Svenska kommuner får svar på tal från SFPO

Jag kommenterade nyligen att några svenska kommuner i Östra och södra Sverige i princip vill ha vetorätt när det gäller fördelningen av fiskekvoter. Nu har dessa kommuner fått svar från Peter Ronelöv Olsson, ordförande i Sveriges Fiskares PO (SFPO), den största organisationen för yrkesfiskare i Sverige. Han skriver bland annat:

Om olika kustkommuner skulle ges ett reellt inflytande riskerar denna ordning att kullkastas till förmån för en kommunal huggsexa om fiskemöjligheter. En sådan ordning skulle inte gagna yrkesfisket, möjligen skulle den säkerställa ytterligare kommunal sysselsättning. Systemen för fiskets bedrivande är inte en kommunal fråga, utan en fråga för staten, eftersom fisken är en gemensam resurs.

Problem nummer 1 för det småskaliga fisket längs våra kuster är säl. Problemet är att detta problem har påtalats, bl.a. för kustkommunpolitiker, de senaste decennierna utan att någon tagit det på allvar. Detta är en stor orsak till att antalet småskaliga fiskare längs våra kuster minskar drastiskt. Om inget görs kommer det kanske inte att finnas något småskaligt kustnära fiske kvar, sälen tar nämligen det som fiskaren ska sälja eller gör det osäljbart.

Svenskt yrkesfiskes största problem är de ständiga grundlösa angreppen från ”miljömaffian”. De talar ständigt och utan grund om överfiske, svartfiske, rovfiske etc. Naturskyddsföreningen skyr inte lögnen när det gäller att baktala svenskt yrkesfiske. Deras arbete för att få förbjudet bottentrålning är något som borde oroa alla kustkommunpolitiker.

Trenden med områden stängda för fiske måste avstanna. I Kattegatt har länsstyrelsen i Hallands län föreslagit stängda områden i en sådan omfattning att det svårligen går att fiska framöver. Detta borde oroa berörda kustkommunpolitiker mer och de borde genast uppvakta sin länsstyrelse och uttrycka sin oro.

Det kloka är att låta de som fiskar vara med och besluta om hur fisken ska nyttjas. Fisken känner inte till några kommungränser, på samma sätt som den inte känner av några nationsgränser – det är därför vi har en gemensam fiskeripolitik.

Svaret tycks inte ha kommit in i SVD:s nätupplaga då det inte går att hitta på hemsidan. Om det publicerats i papperstidningen känner jag inte till.

Läs mer: Fler trålförbuds- och fiskeförbudsområden i Kattegatt

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!