Svenskarna i det danska pelagiska fisket – fiskerättigheter 2017

Svenskägda fiskebåtar och fiskeriföretag har stor betydelse i det pelagiska fisket i Danmark. Framförallt gäller det för industrifisk (foderfisk) och sill. För industrifisken gäller att svenskarna har stor betydelse när det gäller fisket av brisling (skarpsill) och tobis, men även i viss mån när det gäller sperling (vitlinglyra). I Danmark finns 7 svenskägda fiskeriföretag som har koppling till det pelagiska fisket, Astrid Fiskeri A/S, Themis Fiskeri A/S, Gifico ApS, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Odeskar Fiskeri A/S, Ahlma Danmark ApS och Christer og Lennart Fiskeri A/S.

Fiskerättigheter ägs främst av Astrid Fiskeri A/S, Themis Fiskeri A/S, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS och Ahlma Danmark ApS. Fiske utan större fiskerättigheter bedrivs av Gifico ApS, Odeskar Fiskeri A/S och Christer og Lennart Fiskeri A/S. Ahlma Danmark ApS är bara innehavare av fiskerättigheter och har ingen aktiv fiskebåt.

Landbrugs- och Fiskeristyrelsen i Danmark redovisar i nuläget inte den totala sill- och makrillkvoten. Därför består listningarna för dessa arter av tre tabeller, andelen i procent, faktiska fiskerättigheter i ton efter byten under detta år och landningar hittills i de fall det mesta redan fiskats. De två senare uppgifterna ändras dag för dag och därför stämmer de inte om ni går in på hemsidan för Landbrugs- och Fiskeristyrelsen för att titta på nuläget.

frihamnen_no_tobis2016_ - 11

S 264 Astrid i Frihamnen, Göteborg. Våren 2016.

De svenskägda pelagiska båtarna i Danmark, namn, bruttoton, ägare

S 264 Astrid, 2 352, Astrid Fiskeri A/S
E 532 Rockall, 1 461, Astrid Fiskeri A/S
S 205 Ceton, 1 337, Gifico ApS
AS 202 Neptun, 747, Odeskar Fiskeri A/S
S 144 Themis, 735, Themis Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 672, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
L 106 Monsun, 656, Christer og Lennart Fiskeri ApS
RS 2 Lukas-Silas, 9, Themis Fiskeri AB (kvotbåt, ägd av filial till det svenska företaget)
H 220 Ørnen, 7, Themis Fiskeri A/S
S 206 Ahlma West, 5, Ahlma Danmark ApS (kvotbåt)

Astrid Fiskeri A/S är dotterbolag till svenska Astrid Fiske AB som i sin tur också har systerbolaget Astrid Pelagic AB i Sverige. Astrid Pelagic AB bedriver pelagiskt fiske i Sverige och Astrid Fiske bedriver demersalt fiske i Sverige. Themis Fiskeri A/S ägs av svenska Rylo AB som också äger Themis Fiskeri AB. Både Themis och Astrid hör hemma på Rörö.

Ahlma Danmark ApS är dotterbolag till Ahlma Fiskeri AB, Odeskar Fiskeri A/S har samma ägare som svenska Odeskär AB, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS samma som svenska Stella Nova Fiskeri AB, Christer og Lennart Fiskeri ApS samma som svenska Christer och Lennart Fiskeri AB och Gifico ApS samma som Fiskeri AB Ginneton. Fiskeri AB Ginneton bedriver både pelagiskt och demersalt fiske i Sverige och Ahlma Fiskeri AB bedriver pelagiskt fiske i Sverige. Ahlma och Ginneton hör hemma i Fiskebäck.

Båtar som företagen äger i Sverige, namn, bruttoton, ägare

GG 203 Ginneton, 1 424, Fiskeri AB Ginneton
GG 764 Astrid, 705, Astrid Pelagic AB
GG 206 Ahlma, 514, Ahlma Fiskeri AB
GG 210 Vera C, 68, Fiskeri AB Ginneton
GG 77 Falken, 56, Astrid Pelagic AB
GG 70 Marie, ?, Astrid Fiske AB
GG 292 Martina, ?, Astrid Fiske AB

När det gäller fiskerättigheter i Danmark är Astrid Fiskeri A/S i särklass med Themis Fiskeri A/S som god två. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS har också en hel del fiskerättigheter. Ahlma Danmark ApS hyr ut sina fiskerättigheter medan övriga företag måste hyra in eller låna in för att kunna bedriva fiske.

