Minskad kapitalisering med ITQ

En av de farhågor som många uttrycker när överförbara fiskerättigheter (TFC, ITQ) ska införas är att det ska leda till ökad kapitalisering. Med detta menar de ökad koncentration av fiskerättigheterna på ett fåtal företag med stort kapital. Men kapitalisering är egentligen hur mycket kapital som investerats i fisket i förhållande till resursen. Överkapacitet i ett fiske innebär en överkapitalisering.

Med 40% överkapacitet i svenska räkfiske och 20% i allt annat demersalt fiske finns det idag en rejäl kapitalisering av det demersala svenska fisket även om det inte finns någon större kapitalkoncentration. Detta är ett resultat av ett icke-fungerande förvaltningssystem där kapacitet inte anpassa till den befintliga resursen utan där tävlingen om de gemensamma kvoterna varje fiskare att investera så mycket de kan för att snabbare kunna fiska sin del vilket minskar andra yrkesfiskares del. I Sverige har myndigheterna försökt kompensera för detta genom ransoner och allt mer detaljerad reglering utan att överkapaciteten egentligen gått ner. När det nu ska införas ett system med överförbara fiskerättigheter i det demersala fisket kommer det troligen på sikt att leda till minskad överkapacitet och därmed minskad kapitalisering. Detta är en följd av kapaciteten i fisket kommer att anpassas till resursen.

Från det isländska fisket finns mycket tydliga siffror som visar att kapitaliseringen i fisket minskar när ITQ införs (om än långsamt).  Fram till 1990 när ett ITQ-system infördes för allt fiske på Island ökade kapitalet kraftig och från 1969 ökade det mycket kraftigare än fångstvärdet. Från 1990 har det varit en långsam minskning av kapitalet som investerats i fisket samtidigt som fångstvärdet stått still.

fishinc_capital

En liknande utveckling som i det isländska har förmodligen ägt rum i det pelagiska fisket i Sverige där hälften av fiskebåtarna sålts. Det som begränsar minskningen av kapitalet är ett en del av det kapital som frigjorts istället investerats i fiskerättigheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!