En del av den danska tobiskvoten kanske borde bli svensk?

Danska yrkesfiskare lyckas nästan aldrig fiska upp hela den danska tobiskvoten när det är goda år med stor tobiskvot. När det nästan inte finns nån kvot lyckas de, men sällan annars. Sålunda lyckades de bara få upp ungefär 60% av kvoten år 2015 och de kommer inte heller i år att få upp hela kvoten. Den danska fiskeflottan är helt klart underdimensionerad för uppgiften under år med stora tobiskvoter. Detta trots att det finns båtar i Danmark som nästan enbart används i tobisfisket och ligger still stora delar av året. Något som kanske också tyder på att det finns kapitalslöseri och skevheter i den danska fiskeflottan då den inte tycks användas fullt ut.

För att tobiskvoten ska kunna utnyttjas bättre vore det därför kanske rimligt om en del av den danska kvoten överfördes till Sverige. Sverige har en liten tobiskvot men samtidigt så får de svenska yrkesfiskarna alltid upp hela kvoten. Vissa år till och med mer än hela den svenska kvoten, som exempelvis i år då svenska yrkesfiskare landat omkring 110% av den svenska kvoten. Detta är bl.a. möjligt genom att svenska yrkesfiskare byter eller köper till sig kvot från Danmark. I Sverige finns det uppenbarligen kapacitet att fiska mer än den svenska kvoten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!