För svenska fiske är sill och skarpsill (brisling) de viktigaste fiskarterna och även i de svenskägda fiskeriföretagen i Danmark är dessa två arter viktigast. När det gäller sill så har svenskägda företag cirka 18% i västra Östersjön, ungefär 38% i östra Östersjön,  nästan 17% i Nordsjön och 21% i Skagerak och Kattegatt. När det gäller landningar har svenskägda företag en ännu större andel.

Båtar, andel av fiskerättigheterna för sill i västra Östersjön 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

S 144 Themis, 9,8%, 409, Skagen, Themis Fiskeri A/S
S 264 Astrid, 5,0%, 207, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
RS 2 Lukas-Silas, 3,2%, 132, Bønnerup, Themis Fiskeri AB

Båtar, andel av fiskerättigheterna för sill i östra Östersjön 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

S 144 Themis, 15,0%, 545, Skagen, Themis Fiskeri A/S
S 264 Astrid, 14,7%, 533, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
RS 2 Lukas-Silas, 7,7%, 279, Bønnerup, Themis Fiskeri AB

Företag, fiskerättigheter för sill i Östersjön 2017, namn, ton, moderbolagets hemort, ägare

Themis Fiskeri, 1 365, Rörö (Sverige), Ryberg
Astrid Fiskeri A/S, 740, Rörö (Sverige), Johansson

Företag, landad sill från Östersjön 2017, namn, ton, moderbolagets hemort, ägare

Themis Fiskeri A/S, 1 971, Rörö, Ryberg
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 1 390, Fotö/Öckerö, Bryngelsson
Gifico ApS, 1 223, Fiskebäck, Claesson
Odeskar Fiskeri A/S, 886, Vrångö/Donsö, Andersson

Läs också: Danska fiskerättigheter för sill i Östersjön 2017

Båtar, andel av fiskerättigheterna för nordsjösill, namn, andel i %, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 14,4%, Skagen, Astrid Fiskeri A/S (Johansson)
S 144 Themis, 2,2%, Skagen, Themis Fiskeri A/S (Ryberg)

Båtar, fiskerättigheter för nordsjösill, namn, ton, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 10 314, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
S 144 Themis, 2 650, Skagen, Themis Fiskeri A/S
L 106 Monsun, 400, Thyborøn, Christer og Lennart Fiskeri ApS

foto_150612_21

AS 464 Stella Nova på Fotö

Båtar, andel av fiskerättigheterna för sill i Skagerak och Kattegatt, namn, andel i %, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 13,2%, Skagen, Astrid Fiskeri A/S (Johansson)
AS 464 Stella Nova, 5,6%, Grenå, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (Bryngelsson)
S 144 Themis, 2,2%, Skagen, Themis Fiskeri A/S (Ryberg)

Båtar, fiskerättigheter för sill i Skagerak och Kattegatt, namn, ton, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 4 502, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 1 195, Grenå, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
S 144 Themis, 605, Skagen, Themis Fiskeri A/S

Företag, fiskerättigheter för sill i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt, namn, ton, moderbolagets hemort, ägare

Astrid Fiskeri A/S, 14 816, Rörö, Johansson
Themis Fiskeri A/S, 3 255, Rörö, Ryberg
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 1 195, Fotö/Öckerö, Bryngelsson

Läs också: Danska fiskerättigheter för sill i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt 2017

Båtar, andel av fiskerättigheterna för NVG-sill, namn, andel i %, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 0,4%, Skagen, Astrid Fiskeri A/S (Johansson)

Båtar, andel av fiskerättigheterna för NVG-sill, namn, ton, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 562, Skagen, Astrid Fiskeri A/S (Johansson)

Båtar, landad NVG-sill 2017, namn, ton, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 5 183, Skagen, Astrid Fiskeri A/S

Läs också: Danska fiskerättigheter för NVG-sill 2017

När det gäller industrifisket (foderfisket) så har svenskägda företag lite över 30% av fiskerättigheterna för skarpsill (brisling) i Nordsjön och mer än 50% i Östersjön men i Skagerak och Kattegatt har de mindre än 10%. För vitlinglyra (sperling) har svenskägda företag mer än 30% och för tobis lite mer än 25%. Framförallt vad det gäller landningar av skarpsill så har svenskägda företag en större andel än vad de har av fiskerättigheterna.

