Antalet småskaliga kustfiskare minskar inte

Fick en inbjudan till ett lunchseminarium om framtidens fiske med rubriken ”Är skonsamt svensk fiske till salu”. Sen följer inledningen av inbjudan med en stor lögn och en felaktig frågeställning:

Politiker och förvaltare säger sig värna småskaligt och skonsamt fiske. Ändå försvinner de småskaliga fiskarna i rask takt och i princip allt svenskt fiske bedrivs med bottentrålning. Hur kan det komma sig och vad kan svenska politiker göra åt saken?

Det är nämligen så att de småskaliga fisket inte alls försvinner i snabb takt. När individuella överförbara fiskerättigheter (TFC eller ITQ) infördes i det pelagiska fisket avsattes en speciell kustkvot för det kustnära fisket. Mer än hälften av de stora båtarna försvann men antalet små och kustnära fiskebåtar förändrades inte. Systemet gynnade i själva verket det småskaliga fisket.

Det är inom det storskaliga pelagiska fisket som yrkesfiskare och båtar försvunnit. Inte i det kustnära fisket. Atta påstå att de småskaliga yrkesfiskarna försvinner i snabb takt är inte sant. Det är en lögn.

Nu har det införts ett system med årligt överförbara fiskerättigheter i det demersala fisket. Detta kommer inte att leda till någon minskning av antalet fiskebåtar och yrkesfiskare trots att en sådan minskning är nödvändig. Även i detta system har det kustnära och småskaliga fisket fått en egen kvot och i det fiska som omfattas av årliga överförbara fiskerättigheter har de små båtarna som fiskar kräfta med bur och de små räktrålarna gynnats vid tilldelningen av fiskerättigheter.

En minskning av antalet yrkesfiskare och fiskebåtar är nödvändig då det finns en överkapacitet på 40% i räkfisket, 20% i kräftfisket och lika mycket i torskfisket i Östersjön. En sådan minskning kan bara genomföras snabbt om inviduella överförbara fiskerättigheter införs i det demersala fisket. De som fiskar på kustkvoten med passiva redskap kommer i likhet med vad som hände i det pelagiska fisket inte att drabbas av en minskning som måste till. Däremot kommer små trålare och burfiskare att påverkas av minskningen.

Samtidigt har det länge funnits en förskjutning av delar av småskaliga fisket från garnfiske (passivt redskap) till bottentrål. Det gäller framförallt i Östersjön. Orsaken till detta är framförallt säl som förstör redskap och tar fångster. Den viktigaste åtgärden som kan införas för att gynna och skydda det småskaliga fisket med passiva redskap är därför att tillåta säljakt på licens. Det är också ett sätt att minska användningen av bottentrål. På Västkusten har det dock också funnits en motsatt utveckling. Från kräfttrålning till burfiske av kräftor.

Läs också: Framtidens demersala fiske

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. De som bjudit in är Miljöpartiet, Stockholms Universitets Östersjöcentrum, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Skåne

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!