Danska fiskerättigheter för rödspätta 2017

Kollektiva kooperativa företag är viktiga innehavare av fiskerättigheter för rödspätta precis som för torsk. Hvide Sande framstår som det viktigaste fiskeläget när det fiske av rödspätta i Nordsjön medan Hanstholm är det viktigaste när det gäller torsk.

Störst när det gäller fiskerättigheter för rödspätta är Henning Kjeldsen som också är störst när det gäller torsk. Jag räknar då också in sådana fiskare och företag som kan betraktas som bulvaner (stråmænd) för Henning Kjeldsen som Kim Folmer Pedersen (August A/S), Birthe Kjeldsen (Henning Kjeldsens fru och ägare av Nordstrand Fiskeri ApS och HG 352 Polaris ApS), Lindy Lynge (Lynge Fiskeri ApS), Brian Bloch Larsen och Johnni Kaalund Munksgaard (Karen Nielsen ApS).

Båtar, andel av fiskerättigheterna för rödspätta i Nordsjön 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

 1. RI 515 Michelle, 5,6%, 1 445, Hvide Sande, Hvide Sande Puljefiskeri ApS (kvotbåt)
 2. L 510 St. Anthony, 4,8%, 1 238, Thyborøn, familjen Kloster
 3. S 549 Birgitte, 4,4%, 1 122, Skagen, August A/S
 4. L 382 Ceal II, 4,3%, 1 094, Thyborøn, Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S (kvotbåt)
 5. L 49 Lasse, 3,9%, 1 007, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS (kvotbåt)
 6. HM 228 Pondus, 3,2%, 828, Hanstholm, Fiskeriselskabet Pondus ApS
 7. L 9 Sophia, 3,2%, 824, Thorsminde, Thorsminde Puljefiskeri ApS (kvotbåt)
 8. RI 427 Anette Helene, 3,1%, 789, Hvide Sande, Kurt Adsersen & Jørgen Bollerup Olesen
 9. L 616 Emily, 2,8%, 721, Thyborøn, Tamme Bolt
 10. HM 340 Camilla, 2,6%, 656, Hanstholm, familjen Rom
 11. RI 141 Yvonne, 2,4%, 618, Hvide Sande, Jens Frich (kvotbåt)
 12. RI 527 Vibeke Bram, 2,3%, 592, Hvide Sande, Kurt Adsersen
 13. L 153 Malle, 2,2%, 564, Oddesund, Tommy Bach
 14. RI 566 Madsalune, 2,1%, 538, Hvide Sande, Niels Iversen Klit

Cirka 15% av alla fiskerättigheter för rödspätta i Nordsjön ägs av kollektiva kooperativa företag.

Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S har 4 huvudägare, Tamme Bolt, familjen Rom, L 120 Linette (Alfred Fisker Hansen 80%, Tommy Svart (20%) och John Sund.

Huvudägare i Hvide Sande Puljefiskeri ApS är Lars Tarp Jensen, Kurt Adsersen, Poul Johnsen Høj, Leon Buhl Nielsen, Thomas Christian Sørensen, P/R RI 468 Juli-Ane (Verner Møller Jensen 75%, Johan Løvendahl Nielsen 25%) o h  P/R RI 344 Mikkel-Louise (Torben Johansen 70%, Thomas Stræde Pedersen 30%).

Thorsminde Puljefiskeri ApS har som huvudägare Kenneth Nielsen, Jens Søndergaard, Johnny Poulsen och John Christensen medan Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS som huvudägare har Arne Olsen, Bjørno Rune Vendelbo Nielsen, David Vendelbo Nielsen, Evald Kristensen, Gert Kristensen, Hans Jørgen Olsen, Henrik Christian Nielsen, Kern Ove Kristensen, Niels Olsen, Ove Olsen, Tonny Kristensen, Jan Bjerre Christensen, Jesper Studsgaard Olsen, Kikani A/S (Karsten Nielsen), Michael Bang Kristensen, Tommy Rødbro Olsen och Tommy Sand Pedersen.

Lynge Fiskeri ApS äger båtarna S 41 Sydkysten, S 449 Myggenes och HG 61 Nissum och August A/S äger S 549 Birgitte. HG 352 Polaris ApS äger kvotbåten HG 271 Lange Lars och L 649 Martine medan Nordstrand Fiskeri ApS enbart äger kvotbåten L 49 Lasse. Henning Kjeldsens egna företag Gitte Henning A/S äger L 749 Østkysten, S 149 Birthe, S 210 Patrick, L 249 Vestfart, S 43 Nordstrand, S 349 Gitte Henning, S 47 Lasse, ND 14 Nanna, S 49 Birgitte Martine och S 249 Nordkysten. Karen Nielsen ApS äger HM 127 Karen Nielsen.

