Danska fiskerättigheter för torsk 2017

Torsk är en av de viktigaste arterna i det demersala fisket i Danmark. Fisket bedrivs i Nordsjön, Skagerak, Kattegatt och Östersjön. Det förekommer riktat fiske överallt utom i Kattegatt där torsk bara tas om bifångst. Det riktade fisket bedrivs med bottentrål, snurrevad (både dansk och skotsk, det senare kallas också flyshooting) och garn. I jämförelse med ägandet i det pelagiska fisket är ägarkoncentration mycket lägre i torskfisket. En stor del av fiskerättigheterna är också kollektivt ägda.

Cirka 16% av fiskerättigheterna för torsk i Nordsjön är kollektivt ägda av mindre fiskare. Medlemmarna i olika kollektivt ägda kvotbolag äger ofta också egna fiskerättigheter men det är lite svårt att ta reda på alla medlemmar så därför utelämnar jag de uppgifterna.

HM 128 Borkumrif

HM 128 Borkumrif. Bild: West Diesel

Båtar, andel av fiskerättigheterna för torsk i Nordsjön 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

 1. L 382 Ceal II, 5,2%, 342, Thyborøn, Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S (kvotbåt)
 2. HM 128 Borkumrif, 5,0%, 326, Hanstholm, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS
 3. RI 515 Michelle, 5,0%, 326, Hvide Sande, Hvide Sande Puljefiskeri ApS (kvotbåt)
 4. S 549 Birgitte, 5,0%, 326, Skagen, August A/S
 5. L 49 Lasse, 5,0%, 326, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS (kvotbåt)
 6. HM 555 Kingfisher, 5,0%, 325, Hanstholm, Ny-Kingfisher ApS
 7. L 51 Nordstrand, 4,6%, 304, Thyborøn, Lynge Fiskeri ApS (kvotbåt)
 8. HM 383 Garfield II, 3,9%, 258, Hanstholm, J.H.K. Hanstholm ApS (kvotbåt)
 9. HG 306 Tobis, 3,1%, 203, Hirtshals, Kjærsgaard Hirtshals A/S
 10. HM 800 Jammerbugt, 2,9%, 192, Thorupstrand, Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS (kvotbåt)
 11. HM 228 Pondus, 2,8%, 183, Hanstholm, Fiskeriselskabet Pondus ApS
 12. L 9 Sophia, 2,8%, 183, Thorsminde, Thorsminde Puljefiskeri ApS (kvotbåt)
 13. HM 127 Karen Nielsen, 2,6%, 172, Hanstholm, Karen Nielsen ApS
 14. L 654 Pia Glanz, 2,6%, 170, Thorsminde, familjen Christensen
 15. L 56 Anna-Lise, 2,1%, 135, Thyborøn, familjen Rom
 16. HM 340 Camilla, 2,0%, 128, Hanstholm, familjen Rom

Majoriteten av de listade båtarna är trålare och det näst vanligaste är småbåtar eller gamla träbåtar som bara fungerar som innehavare av fiskerättigheter, så kallade kvotbåtar. L 654 Pia Glanz är en kombinerad trålare och snurrevadsbåt (flyshooter).

Huvuddelen av kvotbåtarna ägs av kooperativa företag (gemensamt ägda företag), men några ägs av enskilda fiskeriföretag.

Den som kontrollerar mest fiskerättigheter för torsk i Nordsjön är Henning Kjeldsen som själv äger Gitte Henning A/S medan August A/S ägs av den trolige bulvanen Kim Folmer Pedersen. Dessutom äger hans fru, Birthe Kjeldsen, Nordstrand Fiskeri ApS och en av hans anställda, Lindy Harald Lynge, äger Lynge Fiskeri ApS. De bör båda betraktas som bulvaner för Henning Kjeldsen som också är den störste danske innehavaren av pelagiska fiskerättigheter.

Lynge Fiskeri ApS äger också båtarna S 41 Sydkysten, S 449 Myggenes och HG 61 Nissum. S 449 Myggenes fiskar torsk men har inga fiskerättigheter utan hyr in.

