Okunniga centerpartister på Sotenäset

Tre centerpartister från Sotenäs, Lennart Johansson, Gunnar Selstam och Stig-Arne Helmersson har skrivit en mycket oinitierad och okunnig debattartikel i Bohusläningen om det svenska fisket och överförbara fiskerättigheter. I korthet är den en hopkok på de vanliga idéerna om att överförbara fiskerättigheter (TFC eller ITQ) innebär att det kustnära fisket försvinner och att jättestora båtar tar över och köper upp allting.

En sådan utveckling är ett rent fantasifoster. Erfarenheterna från införandet av överförbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket i Sverige och inom nästan allt fiske i Danmark visar att det inte är så. Det kustnära fisket har klarat sig alldeles utmärkt. I Sverige har det inte påverkats alls (ingen minskning av antalet båtar i det småskaliga pelagiska fisket) medan antalet stora pelagiska fiskebåtar halverats. I Danmark har antalet små kustnära fiskebåtar minskat i exakt samma takt som den danska fiskeflottan i sin helhet. De erfarenheter som finns visar alltså att överförbara fiskerättigheter inte påverkar det småskaliga kustnära fisket om det utformas på ett korrekt sätt.

Centerpartisterna visar också upp en stor okunnighet om fisket sig själv. De jättebåtar de pratar om ägnar sig år pelagiskt fiske av sill, makrill, blåvitling med mera långt ute till havs. De konkurrerar inte med det kustnära fisket på något sätt. de fiskar inte på samma ställen och inte på samma arter. Vidare har de tre centerpartisterna fel på flera andra mindre punkter.

Den pelagiska kustkvoten gäller för allt typ av fiske och det behövs inte ändrade regler för den som centerpartisterna föreslår. Den har sen den infördes utökats ett antal gånger, men just nu verkar det inte finnas behov av det.

Det finns faktiskt också särskilda regler för små båtar, sålunda får ett 30-tal mindre räktrålare fiska i Kosterfjorden och 5 stycken får fiska i Gullmarsfjorden. Inga medelstora eller stora trålare år fiska där. Innanför trålfiskegränsen finns det särskilda områden där kräfttrålare få fiska om de har ristförsedd trål. Kräfttrålare är små fiskebåtar. I övrigt finns ingen anledning att gör fler undantag för trålfiske innanför trålfiskegränsen.

Till slut är vi alla överens om att reglerna kring fisket måste förändras. regelverket måst bli enklare och möjligt att följa. Landningskyldigheten måste kunna upprätthållas. För det behövs ett nytt system och Peter Olsson, ordförande i Sveriges Fiskare PO (SFPO) och småskalig kustnära fiskare har redogjort för det arbetet i ett bra svar till de centerpartistiska politikerna:

I och med att alla kvoterade arter nu ska tas i land finns det en uppenbar risk för att de svenska kvoterna tar slut snabbare för vissa arter än för andra. Med dagens kollektiva system skulle det innebära att när en kvot tar slut så måste myndigheten stoppa allt fiske som kan tänkas fånga den arten. Detta skulle få förödande konsekvenser för den svenska fiskerinäringen, då den svenska flottan (främst den småskaliga och kustnära) skulle tvingas att stanna i land under merparten av året. Men med rätt förvaltning och förutsättningar kan det innebära möjligheter.

Yrkesfisket insåg tidigt problematiken och startade en process där man tog fram ett förslag till ett fungerande system. Det förslaget bygger på en årlig tilldelning med möjlighet att handla sinsemellan. Ett sådant system:

• undviker kollektiva redskapsstopp,

• förbättrar de ekonomiska förutsättningarna, genom att den enskilde fiskaren kan planera sin verksamhet över året samt ges möjlighet att utveckla sin verksamhet, och

• främjar även ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra fiskbestånd, då det ger tydliga incitament för ett långsiktigt bevarande.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Varken Pathway som finns på bild i Bohusläningen i anslutning till centerpartisternas debattartikel eller motsvarande svenska fiskebåtar med dansk flagg (S 264 Astrid) fiskar i närheten av den svenska kusten. I Sverige finns inga så stora båtar men de största i Sverige fiskar inte heller de i närheten av den svenska kusten med undantag för en enda stor snörpvadsbåt (GG 764 Astrid). Den fiskar skarpsill och sill men inte på samma kvot.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!