WWF kritiserar MSC

Enligt en rapport från Världsnaturfonden (WWF), har Marine Stewardship Council (MSC) en intressekonflikt när det gäller intäkter från användningen av den blå miljömärket, rapporterar The Times.

I en rapport från WWF som läckt till The Times, sägs att MSC:s certifieringssystem har ”besvärliga systematiska brister”. MSC använder ”tvivelaktiga metoder”, som försvagar regler avsedda att förhindra överfiske, enligt rapporten från WWF, som var med och grundade MSC.

MSC har ett ”ekonomiskt intresse i ett bestämt resultat från certifieringar”, enligt rapporten.”Indicier ackumuleras som tyder på att detta skapar en konflikt med MSC:s roll som en oberoende och opartisk standardiseringsorgan.” menar rapporten vidare enligt The Times.

Enligt The Times så säger WWF att rapporten som läckt är ett ”utkast till ett internt papper som inte har granskats, faktakontrollerats eller balanserats med olika åsikter”.

Avgifter för användning av MSC-logotypen står för nästan tre fjärdedelar av MSC:s inkomster på 15 miljoner pund förra året, enligt The Times. Producenter betalar MSC en avgift på 0,5% av grossistvärdet, för att få använda MSC-logotypen på förpackningen.

”MSC har ett uppskattat och mångårigt samarbete med WWF. Vi är besvikna på de ogrundade påståenden i denna rapport och finner dem vara i strid med WWF:s globala engagemang och arbete ihop med MSC”, säger David Agnew från MSC, till The Times .

Till Undercurrent News har MSC också sagt de inte gör någon vinst från certifiering av fisket. Detta då de certifieringar genomförs av från MSC oberoende tredjepartsföretag där MSC inte har några ekonomiska eller affärsmässiga intressen.

MSC:s intäkter kommer enligt dem själva främst från donationer till välgörande ändamål och en licensavgift, som betalas av återförsäljare och varumärken som väljer att använda den blå MSC-etiketten på deras produkter. Hur mycket certifierad fisk som säljs med blå etikett är ett kommersiellt beslut som tas av återförsäljare och är inte MSC:s kontroll uppgavs MSC vidare till Undercurrent News.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”WWF kritiserar MSC”

Kommentarer är stängda.