Birthe Kjeldsen äger också HG 352 Polaris ApS som äger kvotbåten HG 271 Lange Lars och L 649 Martine som bland annat fiskar torsk. Henning Kjeldsens egna företag Gitte Henning A/S äger L 749 Østkysten, S 149 Birthe, S 210 Patrick, L 249 Vestfart, S 43 Nordstrand, S 349 Gitte Henning, S 47 Lasse, ND 14 Nanna, S 49 Birgitte Martine och S 249 Nordkysten. ND 14 Nanna är en kvotbåt som har fiskerättigheter för torsk, L 249 Vestfart har ett riktat fiske på torsk och flera av de andra båtarna fångar torsk som bifångst.

Karen Nielsen ApS ägs av Brian Bloch Larsen och Johnni Kalund Munksgaard, två personer som är anställda av Henning Kjeldsen och minoritetsägare i fiskebåtar och fiskeriföretag som Henning Kjeldsen är huvudägare av.

Familjen Rom äger HM 340 Camilla, L 56 Anna-Lise och L 356 Jannick. Jan Nicolai Hansen äger J.H.K. Hanstholm ApS och Karbak ApS. Karbak ApS äger HM 635 Karbak som har fiskerättigheter för torsk och är en aktiv fiskebåt. Familjen Christensen äger för sin del också L 652 Bolette.

Hvide Sande Puljefiskeri ApS äger också kvotbåtarna RI 516 Bip och RI 517 Skalle medan Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS också äger kvotbåtarna A 126 Hebron, HM 3 Knold och HM 49 Kristine.

Företag, andel av fiskerättigheterna för torsk i Nordsjön 2017, namn, andel i %, ton, moderbolagets/koncernens hemort, ägare

 1. Henning Kjeldsen, 18,5%, 1 209, Skagen
 2. Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 5,4%, 353, Hvide Sande, kollektivt ägt
 3. Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S, 5,2%, 342, Thyborøn, kollektivt ägt
 4. Ny Kingfisher ApS, 5,0%, 325, Hanstholm, Finn Leonhard Svendsen, Brian Bjarke Rasmussen och Svenn Anker Gasberg Grønkjær.
 5. Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, 5,0%, 325, Dan Baatz Nielsen
 6. Jan Nicolai Hansen, 4,7%, 309, Thisted
 7. Tamme Bolt, 4,0%, 263, Thyborøn,
 8. Familjen Rom, 4,0%, 261, Thyborøn
 9. Kjærsgaard Hirtshals A/S, 3,1%, 203, Hirtshals, familjen Kjærsgaard
 10. Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 2,9%, 192, Thorupstrand, kollektivt ägt
 11. Fiskeriselskabet Pondus ApS, 2,8%, 183, Hanstholm, familjen Sand och Allan Vestergaard
 12. Thorsminde Puljefiskeri ApS, 2,8%, 183, Thorsminde, kollektivt ägt
 13. Familjen Christensen, 2,6%, 170, Holstebro
 14. Familjen Vendelbo, 2,0%, 140, Thisted

Tamme Bolt är huvudägare till Amy ApS som äger L 625 Maritana, L 626 Bigtana, L 225 Mette Kynde och L 126 Bering Sea. Han själv äger L 616 Emily, L 757 Aaltje Postma och L 232 Tove Kynde, den sistnämnda båten ihop med Martin Nees Kynde.

Båtar, andel av fiskerättigheterna för torsk i Skagerak 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

 1. HM 49 Kristine, 4,7%, 194, Thorupstrand, Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS (kvotbåt)
 2. L 51 Nordstrand, 4,3%, 176, Thyborøn, Lynge Fiskeri ApS (kvotbåt)
 3. S 549 Birgitte, 3,8%, 156, Skagen, August A/S
 4. FN 43 Luna Jerup, 3,5%, 142, Østerby, Cyrano II ApS
 5. L 49 Lasse, 3,2%, 132, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS (kvotbåt)
 6. HG 271 Lange Lars, 2,9%, 120, Hirtshals, HG 352 Polaris ApS (kvotbåt)
 7. S 386 Casilo, 2,5%, 102, Skagen, S 386 Casilo ApS
 8. HG 64 Sigmundur, 2,2%, 89, Hirtshals, Tn Hirtshals ApS

