Miljörörelserna är oseriösa kring västra Östersjön

Tillståndet för torskbeståndet i västra Östersjön är enligt ICES mycket dåligt. Rådgivningen från dem innebär i praktiken att allt fiske av torsk i västra Östersjön måste upphöra. Det är också vad miljörörelser kräver allt mer högljutt:

Lige nu har de såkaldt grønne organisationer travlt med at markere sig på de sociale medier – som Facebook og Twitter. Det sker i et forsøg på at overbevise beslutningstagere – ministre og embedsfolk – i Østersølandene om, at de skal følge den videnskabelige rådgivning og skære voldsomt ned i torskekvoterne for 2017.

I denne uge er det især Oceana og The Fish Secretariat – det sidste er en svenskbaseret organisation – der har haft travlt ved tasterne og lagt den ene “post” efter den anden ud.

Og det langt fra lige “stuerent”, hvad de får lagt ud. The Fish Secretariat har bl.a. lagt et tweet ud, hvor de beskylder Danmarks Fiskeriforening PO ud for, at de modarbejdere deres medlemmers interesser. Angiveligt fordi DFPO argumenterer for, at reduktionen i torskekvoten i den vestlige Østersø maksimalt skal være på 20 procent.

Samtidigt framhåller miljörörelserna situationen i Öresund som mycket bra när det gäller torksen. Torskbeståndet anses vara det finaste i alla Sveriges och Danmark kustvatten. Enligt alla bedömare beror det på att bottentrålning varit förbjuden i Öresund sen 1930-talet. Trots detta föreslår alla miljöorganisationer att även kvoten i Öresund ska skäras ner till 10% av den som gäller i år. Det är oseriöst att agera på det viset. ett innebär också att miljörörslerna agerar för att i praktiken stoppa det småsakliga och kustnära fiske som de så ofta säger sig värna om. Det är att tala med kluven tunga, att ägna sig åt dubbelmoraliska floskler.

Eventuellt är det också så att fritidsfisket i Öresund fångar mer torsk än yrkesfisket. Några nedskärningar för fritidsfisket föreslår inte miljöorganisationerna.D et är också helt oseriöst och dessutom hänsynslöst mot de människor som försöker leva på att ägna sig åt fiske. Städernas medelklass får gärna fiska hur mycket de vill på fritiden, men yrkesfiskare med mycket små inkomster ska hindras från att fiska. Är det verkligen den politiken olika miljörörelser vill ha? Krossa det småskaliga kustnära yrkesfisket och låta medelklassens fritidsintressen regera. En sådan politik är inte rimlig.

Om fisket i Öresund ska skäras ner (vilket egentligen inte är rimligt) så måste också fritidsfisket skäras ner. Det inser också Sportfiskarna som företräder medelklassens fritidsfiske och därför går de ut hårt mot att fritidsfisket också ska drabbas av inskränkningar och minskade fiskemöjligheter. Men det enda rimliga är att fritidsfisket också måste ta hänsyn till ICES förslag och torskbeståndens dåliga status.

Om vi inte vill döda det kustnära fisket så går det inte att skära ner torskkvoten så hårt som ICES rådgivning ger vid handen och det går inte att göra som miljörörelserna vill. Kanske kan det skäras ner nästan så hårt i område 22 och 24,men inte alls i område 23 (Öresund)men då måste det också till andra samtidiga åtgärder såsom halverat fritidsfiske och halverad sälstam. Att bara skära ner på yrkesfisket är inget annat än ren förföljelse av yrkesfiskare. Att skära ner på kvoten i Öresund innebär att myndigheterna säger att torskbeståndet i Öresund inte är så bra som det alltid gjorts gällande oh då faller all argumentation om den farliga bottentrålningen platt till marken.

Torskbeståndet i Öresund är ju det som alla drar upp när bottentrålningens problem ska åskådliggöras. Men är det inte så friskt och sunt som det hävdas så är det ju inte säkert att trålning är problemet med det allt för ynkliga torskbeståndet I Kattegatt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!