Veckans båt – VK 190 Scanö

VK 190 Scanö är en fiskebåt med hemmahamn i Händelöp utanför Västervik. Det är en båt som fiskar pelagiskt med flyttrål efter sill och skarpsill i Östersjön, främst i farvattnen mellan Västerviks skärgård, Öland och Gotland. Båten ingår i det pelagiska systemet med individuella överförbara fiskerättigheter då företaget har en mycket liten andel skaprsill men främst fiskar båten på den regionala kvoten i Östersjön. Scanö fiskar enbart fiskar i Östersjön och enbart landar i Östersjöhamnar. 2016 landade Vk 190 Scanö 1 732 ton sill och 672 ton skarpsill.

VK 190 Scanö

VK 190 Scanö. Bild: SPF

Ägare av båten är Jörgen Nilsson och hans kusinbarn Magnus Svensson via företaget VK 190 Fiskeri AB. Omsättningen 2015 var 5,4 miljoner kronor. Ombord arbetar också Jörgens Nilssons två söner, Marcus och Alexander Hjalmarsson. I likhet med många andra båtar i det pelagiska systemet av VK 190 Scanö alltså en ung besättning. Alexander Hjalmarsson har också båten VK 35 Ägget.

Båten byggdes 1991 på Sydväst Stålbåtar AB i Kallhäll som VY 76 Boköland. Då hade båten en motor på 404 KW och var på 115 bruttoton med en längd på 20 meter. Efter en ombyggnad 1998 så är bruttotonnaget 149 ton, längden 24 meter och med en ny motor på 441 kW. 2009 köptes båten av Magnus Svensson och Jörgen Nilsson som då också bytte ut sin äldre båt. Den tidigare VY 76 Boköland blev nu VK 190 Scanö och den tidigare och mindre VK 190 Scanö blev VY 76 Boköland.

VK 190 Scanö

VK 190 Scanö på varvet i Simrishamn. Bild: Simrishamns varv

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,