Att Danmark skulle fått bukt med utkasten i fisket är inte sant

I en artikel på Fiskerforum som handlar om utkast i fisket rapporteras om att utkasten på världsnivå är 10%. Detta enligt en undersökning från projektet Sea Around Us.

Utkast av fisk

Utkast av fisk. Från Sea Around Us/UBC Public Affairs

Dessa 10% utgör ock endast de kända utkasten från industrifiske i världen och är samtidigt en minskning från 15% år 1989. Forskarna anser att minskningen av utkasten främst beror på att allt flera fiskarter fiskats för hårt så att bestånden minskat och som en följd blir bifångster och fångster av dem också mindre. En stor del av både fångst och utkast är också beräknade vilket gör att siffrorna är väldigt osäkra. Att lokalt småskaligt fiske inte skulle ha utkast är också ett orimligt förhållningssätt.

10% utkast betraktas normalt som en låg siffra, men det är också en siffra som är beräknad på ett orimligt sätt. Huvuddelen av den fisk som fångas i världen är pelagisk fisk. Vid pelagiskt fiske är utkasten mycket små, oftast obefintliga. För att få en rimlig siffra på utkast i fisket borde bara demersalt fiske (fiske på bottenlevande arter) räknas med eller i all fall räknas separat. Utkasten är med all sannolikhet mycket högre än 10% i det demersala fisket.

I Fiskerfroums artikel hävdas också att utkasten upphört i Danmark och EU. Det är inte på något sätt sant. Det finns mänger med utkast i danskt och europeiskt fiske. I det danska räkfisket i Skagerak beräknas utkasten vara 10% men kan idag vara lägre. I det svenska och norska räkfisket är de dock betydligt högre. Utkast är förbjudet i Norge sen lång tid tillbaka och det samma gäller i det svenska räkfisket vad det gäller liten räka (high-grading, uppgradering).

I det danska fisket på jomfruhummer (kräfta) är utkasten däremot långt över 10%. Upp till 75% av fångsten i det fisket är bifångst (enligt MSC-utvärderingarna) och det mesta är skrubba och ising (sandskädda) som saknar ekonomiskt värde och är okvoterade. Det mesta av dessa två arter kastas ut. Det är inte olagligt då inget utkastförbud finns för dessa arter. Jomfruhummerfisket i Danmark har säkerligen utkast på omkring 50% eller mer. I Sverige är utkasten lägre då svenska kräfttrålare i huvudsak använder trål med rist.

I det svenska bottentrålsfisket på torsk i Östersjön är de beräknade utkasten 20-30%. En hel del av det är undermålig torsk (för liten, för dålig). Detta trots att utkast av torsk är förbjudet. Utkasten i det danska trålfisket på torsk i Östersjön är sannolikt av samma storleksordning som i det svenska.

Fiskerforum far alltså med osanning vad det gäller utkast i europeiskt och danskt fiske. Det är inte ovanligt att Fiskerforum far med osanningar om yrkesfisket. Det är olyckligt då Fiskerforum är den största sajten om yrkesfiske i Danmark och det gör att förtroendet för yrkesfiskarna inte blir bättre.

Det är heller inte rimligt att jämföra fabrikstrålare i det ryska pollockfisket med färskfisktrålare i annat fiske som Sea Around Us gör. Ska en sådan jämförelse vara rimlig måste en fabrikstrålares utkast och avfall jämföras med sammanlagda siffror för avfall från fiskberedningsfabriker och fiskebåtars utkast. Exempelvis finns det även i Sverige ett fiske som enbart tar vara på rommen från fisken medan resten slängs. Siklöjefisket i Bottenviken. Men det görs i fabriker på land. Läget där är alltså exakt det samma som i delar av det ryska pollockfisket om vi ska tro Fiskerforum och Sea Around Us.

Sea Around Us jämför tyvärr äpplen och päron. Det gör tyvärr undersökningen otillförlitlig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!