Kraftigt överfiske av makrill

Sen flera år överfiskas makrillen i Nordatlanten. Huvudorsaken till detta överfiske är att länder som Färöarna, Island och Grönland vägrat acceptera de avtal som funnits och tilldelat sig själva kvoter utöver vad avtalen egentligen skulle ha tillåtit. De har följaktligen vägrat skriva på avtalen.

Makrill

Makrill. Bild: Wilhelm von Wright

Sen några år finns dock ett avtal som skrivits på av Färöarna. Det ger Färöarna en större andel av totalkvoten än vad landet skulle haft enligt tidigare avtal och har kritiserats hårt av yrkesfiskarna i Skottland. Avtalet innebär ett kraftigt överfiske i förhållande till ICES rekommendationer. Dessutom tillkommer Islands, Ryssland och Grönlands kvoter som inte innefattas av avtalet om makrillen i Nordatlanten.

Nu visar det sig dessutom att ICES beräkningar av beståndet troligen är fel. Deras rekommendation av hur mycket som bör fiskas under 2017 ska sänkas från 944 000 ton till 857 000 ton. Den TAC (kvot) som överenskommits mellan EU, Norge och Färöarna är över 1 miljon ton. Bara detta avtal innebär ett överfiske på omkring 20%. Utöver detta finns också de kvoter som avsatts till Ryssland och Island samt de kvoter som Island och Grönland bestämt själva. Det fiskas därför kanske omkring 30-40% mer än vad ICES rekommenderar. Det är utan tvekan ett mycket kraftigt överfiske.

Svenska fiskare, även de med danska båtar, fiskar mycket lite makrill. De som fiskar mycket är yrkesfiskare/fiskeriföretag från Norge, Island, Färöarna, Danmark, Storbritannien och Nederländerna. De sistnämnda har fiskebåtar flaggade i en rad länder såsom Nederländerna, Polen, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Situationen är alltså inte bra när det gäller makrillfisket. Och den kommer att bli värre med Brexit.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!