Socialdemokraterna vill lägga ner det småskaliga svenska fisket

Socialdemokraterna håller just nu kongress i Göteborg. Kongressen har ställt sig bakom ett förslag om att förbjuda bottentrålning. Att förbjuda bottentrålning innebär att i princip allt småskaligt svenskt yrkesfiske förbjuds. Ingen räka, nästan inga kräftor, ingen kalixlöjrom, ingen torsk, nästan ingen plattfisk. Kvar blir bara det storskaliga fisket efter sill, skarpsill och makrill.

Bottentrålning orsakar skador på bottnar, men ju mindre en trålare är ju mindre skador blir det. De flesta svenska trålare är väldigt små  och orsakar mycket små skador. På sandbottnar är skadorna försumbara jämfört med påverkan från tidvatten och vågor. Det finns inga svenska trålare som använder bottentrålar med trålbord som går 50 cm ner i botten. Sådant är fria fantasier.

Bottentrålning drar mer bränsle, det är otvivelaktigt, men genom att möjliggöra lönsamhet i i yrkesfisket så blir det möjligt för även mindre yrkesfiskare att skaffa nya båtar och nya motorer som drar mindre bränsle. Bättre lönsamhet får fisket genom att överkapaciteten tas bort. Det görs bäst och snabbast genom att införa individuella överförbara fiskerättigheter (TFC, ITQ) även i det demersala småskaliga fisket. I det storskaliga pelagiska fisket är det infört för länge sen.

Det går inte att förbjuda bottentrålning utan att helt slå ut det småskaliga och kustnära svenska fisket. Idag finns inga andra metoder att fiska siklöja i Bottenviken eller räka i Skagerak än med bottentrål. Kräftfisket med bur kan inte ersätta kräftfisket med trål. Det går inte att fiska med bur där det trålas efter pelagisk fisk och det går inte att fiska med bur varsomhelst. Speciellt inte med små kustnära fiskebåtar.

Det finns inga problem med att kombinera bottentrålning med ekosystembaserad fiskeriförvaltning. Bottentrålning kan jämföras med plogning och ekologiskt jordbruk finns. Det finns heller som visar att bottentrålning skulle vara skadligare för fiskbestånden och livet i havet än andra fiskemetoder. För vissa arter innebär bottentrålning (precis som plogning) ökad produktivitet dvs fångsterna blir bättre och bestånden större om ett område bottentrålas regelbundet. Det gäller exempelvis för räka och sannolikt också för kräfta.

Det är inte bottentrålningens fel att fiskbestånd överfiskas. Det är beslutsfattarnas fel. Hur mycket som får fiskas styrs av politiska beslut om kvoter, inte av vilka redskap nån fiskar med.

Motionen som kom från Terez Palffy från Malmö tyder på en mycket dålig kunskap om yrkesfiske både hos motionärerna och hos de socialdemokratiska ombuden. Det är olyckligt att socialdemokraternas kongress ställde sig bakom ett förslag som är totalt fientligt mot yrkesfisket. Ett förslag som faktiskt också är praktiskt omöjligt att genomföra om vi vill ha ett levande småskaligt och kustnära yrkesfiske i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Socialdemokraterna vill lägga ner det småskaliga svenska fisket”

Kommentarer är stängda.