Förutom RI 427 Anette Helene och RI 527 Vibeke Bram är Kurt Adsersen också ägare av kvotbåtarna RI 19 Louise och RI 51 Tøs. I den sistnämnda båten är Jørgen Bollerup Olesen också delägare.

Jens Frich äger RI 236 Lisbeth Frich, RI 275 Karinette samt kvotbåtarna RI 97 Laura, RI 284 Buller, RI 392 Krista, och RI 141 Yvonne. Minoritetsdelägare i RI 236 Lisbeth Frich, och RI 141 Yvonne med 5% är Lasse Hulgaard Larsen medan Jens Frich äger 5 % i RI 372 Anni Nielsen som till 95% ägs av Lasse Hulgaard Larsen. Dessa båtars fiskerättigheter har räknats ihop som varande en företagsenhet.

Familjen Rom äger HM 340 Camilla, L 56 Anna-Lise och L 356 Jannick. Förutom L 153 Malle äger Tommy Bach också L 154 Tambosund, L 155 Teide (kvotbåt), L 157 Okinawa, L 157 Arkona och L 247 Vito (kvotbåt) medan Niels Iversen äger RI 566 Madsalune och L 306 Waneka.

Ägarna av den stora bomtrålaren L 510 St. Anthony, familjen Kloster, äger också L 501 Mads och L 511 Lasse.

Företag, andel av fiskerättigheterna för rödspätta i Nordsjön 2017, namn, andel i %, ton, hemort, ägare

 1. Henning Kjeldsen, 11,6%, 2 962, Skagen
 2. Tamme Bolt, 9,5%, 2 440, Thyborøn
 3. Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 5,6%, 1 445, Hvide Sande, kollektivt ägt
 4. Kurt Adsersen, 5,4%, 1 380, Hvide Sande
 5. Familjen Kloster, 4,8%, 1 238, Thyborøn
 6. Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S, 4,3%, 1 094, Thyborøn, kollektivt ägt
 7. Jens Frich, 4,2%, 1 080, Hvide Sande
 8. Familjen Rom, 3,4%, 884, Thyborøn
 9. Fiskeriselskabet Pondus ApS, 3,2%, 828, Hanstholm, familjen Sand
 10. Thorsminde Puljefiskeri ApS, 3,2%, 824, Thorsminde, kollektivt ägt
 11. Tommy Bach, 2,2%, 564, Thyholm
 12. Niels Iversen Klit, 2,1%, 538, Hvide Sande

Tamme Bolt är huvudägare i Amy ApS som äger L 625 Maritana, L 626 Bigtana, L 225 Mette Kynde och L 126 Bering Sea. Han själv äger L 616 Emily, L 757 Aaltje Postma och L 232 Tove Kynde, den sistnämnda båten ihop med Martin Nees Kynde. Tamme Bolt är specialiserad på fiske av plattfisk och har bara mindre kvoter för torsk och annan rundfisk.

I Skagerak så dominerar fiskebåtar från Hanstholm, Hirtshals och Thorupstrand bland fiskerättighetsinnehavarna. Inga båtar från Hvide Sande tillhör de största fiskerättighetsinnehavarna för rödspätta i Skagerak.

Båtar, andel av fiskerättigheterna för rödspätta i Skagerak 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

 1. L 510 St. Anthony, 6,9%, 650, Thyborøn, familjen Kloster
 2. S 549 Birgitte, 6,8%, 634, Skagen, August A/S
 3. HM 340 Camilla, 6,0%, 558, Hanstholm, familjen Rom
 4. HM 323 Ralima, 4,6%, 435, Hanstholm, Niels Jørgen Olsen
 5. HM 49 Kristine, 4,6%, 431, Thorupstrand, Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS (kvotbåt)
 6. HG 35 Vendelbo, 3,6%, 333, Hirtshals, Jens Peter Hjermitslev
 7. L 49 Lasse, 3,4%, 318, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS (kvotbåt)
 8. HM 81 Ask, 3,0%, 282, Hanstholm, Brdr. Paulsen ApS (kvotbåt)
 9. A 126 Hebron, 3,0%, 282, Thorupstrand, Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS (kvotbåt)
 10. HM 25 Rasmus, 2,7%, 254, Thorupstrand, Bjarne Olsen (kvotbåt)
 11. HG 15 Luanda, 2,6%, 242, Hirtshals, Brian Normann Christensen
 12. HM 120 Astoria, 2,5%, 233, Hanstholm, HM 120 Astoria ApS
 13. FN 20 Britta Aaen, 2,4%, 227, Strandby, familjen Aaen
 14. S 15 Vera Marie, 2,2%, 206, Skagen, Frank S Invest ApS
 15. HM 800 Jammerbugt, 2,2%, 202, Thorupstrand, Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS (kvotbåt)
 16. HM 11 Mågen, 2,1%, 195, Thorupstrand, Bjerggaard ApS (kvotbåt)

