Svenska industrifiskerättigheter 2017

Svenska yrkesfiskare har rätt stora fiskerättigheter till tobis och mycket stora till skarpsill. Det är de viktigaste industrifiskarterna i det svenska fisket. Utöver det har svenska yrkesfiskare också fiskerättigheter för blåvitling (kolmule), taggmakrill (hästmakrill), vitlinglyra (sperling, øyepål) och en liten mängd artobestämd kvot med fiskerättigheter för industrifisk i norskt vatten. Inget av detta fiskas normalt upp av svenska yrkesfiskare utan byts i allmänhet bort mot sill och skarpsill och i år också mot tobis.

Blåvitling fiskas med flyttrål på djupt vatten kring Shetland och Färöarna samt i havet väster om de brittisk öarna. Det krävs stor motorstyrka för fiske och i den svenska fiskeflottan finns det idag sannolikt bara en båt som är byggd för sådant fiske, det är GG 203 Ginneton. Även de två danska båtar, E 532 Rockall och S 264 Astrid, som ägs av Astrid Fiske Ab (systerbolag till Astrid Pelagic AB) via dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S är troligen lämpade för blåvitlingfiske liksom danskflaggade S 205 Ceton som ägs av Gifico ApS, ett systerbolag till svenska Fiskeri AB Ginneton.

clipperton_donsödsm1_2015 - 1

GG 438 Clippperton

I april hade svenska fiskebåtar enligt en redovisning från Havs- och Vattenmyndigheten en total kvot på 13 785 ton blåvitling, 750 ton taggmakrill, 2742 ton vitlinglyra och 790 ton obestämd industrifisk i norsk zon

Fiskerättigheter för blåvitling 2017 båtar, båt, ton, andel i %, hemmahamn, ägare

GG 438 Clipperton, 2 304, 16,7%, Donsö, B-C Pelagic AB
GG 203 Ginneton,1 863, 13,5%, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 330 Carmona, 1 612, 11,7%, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 764 Astrid, 1 599, 11,6%, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 207 Torland, 1 552, 11,2%, Fiskebäck, TLF Torönland Fiskeri AB
GG 204 Tor-ön, 1 551, 11,2%, Fiskebäck, TLF Torönland Fiskeri AB
GG 778 Lövön, 1 288, 9,3%, Rönnäng, Lövön AB
GG 206 Ahlma, 1 160, 8,4%, Önnered, Ahlma Fiskeri AB

Fiskerättigheter för blåvitling 2017 företag, båt, ton, andel i %, hemort moderbolag, ägare

TLF Torönland Fiskeri AB, 3 103, 22,5%, Fiskebäck, Ahlström
B-C Pelagic AB, 2 342, 17,0%, Donsö, Backman & Jansson
Fiskeri AB Ginneton, 1 863, 13,5%, Fiskebäck, Claesson
Båt GG 330 Carmona AB, 1 612, 11,7%, Dyrön, Gustafsson
Astrid Pelagic AB, 1 599, 11,6%, Rörö, Johansson
Lövön AB, 1 288, 9,3%, Rönnäng, Arvidsson
Ahlma Fiskeri AB, 1 160, 8,4%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson

För taggmakrill är Astrid Pelagic den helt dominerande innehavaren av fiskerättigheter. Viss aår händer det av svenska båtar fiskar taggmakrill, men det är ovanligt och det beror också på om taggmakrillen kommer tillräckligt långt upp i Nordsjön och Skagerak för att det ska löna sig att fiska den. Noterbart är att Astrid Fiskeri A/S, dotterbolag till Astrid Fiske AB är en stor innehavare av fiskerättigheter för taggmakrill (hästmakrill) i Danmark.

Fiskerättigheter för taggmakrill 2017 båtar, båt, ton, andel i %, hemmahamn, ägare

GG 764 Astrid, 466, 62,1%, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 203 Ginneton, 71, 9,5%, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 505 Polar, 43, 5,7%, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
GG 207 Torland, 40, 5,3%, Fiskebäck, TLF Torönland Fiskeri AB

Fiskerättigheter för taggmakrill 2017 företag, båt, ton, andel i %, hemmahamn, ägare

Astrid Pelagic AB, 466, 62,1%, Rörö, Johansson
Fiskeri AB Ginneton, 71, 9,5%, Fiskebäck, Claesson
TLF Torönland Fiskeri AB, 63, 8,4%, Fiskebäck, Ahlström
Bryngeld Fiskeri AB, 43, 5,7%, Fiskebäck, Bryngeld

Bara två båtar har fiskerättigheter för vitlinglyra. Dessa fiskerättigheter är något som Sverige skaffar sig i förhandlingar och byten. I grunden har Sverige ingen kvot på vitlinglyra.

Fiskerättigheter för vitlinglyra 2017 båtar, båt, ton, andel i %, hemmahamn, ägare

GG 203 Ginneton, 1 600, 58,3%, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 206 Ahlma, 1 142, 41,7%, Önnered, Ahlma Fiskeri AB

Även när det gäller industrifiskkvoten i norskt vatten är det ett resultat av förhandlingar och byten.

Fiskerättigheter för industrifisk norsk zon 2017 båtar, båt, ton, andel i %, hemmahamn, ägare

GG 330 Carmona, 268, 33,9%, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 438 Clipperton, 266, 33,6%, Donsö, B-C Pelagic AB
GG 778 Lövön, 185, 23,4%, Rönnäng, Lövön AB
GG 206 Ahlma, 71, 9,0%, Önnered, Ahlma Fiskeri AB

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!