Siklöjefisket 2016

Sveriges viktigaste fisken rent ekonomiskt är sillfisket, skarpsillsfisket, torskfisket i Östersjön, fisket på havskräfta i Västerhavet och räkfisket i Västerhavet. Fiskefisket i Västerhavet är till stor del ett bifångstfiske men har stor betydelse för många mindre fiskeriföretag. Det finns riktat fiske på bl.a. rödspätta och rödtunga samt vitfisk i allmänhet i lite mindre skala och begränsad utsträckning.

Vid sidan av dessa fisken finns det ett mycket lönsamt fiske på siklöja i Bottenviken och ett lönsamt fiske på siklöja i Vänern. Siklöja fiskas också i Mälaren och har fiskats i Vättern. Siklöjefisket är ett lokalt centrerat fiske där de flesta fiskare kommer från fiskevattnens närområde.

Siklöjefisket i Bottenviken bedrivs nästan enbart med bottentrål men det finns ett mindre fiske med en typ av landvad (fiskenot) från isen på vintern.Trålen måste vara utrustad med selektionspanel (storlekssorterande) och inte ha mindre maskstorlek än 26 mm. Bottentrålsfisket bedrivs i huvudsak som partrålning och trålarna är ganska små. Fisket på siklöja i Bottenviken är MSC-märkt och kräver tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten. Det finns 35 tillstånd för 35 yrkesfiskare som har 38 båtar. På ett år fiskas ungefär 1 300 ton siklöja som främst används för tillverkning av löjrom. Siklöjefisket med trål bedrivs 20 september-31 oktober.

Av de 38 båtarna som fiskar siklöja i Bottenviken hör 17 båtar hemma i Haparanda-området (HA), 16 i Luleåområdet (LÅ), 3 i Piteå-området (PÅ), en i Härnösandsområdet (HND) och en i Sundsvallområdet (SL) uppdelade på 17 partrålslag och en båt som trålar ensam.

HA 44 Anna och LÅ 1 Tärnö

HA 44 Anna och LÅ 1 Tärnö

Fiskebåtar med tillstånd att fiska siklöja i Bottenviken, namn, hemmahamn, tillståndsinnehavare/ägare

 1. HA 40 Mali 1, Nikkala, Olov Innala
  HA 18 Rebecka, Nikkala, Allan Luthström
 2. HA 97 Tösen, Nikkala, Mats Innala
  HA 4 Sarlut, Nikkala, Arne Luthström
 3. HA 89 Uddvik, Storön, Daniel Lindblom, Lindbloms Fisk AB
  HA 29 Sandön, Storön, Börje Lindblom, Lindbloms Fisk AB
 4. HA 83 Natalia, Storön, Kent Karlsson, Guldhavens Pelagiska AB
  HA 30 Vilma, Storön, Arnold Bodlund, Guldhavens Pelagiska AB
 5. HA 64 Svallgrund, Storön, Roger Andersson
  HA 39 Klacken, Storön, Leif Olofsson
 6. HA 59 Annaett, Karlsborg, Per-Erik Sångberg
  HA 1 Ulrika, Karlsborg, Kent Haglund
 7. HA 44 Anna, Kalix-Nyborg, Kjell Strömbäck
  HA 24 Lutskär, Kalix-Nyborg, Kjell Strömbäck
  LÅ 1 Tärnö, Sören, Gunnar Nilsson
  HA 133 Matilde, Sören, Gunnar Nilsson
 8. HA 23 Ramona, Seskarö, Ingvar Lerdin
  LÅ 42 Lillan, Lövskär, Thomas Innala, Thomas Innala AB
 9. LÅ 18 Nova, Lövskär, Lennart Sundström, Sundströms Fiske AB
  LÅ 39 Elsa, Lövskär, Johan Blomkvist
 10. LÅ 48 Sara II, Lövskär, Jan Holm
  LÅ 21 Altappen, Altappen, Stig Gren
 11. LÅ 16 Sandön, Hindersön, Johnny Stålarm, Bröderna Stålarm AB
  LÅ 6 Tärnö, Hindersön, Kenneth Stålarm, Bröderna Stålarm AB
 12. LÅ 17 Junkön, Junkön, Lars Ökvist, Bröderna Ökvist HB (Junköfiskarna)
  LÅ 31 Junkön 1, Junkön, Lars Ökvist, Bröderna Ökvist HB (Junköfiskarna)
  LÅ 19 Junkön, Junkön, Per Ökvist, Bröderna Ökvist HB (Junköfiskarna)
 13. LÅ 23 Airon, Lövskär, Dag Hjelte
  LÅ 8 Sann, Storbrändön, Ture Ökvist
 14. LÅ 43 Nordanhav, Storbrändön, Stefan Ökvist, Stefan Ökvist AB
  LÅ 22 Silva, Lövskär, Leif Holmberg
 15. LÅ 35 Lilla Fridolf, Långön, Roland Ökvist
 16. PÅ 1 Räbben, Pitsundet, Roland Carlsson
  HA 17 Målsö, Storön, Urban Wik
 17. PÅ 16 Brottsjö, Pitsundet, Magnus Persson, Perssons Löjrom AB
  PÅ 34 Polaric, Renöhamn, Krister Persson, Perssons Löjrom AB
 18. SL 14 Irene, Lörudden, Bo Sillman
  HND 4 Johlin V, Bondhamn, Kenneth Klöfver

