Ulf Blomgren i Bohusläningen svamlar om kräftfiske

Och två yrkesfiskare, Patrik Berndtzen och Rikard Berndtzen, blåljuger om en enskild sak i artikeln. Såvida inte Blomgren helt missuppfattat vad de sagt. Det är ju också en möjlighet.

2016 fångade LL 775 Rio 1,2 ton kräftor. Ägarna till Rio har sålt sin stora båt och bara behållit en mindre, LL 10 Ella 1 som de dock bytt ut mot en annan i samma storlek, LL 10 Ella 2. LL Ella 1 fångade 3 ton kräftor under 2016 enligt landningsstatistiken från Havs- och vattenmyndigheten. När det gäller torsk fiskade Ella 1 7,5 ton och LL 775 Rio 11,5 ton under 2016.

Ägarna till LL 10 Ella  påstår i Bohusläningen att de fångade 275 ton kräfta med Ella per år, dvs även under 2016. Det är som vi sett en mycket stor lögn. De har aldrig fiskat så mycket på ett år. Ingen svensk båt har det. Ulf Blomgren å sin sida kollar inte upp deras uppgifter utan återger deras kvantitetsuppgift utan någon som helst fakta- eller rimlighetskontroll. När det gäller torsk uppger de att de fångade 15 ton med Ella per år. Det är i alla fall en siffra i rätt storleksklass.

Problemet som uppstått är att bröderna Berndtzen sålt Rio och inte fiskat särskilt mycket kräfta med Ella under åren 2011-2014 som den nya fiskerättigheterna (kvoterna) baserar sig på. Rios infiskning räknas inte då de sålt båten, utan bara Ellas räknas. Följaktligen har de fått fiskerättigheter som är mindre än det som de faktiskt fiskade år 2016. Helt enligt de nya regler som HaV infört som bygger på den genomsnittliga fångsten 2011-2014. Istället för 3 ton kräftor har de fått 1 ton. Istället för 7,5 ton torsk har de fått nästan 1 ton. En kraftig minskning med andra ord. Men inte på långt när så kraftig som artikeln i Bohusläningen ger sken av.

På nåt sätt har nog bröderna inte hängt med i hur det nya systemet utformats. De har därför tappat mer än rimligt. Det är sannolikt också så att de har fiskat mer de sista åren än innan vilket inneburit att de fått en minskning av kvoten på ett sätt som de inte förutsett. Systemet har dock varit ute på remiss. Det har varit en mängd debattartiklar och informationsmöten om det nya systemet. Det har inte varit omöjligt att skaffa sig information. Det är lite tråkigt för bröderna Berndtzen att de missat att skaffa sig kunskap om det nya systemet, men det är deras eget ansvar och de misstag en gör får en betala för. Det är inte byråkratin som är ansvarig för problemet. Det är istället bröderna själva.

De två bröderna har dock också sålt en båt och en räkfiskelicens om jag fattat det rätt. Det bör ha gett en hel del pengar. Något som innebär att de sannolikt inte har några ekonomiska problem när det gäller att hyra in fiskerättigheter från någon annan med större fiskerättigheter än den de själva har. Dessutom är det så att tilldelningarna i det nya systemet är årsvisa och myndigheten kan justera dem inför 2018.

För den som vill veta vilka båtar som landade mest kräfta 2016 och hur mycket de landat så går det bra att läsa min artikel om detta: Svenska landningar av kräfta 2016. Ingen av brödernas båtar finns med bland de som landat mest och den båt som landade mest landade 47 ton.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!