Underfiske snarare än överfiske i nordostatlanten

En grupp internationella forskare undersöker för närvarande huruvida nordvästeuropeiska vatten numera är underfiskade istället för överfiskade. Landningar som uppgår till ungefär 5% av den globala fångsten av vildfisk. Dr Henrik Sparholt, som i många år haft en ledande ställning inom Internationella Havsforskningsrådet (ICES) presenterade nyligen en översikt över ett forskningsprojekt för att förstå denna utveckling inför ett möte i rådgivande nämnden för Nordsjön (Executive Committe of the North Sea Advisory Council, NSAC).

En växande förståelse för hur ekosystemen fungerar och en gradvis integration av denna nya kunskap i olika ledande råd och församlingar ligger bakom denna nya forskning. Inget av detta var särskilt relevant när fiskbestånden var överfiskade men situationen har förändrats radikalt under det senaste decenniet.

Enligt Dr Sparholt bekräftar ICES-forskningen att:

  • Inget överfiske förekommer i Nordostatlanten
  • De stora fiskbestånden har byggts upp igen
  • Utnyttjandet anses vara ungefär en tredjedel av vad det var 5-8 år sedan.

Under dessa omständigheter blir samspelet mellan flera arter och ekosystem – i huvudsak vem som äter vem som är i det marina ekosystemet – betydligt viktigare och det är därför lika viktigt att detta skifte beaktas vid fastställandet av hur mycket som kan fiskas. De nuvarande bedömningsmodellerna är orealistiska eftersom de inte tar hänsyn till predationseffekter. Projektets mål är därför mer realism i den vetenskapliga forskningen och rådgivningen.

I diksussionen är ett skifte till ett ekosystembaserad förvaltning redan på gång, kanske framförallt i det framgångsrikt förvaltade Barents hav och i det isländska torskfisket. I det tidigare fallet beaktas interaktion mellan torsk, lodda och sill. I det senare fallet beaktas växelverkan mellan torsk, räkor och lodda. Ekosystemhänsyn är dock ännu inte en del av EU: s beslut om fiskekvoter (TAC).

Ökad fiskeridödlighet för torsk till 50% över över enarts-Fmsy, kan vara rimligt för att begränsa predation på sill eller minska kannibalismens omfattning – något som är ganska vanligt när det gäller torsk – är den typ av förvaltningsåtgärder som kan bli resultatet av en ekosystembaserad förvaltning.

Dr Sparholt framhäver kostnaderna för underfiske men pekade också på nackdelarna med ett fiske på grundval av ekosystembaserad Fmsy såsom större variationer mellan olika år. Speciellt stora rovfiskar som  torsk och kummel skulle påverkas av en förändring till ekosystembaserad fiskeriförvatlning medan makrill, sill och rödspätta kommer att påverkas mycket mindre.

Barrie Deas, chef för den brittiska yrkesfiskarorganisationen NFFO har med anledning av det förväntade skiftet sagt: ”Vi har länge känt att samspelet mellan olika arter är viktigt och att de ännu inte beaktas i de flesta ledningsbesluten i fisket. När fisketrycket var för högt spelade det ingen roll större roll men det här projektet visar att överväganden om hur den nya kunskapen ska användas är brådskande. Det är viktigt att undvika överfiske, men det finns också en etisk nödvändighet att inte slösa bort fisk som kan generera inkomster och ge föda till människor. ”

Han fortsatte: ”Forskare och fiskeriindustri har redan börjat överväga följderna av de större torskbestånden i våra vatten när det gäller bestånden av krabba, hummer och kräfta, ett fiske som i allmänhet har varit mycket bra under den period då demersala fiskbestånd var uttömda. Skiftet från enarts förvaltning till ekosystembaserad vetenskaplig rådgivning kommer sannolikt inte att fungera som att slå till en strömbrytare. Det är mer sannolikt att ekosystemfaktorer gradvis införs i olika förvaltningsbeslut och åtgärder. Till exempel kan nivån av kannibalism bland torsk bero på i vilken utsträckning vuxen och ung fisk lever i samma havsområden.

Att följa den bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivningen ingår i vår fiskerilagstiftning och våra politiska beslutsprocesser. Det ser dock ut att vi i framtiden måste vara lika oroade med att kontrollera underfiske som vi tidigare har handlat om överfiske”.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Underfiske snarare än överfiske i nordostatlanten”

Kommentarer är stängda.