Cyrano II ApS som äger FN 43 Luna Jerup äger också hela eller del i fiskebåtarna HM 492 Doris Vendelbo och HM 58 Mona. Ägare av Cyrano II ApS är familjen Vendelbo. De äger också Fiskeriselskabet Hesselø ApS som är delägare i HM 292 Kirstine Vendelbo tillsammans med Rune Vendelbo Andersen Fiskeri ApS och Valter Vendelbo. Den senare äger också VE 227 Hanne. Familjen Vendelbo (Frederik Vendelbo) äger också Frederik Vendelbo Fiskeri ApS som äger H 25 Balka, H 75 Øland, HM 59 Frederik, HM 289 Cyrano, HM 293 Hesselø och R 60 Tasmania. Familjen Vendelbo fick kapital till inköp av demersala fiskerättigheter genom att sälja pelagiska fiskerättigheter och minst en pelagisk trålare.

S 386 Casilo ApS är i första hand ett räkfiskeföretag medan Tn Hirtshals ApS ägs av Valter Tindskard som har stora pelagiska fiskerättigheter.

Företag, andel av fiskerättigheterna för torsk i Skagerak 2017, namn, andel i %, ton, moderbolagets/koncernens hemort, ägare

 1. Henning Kjeldsen, 16,2%, 656, Skagen
 2. Familjen Vendelbo, 5,7%, 232, Thisted
 3. Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 5,2%, 214, Thorupstrand, kollektivt ägt
 4. S 386 Casilo ApS, 2,5%, 102, Skagen,
 5. Tn Hirtshals ApS, 2,2%, 89, Hirtshals, familjen Tindskard

Innehavet av fiskerättigheter för torsk i Kattegatt domineras av familjen Vendelbo men i övrigt är det mest lokala fiskebåtar som har fiskerättigheter. Kvoten i Kattegatt är mycket liten, en bifångskvot. I det stora hela är den betydelselös.

Båtar, andel av fiskerättigheterna för torsk i Kattegatt 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

 1. AS 341 Ida Camille, 6,3%, 17, Grenå, Grenaa Fiskeriselskab A/S
 2. FN 43 Luna Jerup, 5,0%, 14, Østerby, Cyrano II ApS
 3. FN 462 Jeanne, 3,7%, 10, Strandby, Svend-Erik Andersen
 4. FN 226 Andrea Klitbo, 3,4%, 10, Læsø, Eric Thomas Christiansen
 5. RS 151 Ejca, 2,3%, 6, Bønnerup Strand, Ejner Birkerup Thomassen
 6. H 151 Nordahl, 2,3%, 6, Gilleleje, H 151 Nordahl ApS
 7. RS 73 Annika, 2,0%, 6, Bønnerup, Kim Lykke Petersen
 8. HM 492 Doris Vendelbo, 2,0%,6 , Hanstholm, Cyrano II ApS

Företag, andel av fiskerättigheterna för torsk i Kattegatt 2017, namn, andel i %, ton, moderbolagets/koncernens hemort, ägare

 1. Familjen Vendelbo, 9,7%, 27, Thisted
 2. Grenaa Fiskeriselskab A/S, 6,3%, 17, Grenå, familjen Nielsen
 3. Svend-Erik Andersen, 3,7%, 10, Strandby
 4. Eric Thomas Christiansen, 3,4%, 10, Læsø
 5. Ejner Birkerup Thomassen, 2,3%, 6, Bønnerup Strand
 6. H 151 Nordahl ApS, 2,3%, 6, Gilleleje, Carsten Nordahl Petersen
 7. Kim Lykke Petersen, 2,0%, 6, Bønnerup

I Östersjön är en majoritet av de stora innehavarna av fiskerättigheter från lokala hamnar, framförallt från Nexø på Bornholm. En av dessa, Kristian Barslund Jensen är en av världens största innehavare av fiskerättigheter för räka och hans båtar friskar på internationellt vatten, på grönländskt vatten och kanadensiskt vatten i Nordatlanten. i Kanada är hans företag Ocean Prawns den största innehavarna av fiskerättigheter för räka.

Henning Kjeldsen har inga större fiskerättigheter i Östersjön för torsk men andra yrkesfiskare/företag från Nordjylland förekommer som storinnehavare av fiskerättigheter i Östersjön, främst familjen Vendelbo genom flera företag och familjemedlemmar och Ny-Kingfisher ApS som äger HM 555 Kingfisher, Danmarks största demersala fiskebåt.

