Östersjöns fiskkvoter för 2018 beslutade

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har under måndagen deltagit i ett möte med EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg där det har beslutats om fiskemöjligheterna i Östersjön under 2018. Efter långa förhandlingar stod det klart att en balanserad kompromiss kunde nås.

– För att vi ska kunna fiska och äta fisk även i framtiden krävs det att Östersjöns bestånd är livskraftiga. Sverige arbetar alltid för ett långsiktigt hållbart fiske för alla arter i alla havsområden, men det är klart att Östersjön ligger mig varmt om hjärtat.

– Vad gäller utfallet för både torsk och lax är jag nöjd med resultatet som jag anser är i linje med vår målsättning. Det gynnar vår fiskenäring, våra kustsamhällen och förser både oss och framtida generationer med hälsosamma livsmedel.

– Tyvärr kom vi inte i mål med ålen, men jag kommer självklart fortsätta att göra vad jag kan för att vi även fortsättningsvis har ål i våra hav, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen anser att fiskemöjligheter ska beslutas i enlighet med EU:s gemensamma fiskeripolitik (inklusive MSY-målet) och Östersjöplanen. Dagens beslut ligger helt i linje med detta. Östersjöplanen är en flerårig förvaltningsplan för bestånden av torsk, sill och skarpsill i Östersjön.

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2018 (i procent, jämfört med 2017)

  • Torsk, östra Östersjön: en sänkning av TAC med 8 %
  • Torsk, västra Östersjön: en oförändrad TAC
  • Lax, centrala Östersjön: en sänkning av TAC med 5 %
  • Lax, Finska viken: en sänkning av TAC med 5 %
  • Skarpsill: en ökning av TAC med 1 %
  • Sill, västra Östersjön: en sänkning av TAC med 39 %
  • Sill, centrala Östersjön: en ökning av TAC med 20 %
  • Sill, Rigabukten: en en sänkning av TAC med 7 %
  • Sill, Bottenhavet och Bottenviken: en sänkning av TAC med 40 %
  • Rödspätta: en sänkning av TAC med 10 %

Beslutet innebär även att regleringen av fritidsfisket av torsk i västra Östersjön är densamma som under 2017. Man har också beslutat om åtgärder för att skydda lekande torsk i Östersjön.

Beslutet innebär inget förbud mot att fiska ål i Östersjön under 2018 då kommissionens förslag om ett sådant inte vann tillräckligt stöd. Sverige valde att lägga en röstförklaring där kommissionen uppmanas föreslå nya åtgärder för att säkra framtiden för ål. att det inte blir ålfiskeförbud är något som Sveriges Fiskares PO (SFPO) med stor sannolikhet välkomnar då de tidigare uttalat sig mot ett sådant förbud:

Som situationen är nu har EU uppdragit åt medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förbättra situationen för ålen. Sverige har en nationell ålförvaltningsplan och har redan vidtagit mycket långtgående åtgärder för att förbättra situationen för ålen. Redan 2007 förbjöds allt fritidsfiske och 2012 förbjöds ålfisket på västkusten. Det kvarvarande yrkesfisket på ål är starkt begränsat.

[…]

SFPO:s ålfiskande medlemmar talar om en katastrof för deras fiske om förslaget skulle bli verklighet och ålfisket skulle stoppas nästa år. För de flesta av dem är ålfisket den ekonomiskt viktigaste delen av fisket och om de inte kan fiska ål kommer de få lägga ned sitt fiske helt. Det vore en enorm förlust, inte bara av duktiga fiskare och företagare, utan även en stor förlust av ett historiskt och kulturellt betingat fiske som dessutom är oerhört kunskapskrävande. Skulle fiskets stängas nu och sedan öppnas om ett antal år är det inte säkert att denna kunskap finns kvar.

I oktober varje år beslutar EU:s jordbruks- och fiskeministrar om nästkommande års fiskekvoter i Östersjön, efter förslag från EU-kommissionen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Östersjöns fiskkvoter för 2018 beslutade”

Kommentarer är stängda.