Båtar, andel av fiskerättigheterna för brisling (skarpsill) i Nordsjön 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 9,0%, 2 536, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
S 205 Ceton, 5,9%, 1 651, Skagen, Gifico ApS
S 144 Themis, 4,7%, 1 333, Skagen, Themis Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 3,9%, 1 105, Grenå, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
RS 2 Lukas-Silas, 3,8%, 1 057, Bønnerup, Themis Fiskeri AB
S 206 Ahlma-West, 0,1%, 20, Skagen, Ahlma Danmark ApS

Koncerner/företag, andel av fiskerättigheterna för brisling (skarpsill) i Nordsjön 2017, namn, andel i %, ton, hemort moderbolag, ägarfamilj/person

Astrid Fiskeri A/S, 16,6%, 4 667, Rörö, Johansson
Themis Fiskeri A/S, 8,5%, 2 390, Rörö, Ryberg
Gifico ApS, 5,9%, 1 651, Fiskebäck, Claesson
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 3,9%, 1 105, Fotö/Öckerö, Bryngelsson
Ahlma Danmark ApS, 0,1%, 20, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson

Båtar, andel av fiskerättigheterna för brisling (skarpsill) i Östersjön 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 15,0%, 3 585, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
S 144 Themis, 15,0%, 3 583, Skagen, Themis Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 14,4%, 3 432, Grenå, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
RS 2 Lukas-Silas, 5,4%, 1 302, Bønnerup, Themis Fiskeri AB
E 532 Rockall, 3,9%, 942, Esbjerg, Astrid Fiskeri A/S

Koncerner/företag, andel av fiskerättigheterna för brisling (skarpsill) i Östersjön 2017, namn, andel i %, ton, hemort moderbolag, ägarfamilj/person

Themis Fiskeri, 20,4%, 4 885, Rörö, Ryberg
Astrid Fiskeri A/S, 18,9%, 4 527, Rörö, Johansson
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 14,4%, 3 432, Fotö/Öckerö, Bryngelsson

Båtar, andel av fiskerättigheterna för brisling (skarpsill) i Skagerak och Kattegatt 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

S 206 Ahlma-West, 3,0%,  595, Skagen, Ahlma Danmark ApS
S 264 Astrid, 2,5%, 498, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
S 144 Themis, 2,5%, 498,Skagen, Themis Fiskeri A/S

Koncerner/företag, andel av fiskerättigheterna för brisling (skarpsill) i Skagerak och Kattegatt 2017, namn, andel i %, ton, hemort moderbolag, ägarfamilj/person

Ahlma Danmark ApS, 3,0%, 595, Fiskebäck (Sverige), Ahlström & Magnusson
Themis Fiskeri, 2,6%, 516, Rörö, Ryberg
Astrid Fiskeri A/S, 2,5%, 498, Rörö, Johansson

Läs också: Danska fiskerättigheter för brisling 2017

Båtar, andel av fiskerättigheterna för tobis 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 9,0%, 37 079, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
S 205 Ceton, 5,7%, 23 483, Skagen, Gifico ApS
S 144 Themis, 4,5%, 18 704, Skagen, Themis Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 2,2%, 8 899, Grenå, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
E 532 Rockall, 2,0%, 8 116, Esbjerg, Astrid Fiskeri A/S
AS 202 Neptun, 1,0%, 4 120, Grenå, Odeskar Fiskeri A/S
S 206 Ahlma West, 1,0%, 3 996, Skagen, Ahlma Danmark ApS
L 106 Monsun, 0,7%, 2 884, Thyborøn, Christer og Lennart Fiskeri A/S

Koncerner/företag, andel av fiskerättigheterna för tobis 2017, namn, andel i %, ton, hemort moderbolag, ägarfamilj/person

Astrid Fiskeri A/S, 11,0%, 45 319, Rörö, Johansson
Gifico ApS, 5,7%, 23 483, Fiskebäck, Claesson
Themis Fiskeri A/S, 4,5%, 18 704, Rörö, Ryberg
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 2,2%, 8 899, Fotö/Öckerö, Bryngelsson
Odeskar Fiskeri A/S, 1,0%, 4 120, Vrångö/Donsö, Andersson
Ahlma Danmark ApS, 1,0%, 3 996, Fiskebäck, Jonas Ahlström & Magnusson
Christer og Lennart Fiskeri A/S, 0,7%, 2 884, Donsö, Jansson

