Det går inte att fiska rödspätta utan att få torsk

Torskkvoten i västra Östersjön är extremt liten på grund av torskbeståndets dåliga tillstånd. Av samma anledning har fiskestopp införts under lekperioden, februari-mars. Detta fiskestopp innebär problem för fisket i berörda områden då de inte kan välja andra fiskvatten och inte kan fiska annan fisk med redskap som också fångar torsk.

Tyska myndigheter har därför ändå tillåtit fiske på plattfisk, vilket i första hand handlar om rödspätta. Nu har också danska myndigheter följt efter. Men det går inte att fiska rödspätta utan att också få torsk. Enda möjligheten för att undvika det är att tråla med rist som skiljer plattfisk från rundfisk vilket det inte finns några båtar som gör (en svensk båt som fiskar i Kattegatt och Skagerak efter rödtunga använder en egenutvecklad rist som skiljer rödtunga från torsk och annan rundfisk, den risten är inte provad vid rödspättefiske). Vid garnfiske kan jag inte se någon teknisk möjlighet att undvika fångster av torsk.

Följden av att fiske av rödspätta och annan plattfisk är tillåten under stängningsperioden för torsk är att det inte finns nån stängningsperiod. Den torsk som fångas kommer antingen att olagligen kastas tillbaks i vattnet då den inte får fångas under stängningsperioden eller om det är tillåtet att landa den så leder det till minskad kvot under resten av året. Att tillåta fiske av plattfisk innebär att myndigheterna i praktiken uppmuntrar till olagligheter och det leder inte till någon förbättrad status för torsken i västra Östersjön.

Det danska yrkesfisket är av åsikten att säsongsstängningar av torskfisket inte har nån betydelse för bestånden. En åsikt som inte de dock inte kunnat finna bevis för. Men det förklarar deras ansträngningar att få den danska regeringen att göra samma undantag från fiskeförbudet med torskfångande redskap som de tyska myndigheterna:

På den baggrund følger de danske myndigheder nu de tyske myndigheder i forhold til, hvordan beskyttelsesperioden for torsk i den vestlige Østersø skal forvaltes. Det betyder, at der kan udøves fiskeri efter fladfisk i lukkeperioden, så længe bifangster af torsk på de enkelte fartøjer ikke overstiger 10 procent af den samlede fangst.

– Jeg er tilfreds med, at vi nu håndterer lukkeperioden på samme måde fra tysk og fra dansk side, så danske fiskere får mulighed for at fiske efter fladfisk på lige fod med tyske fiskere. Det ville være uholdbart, at danske fiskere var stillet anderledes end deres tyske kolleger i det samme fiskeri, siger Esben Lunde Larsen.

Naturligtvis är det orimligt med olika regler i olika länder, men det rimliga hade kanske varit att även tyska fiskare stoppat sitt fiske istället för det omvända. Eller så hade det rimliga varit att stoppet redan från början innebar tillåtelse av fiske med begränsade bifångster av torsk för att inte konsekvenserna för fiskestoppet skulle bli för stora på et sociala och ekonomiska palnet. Exempelvis kanske svenska fiskare i Öresund borde tillåtas fiska kvabbso (sjurygg, stenbit). Det danska yrkesfisket är i alla fall nöjda med beslutet:

– Det er glædeligt, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens har taget initiativ til  at drøfte situationen med de tyske myndigheder, således at de danske fiskere må fiske efter fladfisk på lige fod med tyske fiskere, så længe bifangster af torsk ikke overstiger 10 procent. Det giver fiskerne mulighed for at tjene lidt penge i en svær periode, siger Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening PO og formand for fiskerne i Klintholm. Selvom han er tilfreds med udmeldingen fra ministeren, så lægger han ikke skjul på, at han finder forløbet bekymrende.

Bara ett enda land upprätthåller nu fiskestoppet på torsk i västra Östersjön, det är Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!