Slarvigt och oförberett av Jakob Granit på möte om fiske

Igår var jag på ett seminarium eller möte om fiskeripolitik. Mötet hade anordnats av Swedish Pelagic Federation PO (SPF) och Sveriges Fiskares PO (SFPO) som en del av deras respektive årsmöten som ägde rum före (SFPO) och efter (SPF) seminariet. Moderator på seminariet var Stefan Edman och talarna var företrädare för Regeringen, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. Dessutom Roger Tilander från Göteborgs Fiskauktion, Martin Kuhlin från Sweden Pelagic Ellös AB och Reine Johansson från SPF med mera. Reine Johansson talade intressant om Brexit vilket jag ska återkomma till i ett separat inlägg.

Företrädarna för regeringen, Sara Colliander, och Jordbruksverket, Niklas Purfürst, höll förutsägbara, oinspirerade och ganska tråkiga tal. De sa allt som måste sägas och lät som gröna miljövänner som också gillar företag och fiskeriverksamhet. Alltomfattande och motsägelsefullt. Under frågestunden framgick det dock klart att regeringen inte har för avsikt att genomföra något förbud mot bottentrålning trots beslutet på socialdemokraternas kongress om att förbjuda bottentrålning. Det var egentligen det enda väsentliga som de sa. Båda två ursäktade också att de egentligt ansvariga inte kunde närvara.

För Havs- och vattenmyndighetens räkning talade Jakob Granit. Även hans tal var förutsägbart, oinspirerande och ganska ointressant ur fiskerisynpunkt. Det var ett tal av en som inte kan fiskerifrågan ordentligt, och som är helt ingrodd i den gängse gröna miljöprofilen som gällt i dessa sammanhang sen säldöden och Isabella Lövins bok ”Tyst hav”.

Granits bakgrund är onekligen ett problem vad fiskeriverksamheten och fiskeripolitiken anbelangar. Det framgick mycket klart under frågestunden där Granit inte kunde svara ordentligt på en enda fråga. En räkfiskare klagade på att de nuvarande årliga fiskemöjligheterna omöjliggör långsiktig planering och planerade investeringar. Granit svarade goddag yxskaft och det lät som om han försvarade kortsiktigheten genom att den var kortsiktigt långsiktig. När bottentrålning kom på tapeten var det återigen förvirrat. Han verkade inte medveten om att han var i en sal där alla ansåg att ett förbud mot bottentrålning inte är nåt annat än idioti. Han verkade också renons på förståelse av den stora problematik som säl och skarv utgör.

Jakob Granit var inte pålästa i fiskerifrågorna vilket han borde varit innan han kom på fiskeriorganisationernas möte. De fiskeriansvariga från Havs- och vattenmyndigheten som också var i lokalen, exempelvis Ingmar Berglund och Patrik Persson, borde sett till att Granit varit bättre förberedd. Som det nu var gjorde han inget bra intryck och förstärkte bilden av en myndighet som behandlar fisket lite styvmoderligt. Hans framträdande ökade inte yrkesfiskarnas förtroende för myndigheten. Att vara så dåligt förberedd som Granit var är egentligen oförlåtligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

2 svar på “Slarvigt och oförberett av Jakob Granit på möte om fiske”

Kommentarer är stängda.