Niels Jørgen Olsen äger förutom HM 323 Ralima också kvotbåtarna HM 10 Falken och HM 18 Ella medan Bjarne Olsen förutom kvotbåten HM 25 Rasmus också äger HM 84 Mette Juul och Bjerggaard ApS vid sidan av HM 11 Mågen även äger HM 95 August.

Förutom HM 120 Astoria äger HM 120 Astoria ApS också kvotbåten H 280 Søsoen medan Brdr. Paulsen vid sidan av HM 81 Ask också äger den aktiva fiskebåten HM 862 Christina Paulsen.

Företag, andel av fiskerättigheterna för rödspätta i Skagerak 2017, namn, andel i %, ton, hemort, ägare

 1. Henning Kjeldsen, 14,9%, 1 393, Skagen
 2. Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 10,4%, 972, Thorupstrand, kollektivt ägt
 3. Familjen Kloster, 6,9%, 650, Thyborøn
 4. Familjen Rom, 6,2%, 577, Thyborøn
 5. Niels Jørgen Olsen, 4,6%, 435, Fjerritslev
 6. Jens Peter Hjermitslev, 3,6%, 333, Hirtshals
 7. Brdr. Paulsen ApS, 3,0%, 282, Hanstholm, familjen Paulsen
 8. Bjarne Olsen, 2,7%, 254, Thorupstrand,
 9. Brian Normann Christensen, 2,6%, 242, Hirtshals,
 10. HM 120 Astoria ApS, 2,5%, 233, Hanstholm, Baatz Kristensen och Christiansen
 11. Familjen Aaen, 2,4%, 227, Strandby
 12. Tamme Bolt, 2,4%, 223, Thyborøn
 13. Frank S Invest ApS, 2,2%, 206, Frederikshavn, Frank Christian Wig Sørensen
 14. Familjen Tindskard, 2,2%, 202, Hirtshals
 15. Bjerggaard ApS, 2,1%, 195, Thorupstrand,
 16. Familjen Vendelbo, 2,0%, 184, Thisted

Cyrano II ApS äger hela eller del i fiskebåtarna FN 43 Luna Jerup, HM 492 Doris Vendelbo och HM 58 Mona. Ägare av Cyrano II ApS är familjen Vendelbo. De äger också Fiskeriselskabet Hesselø ApS som är delägare i HM 292 Kirstine Vendelbo tillsammans med Rune Vendelbo Andersen Fiskeri ApS och Valter Vendelbo. Den senare äger också VE 227 Hanne. Familjen Vendelbo (Frederik Vendelbo) äger också Frederik Vendelbo Fiskeri ApS som äger H 25 Balka, H 75 Øland, HM 59 Frederik, HM 289 Cyrano, HM 293 Hesselø och R 60 Tasmania. Familjen Vendelbo fick kapital till inköp av demersala fiskerättigheter genom att sälja pelagiska fiskerättigheter och minst en pelagisk trålare.

När vi sen förflyttar oss till Kattegatt så är det främst båtar från Jyllands östkust som innehar fiskerättigheter för rödspätta. Det handlar om fiskelägen som Strandby och Bønnerup Strand.

Båtar, andel av fiskerättigheterna för rödspätta i Kattegatt 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

 1. AS 341 Ida Camilla, 5,8%, 88, Grenå, Grenaa Fiskeriselskab A/S
 2. FN 168 Græsholm, 5,8%, 88, Strandby, Dan Harding Pedersen
 3. RS 64 Else, 5,0%, 77, Bønnerup, Henning Thomassen
 4. HG 35 Vendelbo, 4,4%, 67, Hirtshals, Jens Peter Hjermitslev
 5. RS 73 Annika, 3,9%, 60, Bønnerup, Kim Lykke Petersen
 6. L 49 Lasse, 3,6%, 55, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS (kvotbåt)
 7. H 6 Karla, 3,4%, 52, Gilleleje, Allo IVS (kvotbåt)
 8. RS 112 Nette Marie, 2,4%, 36, Bønnerup Strand, Johnny Ernst Sørensen Gissel

