Nästan utdöd fisk hittades i Lysekil

I mars hittades en död stör i Lysekils hamn. Nu är den ordentlig undersökt och har artbestämts. Redan när fyndet gjorde var forskarna inne på att det handlade om en europeisk stör och det visade sig vara rätt:

Nu är analyserna som gjorts klara och det visar sig att det handlar om europeisk stör. Arten är i stort sett utrotad och känd från Sverige genom ett fynd tidigare från 1991 då ett exemplar fångades väster om Kummelbank utanför Göteborg.

Efter fyndet i Lysekil togs vävnadsprover av forskningsingenjören Anna Ansebo vid Gothenburg Global Biodiversity Centre. Analysen av DNA-sekvenserna gjordes av forskaren Svante Martinsson vid Göteborgs universitet och resultatet pekar på att det handlar om europeisk stör.

– Vi vet inte riktigt var stören kommer ifrån eftersom den flöt i hamnen, säger Kennet Lundin. Den var i gott skick vilket tyder på att den tagits någonstans i angränsande havsområde.

Tyskland har planterat ut europeisk stör för att försöka få tillbaka fisken i sina floder och vid sina kuster. Sannolikt är den döda stören en sådan utplanterad stör. Det kan rentav handla om den stör som den danska båten S 45 Sønderstrand fångade några dagar innan stören i Lysekils hamn hittades. Den var 120 centimeter lång och återutsattes efter att den tagits ur trålen. Om det är samma stör så överlevde den uppenbarligen inte att bli fångad, upptagen och återutsatt.

Europeisk stör

Europeisk stör

Det enda kända vilda levande bestånd av europeisk stör som existerar står att finna i floden Garonne i södra Frankrike.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!