Månadens fisk – sjurygg

Sjurygg (Cyclopterus lumpus) är en fiskart som fått sitt namn efter sitt mycket ovanliga utseende där ”ryggarna” är rader av benknutor utefter sidorna. Honan kallas för kvabbso medan hannen kallas stenbit.

Kroppsformen är klumpig och hög, munnen är liten. Färgen på ryggen är blågrå, sidorna ljusare och buken röd. Under lektiden är färgen mer intensiv. Fisken saknar fjäll. Ombildade bukfenor bildar en sugpropp på undersidan. Honan kan bli uppemot 70 cm och väga ca 7 kg. Hanen kan bli 40 cm och väga ca 3 kg. I Östersjön blir honorna sällan över 20 centimeter. Beståndet i Östersjön skiljer sig genetiskt från beståndet i Västerhavet

Bild: Wilhelm von Wright

Bild: Wilhelm von Wright

Sjurygg är ganska vanlig utefter landets västkust och mindre allmän i Östersjön ända upp till Ångermanland. Det är en saltvattensfisk men klarar även av att leva i bräckt vatten.

Leken sker nära stranden i februari–maj. Honan fäster äggen i klippskrevor. Efter det att hanen befruktat äggen suger han sig fast invid dem för att vakta och försvara dem mot fiender. Sjuryggen blir könsmogen vid 3–5 års ålder.

Under februari till augusti finns sjuryggen på grunt vatten nära klippstränder. Resten av året tillbringar den på djupare vatten 20–200 meter. Arten kan också simma långa sträckor i den fria vattenmassan.

Födan består till början av djurplankton senare av kräftdjur, små fisk och maneter.

Sjurygg

Sjurygg. Bild: Jiel. Licens: CC BY-SA 3.0

Traditionellt är Öresund det område där det största riktade fisket efter sjurygg sker i Sverige och har de senaste tio åren stått för mellan 50 och 80 procent av Sveriges totala fångster. Fisket i Sverige är inriktat på kvabbso (honorna) för rommens skull och sker främst med stormaskiga bottensatta garn, såsom piggvarsgarn men även grimgarn och torskgarn används under lekperioden februari till april. När rommen säljs kallas den dock stenbitsrom.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för sjurygg.

Totalt landades 196 ton sjurygg i Sverige 2015 varav 142 ton i Öresund, 46 ton i Kattegatt och 8 ton i Skagerrak. I Östersjön landas mindre än ett ton årligen. Värdet av sjurygg uppgick 2015 till 1,97 miljoner kronor där rommen står för 95 procent av värdet men utgör bara 20 procent av den totala fångstvikten. Sen 1994 har fångsterna av sjurygg varierat mellan 50 och 200 ton per år. Det riktade fisket har stått för i medeltal 89 procent av landningarna de senaste fem åren.

Fiske efter sjurygg i Skagerrak och Kattegatt får inte ske med maska mindre än 120 mm (diagonallängd). I fredningsområden för torsk och rödspätta i Kattegatt och Öresund får fiske efter sjurygg under perioden 1 januari till 31 mars inte ske med maska mindre än 220 mm.

Internationellt fiskas sjurygg främst runt Island och Grönland, tidigare fiskades också mycket i Norge och Kanada. I Kanada har fisket minskat på grund av minskade bestånd, i Norge är det nog snarast dåliga priser för rommen som lett till minskningen. Även i Danmark fiskas sjurygg. På Island finns det också ett ganska stort fiske riktat mot stenbit, dvs hannarna, som säljs färsk som en delikatess. Hannarna fiskas då tidigare under året, januari-februari än honorna som fiskas lite senare.

Stenbitsrom som säljs är i allmänhet färgad röd  som löjrom eller svart som rysk kaviar. Ofärgad stenbitsrom är blekrosa till ljust violett

StenbitsromStenbitsrom

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Månadens fisk – sjurygg”

Kommentarer är stängda.