Båtar, andel av fiskerättigheterna för torsk i västra Östersjön 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

 1. ND 153 Line Charlotte, 4,9%, 140, Hans Henrik Lund Theodorsen
 2. HM 492 Doris Vendelbo, 4,7%, 134, Cyrano II ApS
 3. HM 58 Mona, 3,2%, 90, Cyrano II ApS
 4. HM 555 Kingfisher, 3,0%, 86, Ny-Kingfisher ApS
 5. HM 292 Kirstine Vendelbo, 2,9%, 83, P/R Kristine Vendelbo
 6. R 230 Ocean Freja, 2,8%, 79, Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen
 7. ND 60 Lene Sara, 2,8%, 79, Ny-Kingfisher ApS
 8. H 75 Øland, 2,7%, 76, Frederik Vendelbo Fiskeri ApS
 9. R 161 Christine Michelle, 2,0%, 56, Michael Hansen

Företag, andel av fiskerättigheterna för torsk i västra Östersjön 2017, namn, andel i %, ton, moderbolagets/koncernens hemort, ägare

 1. Familjen Vendelbo, 15,8%, 449, Thisted
 2. Ny-Kingfisher ApS, 5,8%, 165, Hanstholm, Finn Leonhard Svendsen, Brian Bjarke Rasmussen och Svenn Anker Gasberg Grønkjær.
 3. Hans Henrik Lund Theodorsen, 5,4%, 152, Klintholm
 4. Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen, 2,8%, 79, Nexø
 5. Michael Hansen, 2,0%, 55, Nexø

Han Henrik Lund Theodorsen äger också kvotbåten ND 105 Muddi. Den kanadensiske kvotkungen Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen äger tre båtar, R 230 Ocean Freja, R 231 Ocean Laura och kvotbåten R 229 Freja. Dessutom äger Kristian Barslund Jensen ensam 70% av en räktrålare som inte fiskar i danska vatten, R 38 Ocean Tiger. Ett franskt företag, Comapeche, är minoritetsägare.

Båtar, andel av fiskerättigheterna för torsk i Östersjön (DØX) 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

 1. ND 153 Line Charlotte, 4,9%, 69, Klintholm, Hans Henrik Lund Theodorsen
 2. HM 492 Doris Vendelbo, 4,7%, 66, Hanstholm, Cyrano II ApS
 3. HM 58 Mona, 3,2%, 44, Hanstholm, Cyrano II ApS
 4. HM 555 Kingfisher, 2,9%, 40, Hanstholm, Ny-Kingfisher ApS
 5. HM 292 Kirstine Vendelbo, 2,9%, 40, Hanstholm, P/R Kristine Vendelbo
 6. R 230 Ocean Freja, 2,8%, 39, Nexø, Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen
 7. ND 60 Lene Sara, 2,8%, 39, Klintholm, Ny-Kingfisher ApS
 8. H 75 Øland, 2,7%, 37, Gilleleje, Frederik Vendelbo Fiskeri ApS
 9. R 161 Christine Michelle, 2,0%, 27, Nexø, Michael Hansen

Företag, andel av fiskerättigheterna för torsk i Östersjön (DØX) 2017, namn, andel i %, ton, moderbolagets/koncernens hemort, ägare

 1. Familjen Vendelbo, 15,7%, 220, Thisted
 2. Ny-Kingfisher ApS, 5,6%, 78, Hanstholm, Finn Leonhard Svendsen, Brian Bjarke Rasmussen och Svenn Anker Gasberg Grønkjær.
 3. Hans Henrik Lund Theodorsen, 4,9%, 69, Klintholm
 4. Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen, 2,8%, 39, Nexø
 5. Michael Hansen, 2,0%, 27, Nexø

Båtar, andel av fiskerättigheterna för torsk i östra Östersjön 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

