Eckeskog från Greenpeace pratar strunt om danskt fiske

När Magnus Eckeskog från danska Greenpeace uttalar sig om förändringarna i det danska kvotsystemet upprepar han flera av de lögner och felaktigheter Greenpeace har spridit i decennier. Han börjar med att säga detta:

“Det er overordnet en fantastisk flot pakke, der kan give en kolossalt vigtig livline til det danske fiskeri. De seneste år har været en decideret deroute, hvor mange kystfiskere har måttet opgive erhvervet, samtidig med at få trawlere har skrabet de danske havbunde for fisk,” siger Havansvarlig i Greenpeace, Magnus Eckeskog

Problemet med detta är att försöker framställa det som om kustfisket drabbats hårdare av det danska systemet med individuella överförbara fiskerättigheter. Det är inte sant. De fakta som finns visar att antalet kustfiskare och kustfiskebåtar (då räknar jag allt kustfiske och inte bar de yrkesfiskare som tillhör Kystfiskerordningen) minskat i exakt samma utsträckning som fisket i snitt. Dessutom är det så att de flesta som fiskar kustnära i Danmark använder bottentrål medan Eckeskog försöker påskina att det inte är så.

Sedan fortsätter Eckeskog:

“Fiskeripakken kan desværre have en slagside for miljøet, fordi den vil gøre op med at belønne fiskere, som bruger skånsomme redskaber, der ikke ødelægger havbunden. Det afgørende bliver nu størrelsen på fiskefartøjet, hvilket både vil være et bolværk mod kvotekonger og deres kæmpe-trawlere, men også åbne op for at mindre fartøjer vælger at bruge skadeligt bundtrawl fremfor naturskånsomt garn eller tejner.”

Återigen kommer han med vilseledande information och påståenden. Att det nya fiskeriavtalet i Danmark skulle missgynna passiva redskap (skonsamma redskap) som Eckeskog påstår finner jag inget stöd för. Tvärsom tolkar jag förslaget som att det gynnar passiva redskap och på det sättet har också Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) tolkat det nya fiskeriavtalet.

De så kallade kvotkungarna och kvotbaronerna finns framförallt i det pelagiska fisket (IOK-systemet). De påverkas inte alls av förslaget. Att det nya avtalet skulle innehålla ytterligare begränsningar för dem som Eckeskog påstår är helt enkelt inte sant. Det finns ingen av de så kallade kvotbaronerna (kvotkungarna) som hyr ut över 75% av sina fiskerättigheter vilket är den nya gränsen för hur mycket som får hyras ut.

De som kommer att drabbas av denna regel är de kooperativ (kvotsällskap etc) som småskaliga fiskare bildat för att ha råd att köpa fiskerättigheter och få bättre lånevillkor. Själva idén med dessa kooperativ är att hyra ut fiskerättigheter till små fiskare med begränsade resurser. Det mesta kända företaget av den typen är Thorupstrands Kystfiskerlaug, en av Danmarks största innehavare av fiskerättigheter. Andra företag av samma typ är exempelvis Thyborøns Puljefiskeri, Hvide Sande Puljefiskeri, Thorsminde Puljefiskeri och Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab.

Flera av dessa kooperativa företag hör till de största innehavarna av fiskerättigheter i det demersala fisket (FKA-systemet), de hyr ut det mesta och har i allmänhet bara en liten jolle som kvotbåt. De kommer att drabbas av det nya regelverket. Jag tror inte det är vad Dansk Folkeparti, Enhedslisten och Socialistisk Folkeparti med flera som röstat på det nya förslaget tänkt sig. Men det visar hur begränsade kunskaper de flesta politiker har om fisket och att välmenande förslag kan få direkt motsatta effekter mot vad politikerna tänkt sig.

Ett stort företag som kan drabbas av förslaget är det norskägda fiskmjölsföretaget TripleNine som idag kontrollerar stora fiskerättigheter inom industrifisket men bara har en liten jolle som kvotbåt och hyr ut fiskerättigheterna. Antingen måste företaget sälja rättigheterna och de enda som då har råd att köpa är de som redan har stora fiskerättigheter, de så kallade kvotbaronerna (kvotkungarna). Alternativet är att TripleNine istället köper en egen båt som kan fiska deras kvoter men det innebär också att de måste skaffa mer fiskerättigheter för att det hela ska löna sig. Oavsett vilket som sker blir resultatet ökad koncentration av fiskerättigheterna istället för minskad. Det är nog inte vad de som fattade beslutet om det nya fiskeriavtalet ville ha, men det är vad de kommer att få.

Magnus Eckeskog menar också att den nya avtalet kommer att medverka till en förändring i det danska fiskets utveckling. Det ser jag som mycket osannolikt. Det är uppenbart att systemet är utformat för att gynna passiva redskap och småskaligt fiske så på den punkten kan han ha rätt när det gäller enskilda småskaliga fiskare på de danska öarna. I Jyllands fiskelägen kan det dock innebära problem för många småskaliga fiskare som byggt upp verksamheten med hjälp av kooperativ som fiskerättighetsägare. Effekterna på det småskaliga fisket kommer därför att variera kraftigt. När det gäller det storskaliga fisket i Danmark så påverkas det sannolikt inte alls av förslaget, men om det påverkas så blir det öka koncentration istället för minskad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,