Demersala fiskerättigheter – torskproblematiken i Västerhavet

När det gäller införandet av överförbara fiskerättigheter (kallas fiskemöjligheter av HaV) i det demersala svenska fisket finns det några speciella områden som innehåller problem som inte blir lösta med med det förslag som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) lagt fram.

Torsk

Torsk

Ett sådant problem är den stora mängd torsk som förekommer i Skagerak. Torsken gör att det är svårt att fiska annat då den mängd torsk en båt får fiska snabbt fångas. Med överförbara fiskerättigheter enligt det förslag som HaV lagt fram underlättas dock möjligheterna att följa landningsskyldigheten vad det gäller torsken, men sannolikt kommer det inte att kunna fungera fullt ut om inte torskkvoten också höjs.

Att torskkvoten inte räcker till illustreras av det faktum att HaV inte vill tillåta fritt fiske på torsk i kustkvoten utan där vill ha ett ransonssystem enligt ungefär de premisser som gäller i allt demersalt fiske idag.

Sannolikt räcker därför torsken inte heller till i det demersala systemet med individuellt tilldelade och under året överförbara fiskerättigheter vilket betyder att landningsskyldigheten inte kommer att kunna fullgöras i slutet av året. Fiskebåtarna har då bara två alternativ att välja på, ligga still resten av året eller bryta mot lagen genom att slänga ut torsk. Det första är ekonomiskt omöjligt för de flesta yrkesfiskare i det demersala fisket. Samma problem som för torsken finns också för sej och kolja i Skagerak.

Torsken i Nordsjön och Skagerak behandlas idag som ett enda bestånd och den fördelningen mellan länder som en gångs gjorts ändras inte lättvindigt. Men torsken har dragit sig längre norrut i Nordsjön och in i Skagerak där förekomsten ökat kraftigt meden förekomsten minskat i andra delar av Nordsjön. En rimlig åtgärd vore då egentligen att öka kvoten för länderna runt Skagerak och minska den i andra delar av Nordsjön. Detta kräver beslut på EU-nivå samt att alla länder är med på det. I samband med Brexit är det också möjligt att genomföra. Storbritannien får helt enkelt med sig en mindre andel när de lämnar EU än de idag har (vilket de naturligtvis inte vill så det är ingen lätt sak at genomföra även om den är möjlig att genomföra).

En annan variant är att torsken i Skagerak och Nordsjön förvaltas som två separata bestånd. Vilket sannolikt skulle ge en minskning av kvoterna i Nordsjön och höjning i Skagerak.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Demersala fiskerättigheter – torskproblematiken i Västerhavet”

Kommentarer är stängda.