Fisk är det mest exporterade livsmedlet från Sverige

Av den totala livsmedelsexporten från Sverige stod fisk för 46,1% av exportvärdet under 2016 vilket motsvarar 38 173 miljoner kronor. Samtidigt är också fisk den viktigaste importvaran så länge vi håller oss till livsmedel. Importvärdet år 2016 var 44 526 miljoner kronor vilket utgör 31,5% av den totala importen av livsmedel. Fisk bidrar därmed också till ett kraftigt handelsunderskott när det gäller livsmedel eftersom Sverige importerar mer fisk än vad som exporteras.

En mycket stor del av den fisk som importeras är fisk från Norge som exporteras igen. Huvudsakligen handlar det om lax. År 2016 importerade hel lax för 28 991 miljoner kronor (482 ton) och samtidigt exporterades lax för 28 478 miljoner kronor (467 ton). En uppskattning från Livsmedelsverket är hela 44% av den den totala svenska livsmedelsexporten består av vidareexport, förutom lax handlar det främst om annan fisk men även bananer och vin.

Under 2016 skickades enligt Livsmedelsverket ca 78 procent av värdet (34 666 miljoner kronor) av all den fisk som importerades och ingick i den svenska handelsstatistiken vidare till andra länder. Det innebär i sin tur att 91 procent av exportvärdet för fisk högst troligen var vidareexport. Om hänsyn tas till detta är den egentliga exporten av fisk bara 9% av hela exporten, dvs ungefär 3 500 miljoner kronor. Något som gör fisk till en mindre viktig exportvara, spannmål och spannmålsprodukter samt alkohol blir då istället den viktigaste livsmedelsexporten från Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!