Anhängare av TFC/ITQ blir ledarskribent i vänstertidning

TFC betyder individuella överförbara fiskerättigheter. ITQ betyder individuella överförbara fiskerättigheter. Det är samma sak. Kallas på engelska ibland för catch-shares. Det är ett sätt att förvalta fiskbestånd och fiske med hjälp av marknadsmekanismer. De kombineras alltid med andra regler kring total kvoter, fiskebegränsningar och mycket annat. De kan vara väldigt olika utformade.

ETC Göteborg

Thomas Sterner som är miljöekonom vid Göteborgs Universitet är anhängare av system som baseras på TFC. Han är engagerad i miljöorganisationen Environmental Defense Fund (EDF) som driver frågan om hållbar fiskeriförvaltning med hjälp av TFC-system av olika slag. Dessutom driver EDF att systemen ska utformas av de berörda själva, dvs av yrkesfiskarna. Sterner ska nu bli ledarskribent på en daglig vänstertidning.

Tidningen det handlar om är ETC Göteborg som från den 24 april blir dagstidning. I en intervju i tidningen ETC pratar han mest om klimatfrågan för det är vad han främst sysslar med. Men i en gammal intervju i tidningen Aktuell Hållbarhet pratar han om fiske och TFC. Han uttrycker också tydligt i ETC att han har för avsikt att skriva ledare om miljöfrågor på ett brett plan inklusive fiske:

Vad kommer dina ledartexter att handla om?

– Om miljöfrågor i bred bemärkelse. Det inkluderar till exempel fiske och många andra resursfrågor. Kanske även lite rättvisefrågor.

Den nuvarande ordföranden i Sveriges Fiskares PO (SFPO), Peter Olsson, har tidigare varit engagerad i EDF.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!