Svartmunnad smörbult sprider sig

Den svartmunnade smörbulten härstammar från Kaspiska och Svarta havet. För drygt 25 år sedan dök den upp i sydöstra Östersjön, där den hamnat troligen för att fiskyngel råkat komma med via barlastvattnet på fraktfartyg. Arten trivs i bräckt vatten, förökar sig snabbt och sprids.

2008 upptäcktes arten för första gången i Sverige, i Karlskrona skärgård där arten nu är väletablerad liksom i Göteborgs hamn från 2009 och Visby där de första fynden gjordes 2010. 2013 gjordes fynd i inre Bråviken och i Muskö i Stockholms skärgård och 2014 blev arten upptäckt även i Kalmarsund och i flera hamnar på Gotland.

En teori till den snabba spridningen av svartmunnad smörbult är att det finns brist på rovfiskar. Arten håller nu också på att sprida sig genom de danska sunden till vatten med en salthalt på 15-20 promille.

Den svartmunnade smörbulten finns alltså också i det bräckta vattnet i Göteborgs hamn. Men nu har den också hittats i saltare vatten längre ut mot havet än tidigare:

Den svartmunnad smörbulten ( Neogobius melanostomus ) har påträffats i den hittills högsta uppmätta salthalten för arten.

− Fisken verkar klara samma salthalt som vi har på Västkusten när vi håller den i akvarier, men den har ännu inte spridit sig ut i det egentliga havet, säger Leon Green, doktorand vid institutionen för biologi och miljövetenskaper, som forskar på artens anpassningsförmåga.

[…]

− Här i Göta älvs utlopp har vi nu fångat den i vatten som har en salthalt på 29 promille, vilket är väldigt nära salthalten vi har längs västkusten, säger Leon Green.

Tillsammans med de danska sunden kan Göteborgs hamn nu räknas till spridningsfronterna ut mot saltare vatten, anser forskarna.

Vid SLU, institutionen för Akvatiska resurser, utvecklas nu en hanteringsplan för svartmunnad smörbult för att föreslå åtgärder. Planen är tänkt att bli klar under denna höst.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!