Thorupstrandsfiskarnas förslag för att åtgärda problem med bomtrålare

Fiskarna i Thorupstrand har via sitt politiska ombud, socialdemokraten Simon Kollerup, lagt fram fem förslag på hur problemet med de kritiserade nederländska bomtrålarna ska lösas. Flertalet förslag handlar om lösningar som endast kan beslutas på EU-nivå så det hela handlar nog mer om ren populism än om reell politik. De 5 förslagen är:

  1. Landingspligt før farvandsskift: Alle fangster af rødspætter i Skagerrak skal landes, inden fiskeriet kan skiftes til et andet farvand.
  2. Skærpet kontrol med bomtrawl-landinger: Fiskerikontrollen skal med stikprøvekontroller i tilfældige kasser kontrollere bomtrawlernes fangster, når de losses, og inden de sendes af sted. Desuden skal Fiskerikontrollen holde øje med sammenhængen mellem de hollandske bomtrawleres antal dage i Skagerrak og de registrerede fangster.
  3. Meldepligt før farvandsskift: Fire timer før farvandsskift skal fartøjer melde ind med deres fangstmængder, når de sejler ind og ud af Skagerrak. De samme regler gælder for eksempel, når man sejler ind og ud af norsk zone.
  4. Forbud mod bomtrawl i Skagerrak: Forslagene skal på sigt lede frem til et generelt forbud mod bomtrawl-fiskeri i Skagerak.
  5. Brug kvote-byt: For helt at undgå hollandske fiskere i Skagerrak, skal regeringen undersøge muligheden for at bytte kvoter, så danske fiskere overtager de få kvoter, Holland har i Skagerrak.

De enda förslag som skulle gå att genomföra utan förhandlingar och beslut i EU är nummer 2 och nummer 5. Men nummer 2 innebär inga förändringar då det gäller redan idag och i det fallet handlar det om resurser och prioriteringar hos Fiskerikontrollen. Ska de kontrollera nederländska bomtrålare mer blir det färre kontroller av annat danska fiske.

Vad det gäller förslag nummer 5 så har Danmarks Fiskeriforening PO i många år sett till att kvoter bytts mellan Nederländerna och Danmark. Under de senaste åren har de nederländska fiskarna vägrat byta. Denna situation förändras knappast av att det görs till en politisk förhandling istället för en rent praktisk och ekonomisk.

Att förbjuda bomtrålning i Skagerak skulle också slå mycket hårt mot en del danska yrkesfiskare. Den bomtrålare som fiskar mest fisk i Skagerak är danska L 510 St. Anthony. Det är dessutom en av de allra största bomtrålarna som fiskar i Skagerak. Några andra danska bomtrålare som sannolikt har fiske i Skagerak är L 248 Maja Lyng och L 610 Inger Kathrine. Det finns dessutom en mängd mindre bomtrålare som fiskar hästräkor längs danska kusten längre söderut i Nordsjön. Om de nånsin ägnar sig nåt annat fiske i Skagerak är okänt för mig.

Punkten 3 är tagen från Norges förvaltningssystem där farvattensskifte måste anmälas. För bomtrålarna i Thyborøn skulle det medföra en mängd merarbete. Punkt 1 är för sin del i praktiken ett dåligt förslag. Det skulle exempelvis betyda att L 510 St. Anthony efter att ha fiskat klart i Skagerak inte får gå hem till Thyborøn för att landa utan måste landa fisken i Hanstholm, Hirtshals eller Skagen. Det skulle med andra ord ge ett mindre fritt fiske med risk för minskad lönsamhet.

Att ha olika regler för danska och nederländska bomtrålare är inte möjligt. Om det vore möjligt skulle det leda till att nederländska fiskare skulle skaffa sig båtar med danska fiskerättigheter och dansk flagg. L 610 Inger Kathrine har det redan.

Simon Kollerup och Thorupstrandfiskarnas förslag är inte genomtänkta och de har inte förankrats i bredare danska fiskerikretsar vilket Fiskerforum kritiserar:

Det er forståligt man ønsker at ramme »The bad Guys« fra nogle få hollandske bomtrawlere, men man skal selvfølgelig passe på med at generalisere, så reglerne ikke pludseligt uhensigtmæssigt rammer danske fiskere.

Forslagene herover, har ikke den nødvendige dybde og tyngde, som et godt gennemarbejdet forslag, normalt bærer præg af. Dette forslag burde måske ikke kun have være forelagt Thorupstrand-fiskerne, der sammen i den meget lukkede og indsnævrede kreds omkring Simon Kollerup (A) og Ib Poulsen (DF), ikke har den fornødne objektivitet. Forslaget burde istedet have fået en kommentar med fra en endnu bredere interessekreds der dækker størstedelen af det danske fiskeri, nemlig DFPO.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!