Företag, andel av fiskerättigheterna för rödspätta i Kattegatt 2017, namn, andel i %, ton, hemort, ägare

 1. Grenaa Fiskeriselskab A/S, 5,8%, 88, Grenå, familjen Nielsen
 2. Dan Harding Pedersen, 5,8%, 88, Strandby
 3. Henning Kjeldsen, 5,4%, 83, Skagen
 4. Henning Thomassen, 5,0%, 77, Bønnerup
 5. Jens Peter Hjermitslev, 4,4%, 67, Hirtshals
 6. Kim Lykke Petersen, 3,9%, 60, Bønnerup
 7. Allo IVS, 3,4%, 52, Gilleleje, familjen Ferdinandsen
 8. Familjen Vendelbo, 2,5%, 38, Thisted
 9. Johnny Ernst Sørensen Gissel, 2,4%, 36, Bønnerup Strand

I Östersjön är fiskerättigheterna för rödspätta mycket spridda och ägarkoncentrationen mycket låg. Familjen Vendelbo från Thisted och Hanstholm samt Kristian Barslund Jensen, kanadensisk kvotkung från Bornholm, är största innehavare.

Båtar, andel av fiskerättigheterna för rödspätta i Östersjön 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

 1. R 231 Ocean Laura, 2,8%, 99, Nexø, Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen
 2. O 92 Emily, 2,5%, 86, Kerteminde, Partsrederiet Albatros ApS
 3. FN 342 Casper T, 2,1%, 73, Østerby, Jens Thorbek
 4. O 31 Helle, 2,1%, 73, Korshavn, A/S Søren Boesen
 5. R 41 Polarbjørn, 2,0%, 71, Tejn, Arne Havstein Falk
 6. R 22 Sofie, 2,0%, 69, Tejn, Bornø ApS

Företag, andel av fiskerättigheterna för rödspätta i Kattegatt 2017, namn, andel i %, ton, hemort, ägare

 1. Familjen Vendelbo, 7,6%, 263, Thisted
 2. Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen, 3,4%, 119, Nexø
 3. Tamme Bolt, 2,7%, 98, Thyborøn
 4. Partsrederiet Albatros ApS, 2,5%, 86, Kerteminde,  familjen Boll Clausen
 5. Jens Thorbek, 2,1%, 73, Østerby
 6. A/S Søren Boesen, 2,1%, 73, Martofte, familjen Boesen
 7. Arne Havstein Falk, 2,0%, 71, Tejn
 8. Bornø ApS, 2,0%, 71, Tejn, Walther Holm Thorsen
 9. Henning Kjeldsen, 2,0%, 71, Skagen

När det gäller totala fiskerättigheter för rödspätta är det företagen som dominerar i Nordsjön som dominerar. Detta då den danska kvoten i Nordsjön sammantaget är ungefär 60% av hela den danska kvoten. De företag som är stora i Nordsjön har också ganska stora fiskerättigheter i Skagerak och omvänt. Det är i huvudsak inte samma företag som har fiskerättigheter för rödspätta som för torsk med undantag av de kollektivt ägda företagen, Henning Kjeldsen, familjen Vendelbo och några till.

Företag, totala fiskerättigheter för rödspätta i ton, företag, ton, hemort, ägare, 2017

 1. Henning Kjeldsen, 4 509, Skagen
 2. Tamme Bolt, 2 761, Thyborøn
 3. Familjen Kloster, 1 888, Thyborøn
 4. Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 1 514, Hvide Sande, kollektivt ägt
 5. Familjen Rom, 1 470, Thyborøn
 6. Kurt Adsersen, 1 465, Hvide Sande
 7. Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 1 139, Thorupstrand, kollektivt ägt
 8. Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S, 1 131, Thyborøn, kollektivt ägt
 9. Jens Frich, 1 158, Hvide Sande
 10. Fiskeriselskabet Pondus ApS, 861, Hanstholm, familjen Sand
 11. Thorsminde Puljefiskeri ApS, 829, Thorsminde, kollektivt ägt
 12. Familjen Vendelbo, 635, Thisted
 13. Tommy Bach, 594, Thyholm
 14. HM 120 Astoria ApS, 546, Hanstholm, Baatz Kristensen och Christiansen
 15. Niels Iversen Klit, 538, Hvide Sande
 16. Brdr. Paulsen ApS, 532, Hanstholm, familjen Paulsen
 17. Jan Nicolai Hansen, 515, Thisted

Källor till uppgifterna är LandbrugsstyrelsenDansk Skibsregister, CVR, och proff.dk

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Danska fiskerättigheter för rödspätta 2017”

Kommentarer är stängda.