 1. R 231 Ocean Laura, 8,3%, 441, Nexø, Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen
 2. HM 555 Kingfisher, 7,1%, 381, Hanstholm, Ny-Kingfisher ApS
 3. R 218 Judith Bechman, 6,7%, 359, Nexø, Henrik Nordbo Bechmann Jensen
 4. R 161 Christine Michelle, 6,7%, 357, Nexø, Michael Hansen
 5. R 222 Bornø, 6,4%, 340, Tejn, Bornø ApS
 6. HM 492 Doris Vendelbo, 4,8%, 257, Hanstholm, Cyrano II ApS
 7. R 229 Freja, 4,0%, 215, Nexø, Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen
 8. HM 292 Kirstine Vendelbo, 2,9%, 154, Hanstholm, P/R Kristine Vendelbo
 9. R 60 Tasmania, 2,8%, 148, Nexø, Frederik Vendelbo Fiskeri ApS
 10. R 254 Katrine-Kim, 2,5%, 135, Nexø, Niels-Jørgen Nielsen
 11. R 194 Andrea, 2,4%, 127, Nexø, Thomas Funch Thomsen
 12. FN 43 Luna Jerup, 2,1%, 113, Østerby, Cyrano II ApS
 13. HM 59 Frederik, 2,0%, 107, Hanstholm, Frederik Vendelbo Fiskeri ApS
 14. R 77 Romus, 2,0%, 104, Nexø, Per Clemens Ipsen

Niels Jørgen Nielsen äger också två kvotbåtar, R 20 Trine och R 21 Future.

Företag, andel av fiskerättigheterna för torsk i östra Östersjön 2017, namn, andel i %, ton, moderbolagets/koncernens hemort, ägare

 1. Familjen Vendelbo, 16,3%, 871, Thisted
 2. Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen, 12,3%, 656, Nexø
 3. Ny-Kingfisher ApS, 7,1%, 381, Hanstholm, Finn Leonhard Svendsen, Brian Bjarke Rasmussen och Svenn Anker Gasberg Grønkjær.
 4. Henrik Nordbo Bechmann Jensen, 6,7%, 359, Nexø
 5. Michael Hansen, 6,7%, 357, Nexø
 6. Bornø ApS, 6,4%, 340, Allinge, Walther Holm Thorsen
 7. Niels-Jørgen Nielsen, 2,5%, 135, Nexø
 8. Thomas Funch Thomsen, 2,4%, 127, Nexø
 9. Per Clemens Ipsen, 2,0%, 104, Nexø

Sammantaget är Henning Kjeldsen största innehavare av fiskerättigheter för torsk i Danmark med familjen Vendelbofrån Thisted och Hanstholm som nummer två. Hanstholm på Nordjylland och Nexø på Bornholm kan sägas vara centrum för torskfisket. Kollektivt ägda fiskerättigheter är mycket vanligt när det gäller torsk och framförallt är det fiskare på Jylland som använts sig av styrkan i att agera gemensamt medan yrkesfiskare på andra håll inte varit lika framåt när det gällt kollektiv organisering.

Sammanlagt innehav av fiskerättigheter för torsk i ton, företag, ton, hemort, ägare, 2017

 1. Henning Kjeldsen, 1 951, Skagen
 2. Familjen Vendelbo, 1 939, Thisted
 3. Ny Kingfisher ApS, 949, Hanstholm, Finn Leonhard Svendsen, Brian Bjarke Rasmussen och Svenn Anker Gasberg Grønkjær.
 4. Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen, 804, Nexø
 5. Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 458, Hvide Sande, kollektivt ägt
 6. Michael Hansen, 439, Nexø
 7. Familjen Rom, 435, Thyborøn
 8. Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 407, Thorupstrand, kollektivt ägt
 9. Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, 377, Hanstholm, Dan Baatz Nielsen
 10. Jan Nicolai Hansen, 373, Thisted
 11. Henrik Nordbo Bechmann Jensen, 359, Nexø
 12. Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S, 358, Thyborøn, kollektivt ägt
 13. Bornø ApS, 340, Allinge, Walther Holm Thorsen
 14. Kjærsgaard Hirtshals A/S, 284, Hirtshals, familjen Kjærsgaard
 15. Fiskeriselskabet Pondus ApS, 214, Hanstholm, familjen Sand och Allan Vestergaard
 16. Hans Henrik Lund Theodorsen,  209, Klintholm

Källor till uppgifterna är Landbrugsstyrelsen, Dansk Skibsregister och proff.dk

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS 13:13. Har gjort en rättelse om HM 127 Karen Nielsen.

PS. 25/8. Har gjort en rättelse om ägandet i August A/S. Också rättat Tamme Bolts ägande och andelar.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på “Danska fiskerättigheter för torsk 2017”

Kommentarer är stängda.