Läs också: Danska fiskerättigheter för tobis 2017

Båtar, andel av fiskerättigheterna för sperling (vitlinglyra) 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

E 532 Rockall, 15,2%, 18 064, Esbjerg, Astrid Fiskeri A/S
S 264 Astrid, 9,0%, 10 702, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
S 144 Themis, 4,2%, 4 947, Skagen, Themis Fiskeri A/S
RS 2 Lukas-Silas, 2,0%, 2 398, Bønnerup, Themis Fiskeri AB
S 206 Ahlma West, 1,0%, 1 213, Skagen, Ahlma Danmark ApS

Koncerner/företag, andel av fiskerättigheterna för sperling (vitlinglyra) 2017, namn, andel i %, ton, hemort moderbolag, ägarfamilj/person

Astrid Fiskeri A/S, 24,2%, 28 766, Rörö (Sverige), Johansson
Themis Fiskeri, 6,2%, 7 325, Rörö (Sverige), Ryberg
Ahlma Danmark ApS, 1,0%, 1 213, Fiskebäck, Jonas Ahlström & Magnusson

Läs också: Danska fiskerättigheter för sperling 2017

För blåvitling och makrill som fiskas i Nordatlanten och Nordsjön kring Rockall, Färöarna och Shetland samt väster om de brittiska öarna så har de svenskägda fiskeriföretagen i Danmark mindre betydelse än för sill, skarpsill (brisling), tobis och vitlinglyra (sperling). 35% av fiskerättigheterna för hästmakrill (taggmakrill) innehas av svenskägda företag, 10% av fiskerättigheterna för makrill och omkring 8% av fiskerättigheterna för blåvitling.

Båtar, andel av fiskerättigheterna för blåvitling i EU och internationellt vatten 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 8,2%, 4 324, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
S 206 Ahlma West, 0,7%, 348, Skagen, Ahlma Danmark ApS
S 144 Themis, 0,05%, 26, Skagen, Themis Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 0,01%, 5, Grenå, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS

Båtar, andel av fiskerättigheterna för blåvitling i färöiskt vatten 2017, namn, ton, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 5,2%, 58, Skagen, Astrid Fiskeri A/S

Koncerner/företag, fiskerättigheter för blåvitling 2017, namn, ton, hemort moderbolag, ägarfamilj/person

Astrid Fiskeri A/S, 4 382, Rörö, Johansson
Ahlma Danmark ApS, 348, Fiskebäck, Jonas Ahlström & Magnusson
Themis Fiskeri, 26, Rörö, Ryberg
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 5, Fotö/Öckerö, Bryngelsson

Läs också: Danska fiskerättigheter för blåvitling 2017

Båtar, andel av fiskerättigheterna för hästmakrill (taggmakrill) 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 34,3%, 2 711, Skagen, Astrid Fiskeri A/S (Johansson)

Läs också: Danska fiskerättigheter för hästmakrill och havgalt 2017

När det gäller makrill har förhållandena ändrat sig sen jag gick igenom de danska fiskerättigheterna för makrill. Det är möjligt att tidigare redovisning från Landbrugs- og Fiskeristyrelsen varit felaktig.

Båtar, andel av fiskerättigheterna för makrill 2017, namn, andel i %, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 8,3%, Skagen, Astrid Fiskeri A/S (förut stod huvuddelen på E 532 Rockall)
S 144 Themis, 2,0%, Skagen, Themis Fiskeri A/S

Båtar, fiskerättigheter för makrill, namn, ton, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 804, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
E 532 Rockall, 532, Esbjerg, Astrid Fiskeri A/S

Båtar, landad makrill 2017, namn, ton, hemmahamn, ägare

E 532 Rockall, 1 397, Esbjerg, Astrid Fiskeri A/S
S 264 Astrid, 1 210, Skagen, Astrid Fiskeri A/S

Läs också: Danska fiskerättigheter för makrill 2017

Källa till alla sifferuppgifter är Landbrugs- og Fiskeristyrelsen,och när det gäller ägandet så är det proff.dk och allabolag.se. Eftersom fiskerättigheter är föremål för handel och byten växlar storleken på em varje dag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Svenskarna i det danska pelagiska fisket – fiskerättigheter 2017”

Kommentarer är stängda.