BalticSea2020 sprider osanningar i Almedalen och på Internet

Med tack på den mycket skeva debatten om bottentrålning som förekommer i Sverige med oseriösa förslag om förbud mot bottentrålning återpubliceras här ett inlägg av Peter Ronelöv Olsson, ordförande i Sveriges Fiskares PO (SFPO) som står att finna på SFPO:s hemsida.

BalticSea2020 sprider osanningar i Almedalen och på Internet

Under den här veckan är något nytt som heter Räddaöstersjötorsken på plats i Almedalen för att, säger man, bevaka diskussionen kring östersjötorsken och fiskefrågor. Räddaöstersjötorsken.nu lanserades den 2 juli och drivs av BalticSea2020.

På sidan kan man läsa att torskbeståndet är i kris efter många års överfiske.

På sidan kan man läsa att både beslutsfattare och forskare står handfallna.

På sidan kan man läsa att om inte något sker snart kan torsken i Östersjön vara bortom räddning.

På sidan kan man läsa att fiskeripolitiken är ett evolutionärt experiment på torskens och Östersjöns bekostnad.

På sidan kan man läsa att bottentrålning är en ohållbar och skadlig fiskemetod.

Torskbeståndet är inte i kris efter många års överfiske. Något svenskt överfiske av torsk i Östersjön förekommer inte. Att definiera kris är inte enkelt. Kris är ett starkt oexakt ord som låter bra om man vill manipulera. Sanningen är att beståndssituationen i Östersjön kunde ha varit bättre, men den kunde också ha varit sämre.

Beslutsfattare och forskare står inte handfallna. När fiskemöjligheterna för 2017 fastställdes av beslutsfattarna sänktes torskkvoten i västra Östersjön med 56 % och i östra Östersjön med 25 %. Minskningarna är ett tydligt bevis på att beslutsfattarna inte står handfallna. Forskarna arbetar med situationen utifrån bästa möjliga kunskap och är således inte heller handfallna.

Det sker saker hela tiden inom ramen för fiskeripolitiken, därför är det fel att säga att om inte något sker snart kan torsken i Östersjön vara bortom räddning. Givetvis ”kan” torsken i Östersjön vara bortom räddning på samma sätt som mänskligheten kan vara bortom räddning om ingenting görs. Retoriken är falsk och vilseledande.

Att säga att fiskeripolitiken är ett evolutionärt experiment på torskens och Östersjöns bekostnad är ett angrepp på allt utan att säga hur det borde vara i stället. Fiskeripolitiken är demokratisk och baseras på bästa möjliga vetenskap, kunskap etc, och goda intentioner, hur skulle det annars gå till?

Bottentrålning är inte en ohållbar och skadlig fiskemetod. Fast det är ju en definitionsfråga, man skulle kunna säga att mänskliga verksamheter i alla avseenden skadar den biologiska mångfalden – men är det rimligt att argumentera så? Bottentrålning är den förhärskande fiskemetoden i allt fisk- och skaldjursfiske och är i högsta grad tillåten enligt den gemensamma fiskeripolitiken som numera även inkluderar miljöpolitiska aspekter.

På sidan förekommer flera andra direkta felaktigheter.

Det är tröttsamt, oroande och problematiskt att BalticSea2020 fortsätter sprida sina lögner. Det hela är så dåligt och vilseledande att man skulle kunna tro att det är Svenska Naturskyddsföreningen som skrivit texten åt BalticSea2020.

Peter Ronelöv Olsson, ordförande SFPO

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!