Vad är det för fel med att Henning Kjeldsen lånar ut pengar?

Det är viktigt att få in nya unga fiskare i yrkesfisket. Både i Sverige och Danmark. Men ett problem för unga fiskare är bristen på pengar vilket gör att de har svårt att ta sig in i fisket på en högre nivå än deltidsfiske med en lite garnbåt. De får inga lån från bankerna och de har själva i allmänhet inga pengar.

 

Henning Kjeldsen i Danmark tycks dock ha kommit på ett sätt att få in nya yrkesfiskare som egna företagare i branschen. När inte bankerna lånar ut ställer han upp som garant för eller lånar ut pengar till unga fiskare. Han låter yngre fiskare köpa in sig i båtar som han tidigare beställt och låtit bygga. När inte bankerna ställer upp så gör Henning Kjeldsen gjort det.

Typexempel på detta agerande är båtarna HM 349 Stefanie och L 549 Frida Amalie. HM 349 Stefanie ägs av Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS som ägs av Henning Kjeldsen till 51% och av Brian Bloch Larsen till 49%. Den senare har för första gången blivit delägare i ett fiskeriföretag efter 18 år i yrket, i slutet huvudsakligen som anställd på båtar ägda av Henning Kjeldsen.

L 549 Frida Amalie ägs av P/R Frida Amalie L 549, bestående av Henning Kjeldsen Holding ApS med 51%, Johnni Munksgaard Holding ApS med 39% och Johnni Kaalund Munksgaard med 10%. Henning Kjeldsen Holding ApS är moderbolag till Gitte Henning A/S.

Jag kan inte förstå vad problemet i detta förfarande är. Självklart är det så att Henning Kjeldsen får makt över de aktuella yrkesfiskarna som är minoritetsägare i båtar han själv är huvudägare. Självklart är det så att dessa yrkesfiskare kan ses om bulvaner (stråmænd) för Henning Kjeldsen, men samtidigt så är det ju så att Kjeldsen hjälper dem så att de kan bli sina egna så småningom om de vill det.

Genom ekonomisk hjälp till dessa fiskare som ger dem möjlighet att ta över ägande/bli delägare i moderna nya fiskebåtar ger han nya yrkesfiskare möjlighet att bli stora yrkesfiskare. När inte bankerna vill hjälpa till så hjälper Henning Kjeldsen till:

Et fiskeri som spænder lige fra konsumfiskeri og over til industrifiskeriet, som har Skagenfiskerens store interesse. Det ses blandt andet ved, at Henning Kjeldsen gerne støtter og hjælper unge fiskere, med interesse for fiskeriet. Unge mennesker med krummer i. Unge der gerne vil gøre en forskel, tage ansvar og som vil frem i livet.

Her er den nordjyske fiskeskipper også helt klar i spyttet, for det kræver, at man i fiskeriet ikke bare spiser de unge af med gamle fartøjer og utidssvarende udstyr, men i stedet hjælper dem med nye både, tidssvarende udstyr, rigget rigtigt så de har chancen for at overleve i fiskeriet også på langt sigt.

Hos Henning Kjeldsen er der nøje sammenhæng mellem, hvad der bliver sagt og hvad der rent faktisk også bliver gjort. Fornyligt overtog Henning Kjeldsen nybygningen »Sønderstrand«, fra Bredgaard Baadeværft i Sakskøbing, hvor en ny ung fisker Mads Nielsen fremover skal stå i styrehuset som skipper og her i begyndelsen af december stævner så den næste nybygning »Stefanie« ud, designet af Vestværftet A/S i Hvide Sande.

Det är något bra, en bra utveckling, en vettig inställning från Henning Kjeldsen. På sikt leder till det ju sannolikt till att Kjeldsens innehav fiskerättigheter minskar. Samtidigt är det naturligtvis så att Henning Kjeldsen får makt över de unga fiskare han hjälper och stöttar. Och kanske är det inte så ideellt, altruistiskt och uppoffrandet det han gör. Kanske är det bara ett bra sätt att tjäna pengar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Vad är det för fel med att Henning Kjeldsen lånar ut pengar?”

Kommentarer är stängda.