Beatrice Rindevall förvillar om ål

Beatrice Rindevall har skrivit en artikel på Supermiljöbloggen om de nya kvoterna i Östersjön. Kvoterna för torsk är högre än vad som rekommenderats av ICES, men det är osäkert om detta egentligen är ett problem. Beatrice Rindevall anser det och hon kan ha rätt, men det vet vi inte.

Problemet med de vetenskapliga råden och kvoterna på torsk i Östersjön är att varken forskare eller andra vet varför torskarna är så små. Därför är det väldigt svårt att skapa vettiga vetenskapligt baserade råd för hur mycket som kan fiskas och följaktligen kan politiker besluta annorlunda ochg ändå hävda att besluten är i enlighet med de vetenskapliga råden.

På samma sätt är det med ålsen. Ingen vet egentligen varför i princip all ål i hela världen försvunnit. Orsaken är sannolikt inte vattenkraften för då borde ålen ha försvunnit för mycket länge sen eftersom vattenkraften byggdes ut för 100 år sen. Inte heller överfiske kan vara förklaringen då ålen i så fall borde ha kommit tillbaks när fisket i stort sett nästan upphört.

Det är också hör som Beatrice Rindevall förvillar. Vattenkraften gör det svårt för ålar att vandra upp och vandra ner för åar och älvar. I syfte att rädda så många som möjligt fångas ålyngel på väg upp och sen föds ynglen upp i odlingar. Detta ökar alltså överlevnadsmöjligheterna för ålbeståndet men Rindevall framställer det som om detta vore nåt negativt. Vilket det alltså inte är. Rindevall förvillar därför och ger felaktig information till läsarna. Det är tråkigt.

När det gäller fiskeförbud på ål så är det svårt att argumentera mot ett sådant förbud vilket jag skrivit om tidigare. Men det rättfärdigar inte att det sprids felaktig information på det sätt Rindevall gör.

Det finns också en teori om varför ålen försvunnit och torskbeståndet är i så uselt skick med små individer. Nämligen B-vitaminbrist (tiaminbrist). Om den teorin visar sig vara sann kan varken ålen eller torsken räddas genom minskat fiske eller ombyggnad av vandringsvägar och vattenkraftverk. Det krävs nåt helt annat.

Samtidigt arbetas det på planer att införa ekosystembaserad fiskeriförvaltning i Östersjön. Detta kan i sin tur leda till rekommendationer om ökad torskkvot men framförallt bör det inkludera licensjakt på säl. Detta då säl idag sannolikt äter mer fisk än vad fisket tar upp.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!