Tre ministrar till årets Havs- och vattenforum

Tre ministrar, Karolina Skog, Isabella Lövin och Sven-Erik Bucht, deltar i årets havs- och vattenforum i Göteborg den 16 – 17 maj.

Dessutom gästas konferensen av flera internationella vattenexperter från bland annat Sydafrika, Brasilien och Vietnam.

Karolina Skog, Isabella Lövin och Sven-Erik Bucht

– Temat i år är förvaltning av vattenresurser ”från källa till hav” och vi sätter särskilt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling, säger generaldirektör Jakob Granit i ett pressmeddelande.

Havs- och vattenforum i Göteborg arrangeras för femte året i rad av Havs- och vattenmyndigheten. HaV. I fjol lockade konferensen 450 deltagare från hela Vatten-Sverige och lika många väntas i år.

– Tidigare har forumet haft ett nationellt fokus och skapat en bra grund för att utbyta erfarenheter om förvaltningen av våra lokala, regionala och nationella vattenresurser. Vi behåller den inriktningen även i år men tar avstamp i att Sverige i juni står som värd för en FN-konferens om hållbara hav tillsammans med ö-nationen Fiji, säger Jakob Granit.

För första gången kommer tre ministrar att delta och tala på forumet. Miljöminister Karolina Skog (MP), landsbygdsminister Sven-­Erik Bucht (S) och ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin (MP) är alla tre djupt engagerade i arbetet med FN-­konferensen. Förutom de internationella utblickarna kommer de att tala om hur människors engagemang för haven kan öka och hur regeringen arbetar för att främja tillväxt och hållbarhet i de marina näringarna.

FN-konferensen fokuserar på det globala målet 14 som handlar om ”hav och marina resurser”. Även på Havs­ och vattenforum sätts mål 14 i fokus men det kopplas här också till mål 6 om ”rent vatten och sanitet”.

– De två målen hänger ihop, precis som avspeglas i årets tema ”Från källa till hav”. På Havs­ och vattenforum bjuder vi in till diskussion om hur vi i Sverige kan arbeta med Agenda 2030 på ett smart sätt. Vi får också höra om hur man arbetar med globala målen i andra delar av världen. De idéer och exempel som kommer fram på forumet blir sedan ett viktigt bidrag till innehållet för FN-konferensen, säger Jakob Granit.

Flera internationella vattenexperter berättar om förvaltningsarbete i bland annat Sydafrika och Vietnam och om hur exempelvis Världsbanken och Internationella Naturvårdsunionen arbetar med vattenfrågor. Bland talarna kan nämnas Monde Mayekiso, överdirektör med ansvar för havs­ och kustvattenförvaltning i Sydafrika, Monika Stankiewicz, chef för Östersjökonventionen Helcoms sekretariat, forskaren Aban Marker Kabraji, chef för Internationella naturvårdsunionens (IUCN) kontor i Asien samt Stephen F. Lintner, oberoende rådgivare inom miljö- och social hållbarhet vid King’s College i London.

Som vanligt bidrar forumets deltagare också med exempel från egna projekt och satsningar. HaV:s experter berättar om arbetet med bland annat marint skräp, näringslivets roll för en hållbar havsmiljö, strategin för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer, havsplanering, miljöanpassning av vattenkraften, hur man får lokalt deltagande i vattenarbetet, främmande arter och planerna för laxens år 2019.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!