Makrillkvoten ökad med 14%

I förhandlingarna mellan EU, Norge och Färöarna om makrillkvoten har det beslutats om en total kvot på 1 020 996 ton inför 2017 varav 503 245 ton för EU, 229 821 ton för Norge och 128 655 ton för Färöarna. Resten är avsatts för länder som inte ingår i avtalet som Island och Grönland. De sistnämnda har de senaste åren fiskat mer än den kvot som avsatts för dem.

Makrill

Den kvot som överenskommits i förhandlingarna är betydligt större än den kvot som ICES rekommenderat, vilket är 944 000 ton. Det betyder att makrillen överfiskas och skyldiga till det är framförallt Island och Grönland men också Färöarna som inte vill acceptera den kvotandel de historiskt haft och tidigare också de ställt sig vid sidan av avtalet och fiskat mer än vad de haft rätt till. Men de ensate åren har Färöarna undertecknat avtalet då de fått en större andel än tidigare men detta har skett till priset av att makrillkvoten sätts högre än rekommenderad kvot från ICES. I det långa loppet kommer detta sannolikt att leda till problem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!