländska farvatten.

Antalet fiskedagar för demersalt fiske som Samherjis minoritetsägda företag Faroe Origin på Färöarna sammanlagt förfogar över är sammanlagt 1 364 vilket utgör 31,8% av det sammanlagda antalet fiskedagar för demersala trålare.  Faroe Origin har också en mindre mängd pelagiska fiskerättigheter.

Nergård har omkring 450 anställda medan Samherji har omkring 800 anställda totalt och Euronor 200. Andra delägda bolag har några hundra anställda ihop. 2014 omsatte Nergård AS 906,7 miljoner NOK och hade bokförda tillgångar på över 1 miljard NOK. Företaget har gått med förlust en lång rad år i rad. Samherjis omsättning var betydligt större redan år 2013:

Samherji, which controls operations in eleven countries from its base in Akureyri, in the north of Iceland, reported pre-tax profit of €134.8m for 2013, an increase of 37.83% year-on-year.

Turnover for Samherji was €550.2m, down marginally from the level of €553.1m hit in 2012. Cash flow from operating activities was also down to €77.1m, from €99.1m the year before.

2015 omsatte Samherji 573 miljoner Euro. Samherji är också i mindre utsträckning engagerat i fiskodling på Island av lax och röding. VD i Samherji är Þorsteinn Már Baldvinsson och styrelsen består av Jóhannes SigurgeirssonEiríkur JóhannssonÓskar MagnússonKristján Vilhelmsson och Jón Sigurðsson.

Ägare av Samherji är Kristjan V Vilhelmsson och Thorsteinn Mar Baldvinsson. Den sistnämnde sitter också i styrelsen för norska Nergård AS, brittiska Onward Fishing Company Ltd och UK Fisheries Ltd samt deras olika dotterbolag.

Samherji har tidigare också haft en stor verksamhet i Västafrika genom Katla Seafoods. Denna verksamhet har sålts till ryska ägarintressen (Karat Group).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , ,,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!