Som synes är många av de som fiskar siklöja släkt med varandra. Per och Lars Ökvist är exempelvis kusiner och andra är bröder. Ann-Christin Karlsson sitter som suppleant i styrelsen för såväl Sundströms Fiske AB som Thomas Innala AB.

30 yrkesfiskare i Nikkala, på Seskarö och Storön äger tillsammans BD Fisk AB som numera har sin produktionsanläggning i Luleå. BD Fisk är största uppköpare av fisk i området. Ingvar Lerdin sitter i styrelsen för företaget. Han är också styrelsemedlem i Norrbottens Kustfiskares PO som dessutom förvaltar siklöjefisket i Bottenviken. Övriga styrelseledamöter är Kjell Strömbäck, Lennart Sundström, Magnus Persson och Reinhold Andefors. Suppleanter är Roger Andersson, Mats Innala, Krister Persson, Folke Spegel och Johnny Stålarm.

De flesta av företagen/fiskarna får huvuddelen av sin inkomst från siklöjefisket men fiskar lax, sik, sill (strömming). Sill fås också som bifångst vid siklöjefisket. Några båtar med tillstånd att fiska siklöja fångar dock mycket lite siklöja varje år.

Sillfiske, landad mängd sill (strömming) 2016 , båt, ton (endast siklöjebåtar)

PÅ 16 Brottsjö, 140
HND 4 Johlin V, 118
HA 30 Vilma, 62
HA 89 Uddvik, 51
LÅ 18 Nova, 38
LÅ 48 Sara II, 37
PA 34 Polaric, 29
HA 23 Ramona, 12
LÅ 42 Lillan, 12
HA 4 Sarlut, 11
PÅ 1 Räbben, 10
HA 18 Rebecka, 7
HA 41 Therese, 7
LÅ 19 Junkön, 6
SL 14 Irene, 6
HA 64 Svallgrund, 4
LÅ 17 Junkön, 4
LÅ 1 Tärnö, 4

Jämför med hur mycket som landas av båtar inriktade på sillfiske.

I Vänern fiskas omkring 300 ton siklöja per år. Allt fiskas med garn (nät) då trålfiske är förbjudet sen 2006. Fiske efter siklöja är endast tillåtet mellan 17 oktober och 17 december. Även från siklöjan som fiskas i Vänern används i första hand rommen. 18 fiskare uppges fiska siklöja i Vänern med 14 båtar. Huvuddelen av de aktiva fiskarna finns i Spiken på Kållandsö och på Torsö (Brommösund och Laxhall). Ttillverkningen av löjrom från siklöjan i Vänern introducerades av en man från Kalix på 1960-talet.

Löjromsbåtar

Johanna och Vänerö i Bärstaviken

Siklöjefiskare Vänern, båt, hemmahamn, ägare

Berta, Sjötorp, Hans Persson och Jörgen Karlsson
Dansaren, Spiken, Ulf Svanberg
Ekö, Spiken, Johan Berling och Sören Gustavsson
Johanna, Bärstaviken, Freddie Pettersson
Linda, Årnäs, Joakim Thunborg
Löga 1, Otterbäcken, Mats Kjellgren o. Fredrik Håsteen (Badängens Rök & Fiskeri)
Löga 2, Otterbäcken, Mats Kjellgren o. Fredrik Håsteen (Badängens Rök & Fiskeri)
Nordsjö, Spiken, Anders Jonsson
Pan, Brommösund, Bo-Gunnar Blom och Boris Åström
Pärlan, Laxhall, Jens-Peder Abrahamsson
SFC6030, Brommösund, Anders Agö
Svarten, Spiken, Thommy Möller och Michael Nylander
Transö, Hörviken, Roland Gustavsson
Vänerö, Bärstaviken, Anders Larsson

I styrelsen för Vänerlöjrom ek.för. sitter Bo-Gunnar Blom, Ulrika, Barbro Margareta Gustavsson, Anders Jonsson, Anders Larsson, Thommy Möller, Hans Persson och Ulf Svanberg som ordinarie ledamöter medan Jens-Peder Abrahamsson, Michael Nylander och Boris Åström är suppleanter.

I Mälaren fiskades förr 100 -200 ton siklöja per år. Sen början av 1990-talet fiskas cirka 10 ton per år. Fisket är idag kommersiellt betydelselöst.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,