Rekordfiske på tobis

I Danmark fortsätter rekordfisket på tobis och leveranserna till de tre fiskmjölsfabrikerna är större än de varit någon gång de senaste 8 åren. landningarna hade kunnat vara ännu högre om det inte varit så att väntetiderna för att landa vid fabrikerna varit väldigt långa. I siffrorna ingår både danska och utländska fiskebåtar.

Tobislandningar

Ackumulerade tobislandingar till danska fiskmjölsfabriker. Diagram: Fiskeritidende

Kanske kommer de dock att bli mindre framöver då de svenskflaggade båtarna redan fiskat upp sin kvot och i Norge är tobisfisket snart också över då ungefär 90% av kvoten är uppfiskad. Inga andra länder har nån tobiskvot att tala om. De flesta stora svenska fiskebåtar som har tobiskvoter verkar för närvarande ligga stilla i olika hamnar, kanske för byte av redskap och underhåll efter tobisfisket.

En del danska båtar har också landat tobis i Norge och på Färöarna vilket väl avlastat de danska fiskmjölsfabrikerna. Nu när danskflaggade båtar snart är ensamma på tobisfisket bör det väl leda till att köerna vid fabrikerna blir mindre och att möjligheterna att landa i Norge och på Färöarna ökar.

I Danmark återstår ungefär 140 000 ton av totalt 365 000 ton att fiska. Det bör innebära att landningarna från tobisfisket framöver kommer att minska jämfört med nuläget.

Tobislandningar

Veckovisa tobislandingar till danska fiskmjölsfabriker. Diagram: Fiskeritidende

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!