Miljöorganisation angriper danska fiskare

Danmarks Fiskeriforening PO är en största yrkesfiskarorganisationen i Danmark. De har riktat en del kritik mot torskfiskestoppet i västra Östersjön med fokus på att det inte finns några vetenskapliga bevis för att detta har nån positiv effekt på torskbeståndet. DFPO har enligt miljöorganisationen hävdat att det i själva verket finns bevis på motsatsen:

The usefulness of such a closure during spawning season has been much debated within the Baltic Sea Advisory Council (BSAC). Representatives from the Danish Fishermen’s Producer Organisation (DFPO) have repeatedly insisted that closures are not beneficial for fish stocks. When asked for scientific proof backing up these statements DFPO-representatives replied that “the scientists are working to put a report together”. For six months they have been pressed to show some sort of evidence but have still failed to provide and publish any documentation supporting this.

Naturligtvis finns det inga sådana bevis. Fishsec menar istället att det finns vetenskapliga bevis för att säsongsmässiga stängningar och hänvisar till en rapport från STECF som sägs bevisa detta. Det gör den inte.

Rapporten hävdar visserligen att säsongsmässiga stängningar är positiva för bestånden men den utgör inget bevis för att det är så. Det beror på att rapporten bara är ett räkneexempel. Den bygger inte på observationer i verkligheten och fysiska och mätbara belägg för att rapporten kommit till en korrekt slutsats saknas. Sådan kan vi inte få förrän den säsongsmässiga stängningen varat i många år och det också finns jämförbara områden utan stängningar. Det finns inga sådan uppgifter och kommer inte heller att finnas såna uppgifter från västra Östersjön inom en överskådlig framtid. Kanske finns det från andra delar av världen men Fishsec hänvisar inte till några såna undersökningar och det gör inte STECF-rapporten heller.

Med andra ord har Fishsec inte bättre på fötterna i sina påståenden än vad DFPO har. Det finns fortfarande inga belägg eller bevis för att säsongsmässiga stängningar har positiva effekter för torskbeståndet i västra Östersjön.

Däremot finns det beräkningar som tyder på att stängningarna har positiva effekter vilket som jag ser gör att det finns anledning att behålla stängningarna. Men några bevis finns inte.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Miljöorganisation angriper danska fiskare”

Kommentarer är stängda.