Veckans båt – LÅ 17 Junkön

LÅ 17 Junkön är en liten trålare på nästan 12 meter med hemmahamn på Junkön utanför Luleå med en motor är på 257 kW. Båten är byggd 1982 i Finland och på 13 bruttoton. Ägare är Bröderna Ökvist HB med varumärket Junköfiskarna. Trots namnet på företaget är de två ägarna inte bröder utan kusiner:

Vi som fiskar är två kusiner, Lars och Per Ökvist, som växt upp och lever på Junkön. Vi har två fiskebåtar av totalt 35 med tillstånd att under fem veckor varje höst tråla siklöja och ur den utvinna delikatessen Kalix Löjrom. Resten av året fiskar vi lax, strömming, sik och havsöring. Vår kunskap har vi ärvt av våra fäder, bröderna Ökvist som grundade företaget. De lärde oss att läsa havet och därmed hur fisken rör sig, något de i sin tur lärde sig av sin far.

LÅ 17 Junkön partrålar ihop med LÅ 19 Junkön som är ungefär lika lång som LÅ 17 Junkön men med en större motor (331 kW) eller med LÅ 31 Junkön 1. Byggd 1994 i Finland. LÅ 31 Junkön 1 är också nästan 12 meter, på 7 bruttoton och byggd 1977 i Storbritannien. LÅ 19 Junkön och LÅ 31 Junkön 1 ägs också av Bröderna Ökvist HB liksom LÅ 7, LÅ 59, LÅ 60 och LÅ 61. Båtarna utan namn är små öppna båtar. Kusinerna Ökvist är helt klart något fantasilösa när det gäller namnen på sina båtar.

LÅ 17 och LÅ 19 Junkön

LÅ 17 och LÅ 19 Junkön

Förutom Lars Ökvist och Per Ökvist arbetare också Lars fru och hennes dotter i företaget. Det viktigaste fisket är siklöjefisket som bedrivs under ungefär en månad på hösten, september-oktober. Detta fiske bedrivs med bottentrål och med två båtar, så kallad partrålning. Siklöjan fiskas för rommens skull. Rommens säljs under beteckningen Kalix löjrom, ett namn som har så kallat skyddad ursprungsbeteckning enligt EU:

Skyddad ursprungsbeteckning innebär att produkten är producerad, bearbetad och beredd inom ett visst avgränsat geografiskt område med en för området karaktäristisk metod.

Skyddad ursprungsbeteckning är den förnämsta klassificeringen inom märkesskyddade produkter inom EU och omfattar exempelvis andra unika produkter som Stiltonost, Parmaskinka och Parmesanost. Kalixlöjrom är Sveriges första produkt som tilldelats skyddad ursprungsbeteckning av EU.

Fisket av siklöja för tillverkning av Kalix Löjrom är MSC-märkt.

Resten av året fiskar bröderna Ökvist lax, strömming (sill), sik och havsöring. Under sommaren säljs den färsk i Luleå och andra tider på årets röks sik och lax. Även siklöja säljs numera för konsumtion. Laxfisket bedrivs främst på sommaren. Strömmingsfisket börjar i april och huvuddelen av strömmingen som fiskas används till surströmming men en del säljs färskt och en del som salt sill.

Siklöjetrålning

Siklöjetrålning. Bild: Junköfiskarna

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!