Yrkesfiskarna – en förföljd befolkningsgrupp?

De flesta yrkesfiskare är små fiskare som fiskar kustnära med små trålare eller med garn, bur och krok. Många av dem är bara deltidsfiskare. En del har lite större fiskebåtar som de använder för utsjöfiske i Skagerak, Kattegatt och Östersjön. De flesta av dessa båtar fiskar torsk i Östersjön samt kräftor och fisk i Västerhavet. Till slut har vi en liten grupp fiskare som fiskar pelagiskt efter framförallt sill, skarpsill, tobis och makrill. De sistnämnda och de allra minsta båtarna berörs bara delvis av de problem som jag här ska skriva om.

Om en person har ett vanligt arbete på kontor eller en fabrik påverkas det arbetet väldigt lite av vädret. Det går att arbeta i stort sett helt oberoende av vädret. Så är det inte för yrkesfiskare. Yrkesfiskare förväntas ha bättre kontroll över när de påbörjar sitt arbete och när de avslutar det än vad et stora flertalet människo som arbetar har. Detta trots att en yrkesfiskare inte kan kontrollera naturen som styr mycket av deras arbete. En yrkesfiskare ska vid avresa och ankomst ange klockslaget i timmar och minuter och med samma noggrannhet dessutom ange när ett redskap sätts i vattnet eller när det tas upp. Loggboksblad med sådan uppgifter samt uppgifter om fångade arter, vikt och antal i vissa fall sak lämnas till Havs- och vattenmyndigheten.

Dessutom ska en landningsdeklaration lämnas in. Landningsdeklarationen ska innehålla i stort sett samma uppgifter om fångsten som loggboken men också uppgifter om fiskezon i viss falla. Landningsdeklaration ska göras även av fiskare som inte behöver föra loggbok.

Innan landning och ankomst till hamn ska en ankomstanmälan göras. Den ska göras senast 2 timmar innan landning i de allra flest fall. Den ska innehålla ankomsttid i timmar och minuter samt kvotområde eller, för okvoterade arter, Östersjön, Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön.

Om inte annat särskilt medges, får fartyget inte anlöpa hamn före den tid som angetts i förhandsanmälan och inte heller anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som angetts i förhandsanmälan. Vid dåligt väder är det lätt att en fiskebåt blir försenad på väg till hamn och i andra falls kommer en båt för tidigt. Det senare resulterar i att en fiskebåt istället för att gå i hamn ligger kvar utanför hamnen med motorn igång och gör ingenting. Det är ju en helt orimlig ordning som innebär ett slöseri med bränsle och vi dåligt väder kan det också vara farligt.

Fartyget ska påbörja landning eller omlastning i anslutning till ankomst till hamn, om inte befälhavaren i samband med förhandsanmälan om ankomst till hamn har anmält någon annan tidpunkt för påbörjande av landning eller omlastning. Om landningen eller omlastningen inte kan påbörjas vid denna tidpunkt eller om den avbryts för att återupptas vid annat tillfälle, ska fartygets befälhavare anmäla beräknat klockslag för landning eller omlastning.

Detta är bara en liten del av den myriad av lagar och regler som yrkesfiskare ska följa. regelverket omfattar allt från EU-lagstiftning till lokala föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelser. Det är omöjligt för enskilda yrkesfiskare att ha koll på regelverket. Att göra fel är därmed så lätt att det i princip är oundvikligt.

Kommer en båt för tidigt i hamn blir det böter, kommer båten för sent blir det böter, hamnar något i fler ryta eller spalt på en blankett eller i loggboken blir det böter, glömmer en fiskare att skicka in blanketter blir det böter, missas en art på någon blankett blir det böter. Fast det heter förstås inte böter utan sanktionsavgift. I motsats till i de flesta andra sammanhang finns det i allmänhet ingen hänsynstagande till uppsåt eller inte uppsåt me mera. Det finns till och med fall där en fiskare hade kontrollanter med ombord, men glömde skicka in en blankett i tid och fick 10 000 kronor i böter. Det hela liknar mer förföljelse av yrkesfiskare än nåt annat.

Dessutom kan en enskild yrkesfiskare i tillägg till sanktionsavgifter få prickar, vitesföreläggande, indragen licens, särskild avgift (landningsavgift). För ett och samma misstag, brott eller felaktighet kan flera av bötes- och strafformerna förekomma. Det hela är i det närmast bisarrt och jag har svårt att se hur någon annan yrkesgrupp i Sverige skulle acceptera det extrema och extremt detaljerade regelverk som finns runt fisket med 100-tals olika regler som kan leda till böter eller annat straff i 10-tals olika former.

Samtidigt som yrkesfiskare förföljs på detta sätt är kontrollen av betydligt viktigare saker än exakt ankomsttid och om huruvida en viss uppgift hamnat i rätt kolumn totalt eftersatt. Kontrollen av fritidsfiskare är i stort sett obefintlig och regelverket är mycket begränsat.

Fritidsfiskare kan utan några som helst problem sälja fisk svart, på västkusten gäller det framförallt makrill och hummer. Det går i vilken hamn som helst på västkusten att hitta fritidsbåtar med lika dyr och fin, kanske till och med dyrare och finare, utrustning för att bedriva fiske med garn, burar, tinor eller krok än vad många yrkesfiskare har. Men registrerade som fiskebåtar är dessa båtar inte. I princip förekommer det inte att någon fritidsfiskare åker fast för olagligt fiske och svartförsäljning av fisk.

Det finns heller ingen egentlig kontroll av utkast då sådan kontroll måste ske till havs. Kontrollen till havs är i princip icke-existerande. Det betyder att den yrkesfiskare som vill kasta fisk över bord istället för att landa den och dra av från sina egna fiskemöjligheter eller fiskerättigheter kan göra det utan problem. Risken att upptäckas är i princip noll.

Lagstiftningen och regelverket för yrkesfiske är mycket omfattande (jag har säkert också missat en del lagar och regler):

Dessutom finns det årsvisa så kallade TAC-förordningar om kvoterna för Västerhavet respektive Östersjön, förordningar om IUU-fiske (olagligt, orapporterat och oregistrerat fiske) och mänger med regler om fiskhandel.

För många fisken måste yrkesfiskare också ha särskilda tillstånd.

Vidare finns miljölagstiftning och miljöregler, med allt från Miljöbalken till länsstyrelsers regler. Det finns regler om fiskeförbud, naturreservat, kulturreservat och en massa annat. Vidare finns också lagar om sjöfart som även de innefattar fisket.

En enskild yrkesfiskare kan omöjligen hålla reda på alla dessa lagar och regler. Inte ens de största fiskeriföretagen kan det. Det hela är faktiskt helt vansinnigt och orimligt. Rent av sjukligt begränsande för den enskilde fiskaren. Att fiskare känner sig förföljda av myndigheter och politiker är inte ett dugg förvånande och så vitt jag kan förstå finns det i verkligheten ingen yrkesfiskare som alltid och hela tiden kan fiska lagligt och enligt alla regler och förordningar. Det går helt enkelt inte.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!