Intetsägande förslag om ny fiskeripolitik på Färöarna

Den färöiska regeringen har lagt fram ett förslag om en ny fiskeripolitik. Förslaget är så allmänt hållet att det i praktiken är helt meningslöst och i värsta fall katastrofalt för fiskbestånden. Det består av fyra punkter:

1. At der ikke skal være privat ejendomsret over fiskeressourcerne
2. At der skal være konkurrence for at øge om værdien på ressourcerne
3. At alle interessenter i princippet skal sikres adgang til ressourcerne
4. At forslaget tager sociale og samfundsmæssige hensyn

Det är fyra i stor sett intetsägande prinicper. Vad innebär det att ingen privat egendomsrätt ska finnas? Innebär det att fiskerättigheter och handel med fiskerättigheter inte får förekomma? Eller innebär det samma som i Sverige och Danmark? Att fisken i havet är allas egendom men att vi överlåter åt ett begränsat antal personer/företag att ta upp den i forma av nyttjanderätt, dvs fiskerättigheter.

Vad innebär punkt 2? Ska det vara anbudsförfarande på fiskerättigheterna varje år? Eller är det bara ett sätt att garantera individuella överförbara fiskerättigheter?

Innebär punkt 3 att det ska vara fritt tillträde till fisket? Om det är vad som menas innebär det en katastrof på sikt. Bestånden kommer i så fall att överutnyttjas, fiskeflottan kommer att bli bli för stor och dessutom olönsam.

När det gäller punkt 4 så finns den med i alla länders fiskepolitik, men i praktiken innebär den inte ett skit. För vad betyder den? Det beror helt på vem som läser och tolkar. Hur ska den omsättas i praktiken? Ska olönsamt fiske subventioneras för att det ska finnas fiskebåtar kvar i alla småbyar och på alla öar?

Idag förvaltas det färöiska fisket med havdagar vad det gäller det demersala fisket och med individuella fiskerättigheter/kvoter när det gäller det pelagiska fisket. Fisket på Färöarna är extremt koncentrerat på ett fåtal stora företag på ett sätt som inte har någon motsvarighet i någon annan nordisk nation.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Intetsägande förslag om ny fiskeripolitik på Färöarna”

Kommentarer är stängda.