HaV dödar delar av det småskaliga fisket på Västkusten

Makrillkvoten i Sverige är alldeles för liten. Det har den alltid varit. Det betyder att den fria kustkvoten som de småskaliga fiskarna fiskar på också är för liten. De fiskar makrill med garn och dörj på en särskild kustkvot.

Makrill

Makrill. Bild: Wilhelm von Wright

Totalt har det småskaliga fisket 250 ton makrill att fiska under 2017. De har sannolikt fiskat lite mer än så redan nu. Därför har HaV infört regler där det blir förbjudet för yrkesfisket att fiska med dörj, de förbjuder faktiskt allt fiske med krok utfört av yrkesfiskare. Fritidsfisket som sannolikt tar upp mycket mer makrill än det kustnära yrkesfisket och där de som fått makrillen dessutom ofta säljer den svart får däremot fortsätta. Dvs de som har fisket som sitt legala levebröd förbjuds att fiska medan de som säljer makrill olagligt och tjänar svarta pengar får lov att fortsätta med sin ljusskygga verksamhet.

Dessutom innebär krokförbudet att en del av yrkesfiskarna inte kan gå över till att fiska torsk. Till och med sådana yrkesfiskare som har individuella fiskemöjligheter för torsk hindras genom Havs- och vattenmyndighetens bisarra beslut från att fiska. Det har mycket långsiktiga konsekvenser. Fiskar de inte upp sina fiskemöjligheter i år kommer de med all sannolikhet att tilldelas mindre fiskemöjligheter nästa år.

Torsk fiskas i det småskaliga fiske med garn och med dörj som då har en helt annan krok än när det fiskas makrill. En större krok. Det är sällan yrkesfiskarna får makrill när de fiskar torsk. Rimligt vore därför att bara förbjuda fiske med krokar mindre än en viss storlek.

Och är krokfiske förbjudet för yrkesfiskare borde det väl vara förbjudet för fritidsfiskare också. Hela beslutet är befängt och det vore sannolikt ekonomiskt vettigt av de småskaliga yrkesfiskarna att avregistrera sig och börja ägna sig åt fritidsfiske samt sälja fångsten svart. I all fall med nuvarande system.

Havs- och vattenmyndigheten uppmuntrar helt enkelt till olagligheter och gör det omöjligt för det småskaliga kustnära fisket att överleva genom sina bisarra beslut.  Deras beslut om förbud mot krokfiske för yrkesfiskare är helt befängt, vansinnigt och byråkratiskt.

Samtidigt visar det hela dock också på problemet med en kvot som är fri för alla som är yrkesfiskare att fiska på. Sådana kvoter tar ofta slut för fort då folk försöker fiska upp så mycket de kan så fort som möjligt. Kanske borde kustkvoten för makrill, sill och skarpsill också delas upp i individuella fiskemöjligheter/fiskerättigheter enligt den modell som finns i Danmark. Det skulle lösa problemet med fiskestopp och märkliga förbud.

Det finns fler än 30 yrkesfiskare och små båtar som både fiskar både makrill och torsk. En del av dem är heltidsfiskare och kommer att drabbas mycket allvarligt av krokförbudet. De flesta finns i GG-området norr om Göteborg men en del finns också i mellersta och norra Bohuslän i LL- och SD-områdena.

HaV:s beslut måste förändras, krokförbudet borde gälla alla krokar mindre än en viss storlek och dessutom också innefatta fritidsfisket. Om de ändringarna görs sär det ett rimligt beslut. Annars är det ett idiotiskt och byråkratiskt beslut.

Yrkesfisket kan också själva lösa problemet, men bara tillfälligt. De stora båtarna kan tillfälligt (för i år) lämna över 100 ton makrill från sina individuella kvoter till kustfisket. Men det innebär ekonomiska förluster för dem.

På sikt kan dock inte problem med olympiskt fiske (först till kvarn…) på kustkvoten lösas på det sättet. På sikt kan bara överförbara fiskerättigheter inom ramen för en kustfiskeordning som i Danmark lösa problemet. Problemet finns nämligen även för andra kustkvoter, exempelvis sill i Östersjön och skarpsill.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!