Vill kristdemokraterna också miljöpröva plöjning och jordbruk?

På en kampanj- och lobbysajt om östersjötorsk har Kristdemokraternas (KD) miljöpolitiska talesman Lars-Axel Nordell skrivit en debattartikel som bland annat föreslår miljöprövning för innan bottentrålning tillåts:

Det är ingen tvekan om att bottentrålning påverkar havsbottnen i de områden som trålas. Kristdemokraterna föreslår att bottentrålning ska tillåtas efter en miljökonsekvensprövning av aktuellt område. Fisket ska naturligtvis, liksom jordbruket och andra areella näringar, ta rimliga miljöhänsyn. Så sker redan i stor utsträckning idag. Bottentrålning sker i princip i samma områden som trålats under lång tid, ibland i hundratals år. Detta har format bottnarna och ekosystemet där.

När det bottentrålas är det ungefär jämförbart med bondens plöjning av en åker och odling av en åker vad det gäller påverkan. Artsammansättningen bland växter förändras kraftigt och djurlivet förändras. Sannolikt orsakar plöjning och jordbruk större skador och förändringar än bottentrålning och fiske. Om bottentrålning ska miljöprövas borde det alltså vara rimligt att också miljöpröva plöjning av åkrar och jordbruksverksamhet. Frågan är om kristdemokraterna också tänker att det kan vara ett bra förslag. Om de inte tycker det så borde de nog dra tillbaka funderingarna om miljöprövning av bottentrålningen.

KD vill också begränsa det fria handredskapsfisket som finns på många håll i Sverige. Det är ett ingrepp i allemansrätten som vore direkt förkastligt och som kan bana väg för liknande åtgärder i skogen. Det är knappast något som någon i Sverige vill uppleva.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!