Kvinnliga makthavare i yrkesfisket

Det är mycket få kvinnor som är aktiva yrkesfiskare i Sverige. Det handlar om ungefär 20 stycken. Därför finns det också mycket få kvinnor som är viktiga makthavare i det svenska fisket. Ingen i själva fisket, fler bland politiker och byråkrater liksom bland forskarna och opinionsbildarna och påtryckarna.

I själva fisket, de stora fiskeriföretagen och fiskets organisationer finns det dock några få kvinnor med viss makt även om jag inte listat någon av dem bland de viktigaste makthavarna. Vi har Andrea Giesecke på Sveriges Fiskares PO (SFPO) som tidigare arbetade för miljöorganisationen Environmental Defence Fund (EDF). Hon är bland annat ansvarig för MSC-frågor. MSC är en märkning för hållbart fiske.

En annan kvinnlig makthavare i fisket är Teija Aho som är VD i Guldhavens Pelagiska AB och vice ordförande i SFPO:s östersjökommitté.

Det är faktiskt de enda kvinnor jag hittar i någon form av maktpositioner inom det svenska yrkesfisket. En mycket mansdominerad bransch förutom när det gäller namn på fiskebåtar. Där är det vanligt med kvinnonamn. GG 3 Annika, GG 8 Helena, GG 43 Anna, GG 73 Ingun, GG 210 Vera C, GG 764 Astrid och många fler.

Inom fiskhandeln tycks det finnas lite fler kvinnor, främst som styrelseledamöter men även på VD-positioner. Men mer om det nån annan gång då jag inte gjort nån genomgång av fiskhandeln och dess makthavare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!