Minskade torskbestånd i Ålands hav

De yrkesfiskare som fiskar torsk i Ålands hav har i år bara fångat hälften så mycket torsk som förra året. I sig är detta inget belägg eller bevis för nånting då torsken kan ha flyttat på sig, yrkesfiskarna kan ha fiskat färre dagar osv. Samtidigt har dock SLU Aqua gjort beräkningar som kan tyda på att 75% av torsken i Ålands hav skulle ha försvunnit. En sån förändring på ett år är inte möjlig om orsaken skulle vara för hårt fiske eller sälar. Det är endast möjligt om det handlar om sjukdom eller nån miljöproblematik.

Torsk

Torsk. Bild: Wilhelm von Wright

Inget vet vad alltså minskningen beror på men som vanligt spekuleras det ändå i överfiske. Nåt belägg för nåt sådan existerar inte de småskaliga kustnära yrkesfiskare som ägnar sig åt torskfiske med garn är knappast de skyldiga. Några andra torskfiskare finns det inte i området. Alternativet skulle vara att silltrålare fått för mycket torsk som bifångst utan att rapportera det. Men det verkar något osannolikt och faktisk inte troligt. Det ska hela ska enligt Havs- och vattenmyndigheten utredas närmare.

Samtidigt har också gösbestånden minskat kraftigt i området under senare år. Det troliga är väl att båda minskningarna har ett samband. Då bör det sannolikt handla om något i miljön. Dvs gifter, varmare hav, tiaminbrist eller nåt liknande. Tiaminbristen som slagit ut stora delar sjöfågelbestånden i Östersjön och sannolikt också ålbestånden i världen har i sin tur en okänd orsak, men miljöskäl av nåt slag är den mest sannolika orsaken.

Ett tredje fall med koppling till minskningen av torsk och gös är minskningen av laxbeståndet i Torne älv. När det gäller laxen i Östersjön är det känt att den är drabbad av sjukdomar som kan kopplas till tiaminbrist.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

6 svar på ”Minskade torskbestånd i Ålands hav”

 1. ”Tiaminbristen som slagit ut stora delar sjöfågelbestånden i Östersjön och sannolikt också ålbestånden i världen har i sin tur en okänd orsak”

  Nej nu får vi ta detta med tiamin en runda. Tiaminbrist får även människor vid svält.

  Från:
  http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=17925
  ”Dessa data visar att det inte är en begränsning i tillgången på lagrad energi i kroppen som avgör hur länge man överlever utan föda utan hur länge ens förråd av tiamin räcker. Slutsatsen stöds av den beräkning som gjordes av Leiter och Marliss [5], där man uppskattade att de irländska fångarna hade 81 procent av kroppens totala proteinmängd och 4–30 procent av fettmängden kvar när de avled. Medelvikten för de fyra avlidna irländska fångar för vilka uppgiften finns tillgänglig var 46,5 kg, vilket ger ett BMI på drygt 15 antagandes en kroppslängd på 175 cm [5]. Bland de turkiska fångar som gavs tiaminsubstitution och som överlevde hungerstrejk fanns ett par individer där BMI nådde under 10, och 17 av 41 hungerstrejkande hade ett BMI under 12 [3]”

  Så organismer som svälter kommer att ha låga halter av tiamin. En studie som påvisar att det är tiaminbrist är därför helt intetsägande annat än organismer svälter. Och i naturen kommer det alltid vara en mängd djur som svälter. Ser den teorin som en konspirationsteori bland forskare och är väl mest ett sätt att mjölka pengar. Dessutom avleder den i detta fall ifrån det verkliga problemet med torsken. Alltså dålig förvaltning av fiskbestånd. Gissar på att det är 90% att torsken blivit säljbajs 10% att en flyttrålare gått full rambo.

  1. Det tror inte jag. Ålen och laxen, som båda har konstaterad B-vitaminbrist, har knappast brist på föda. Det finns i alla fall ingen konstaterad födobrist. Däremot kan torsken i delar av Östersjön har födobrist på grund av syrebristen i Östersjön som lett till att skarpsill och torsk finns på olika ställen. Blåmusslor i Östersjön har också tiaminbrist. Att sill och skarpsill inte har det beror på att de är för kortlivade.

   Säl är inget problem för det östliga beståndet av torsk ute till havs där trålarna är. Säl är bara ett problem för den torsk som finns nära kusterna. Det är vad torskfiskare i Östersjön uppger. Säl är med all sannolikhet det största problemet för kustfisket med passiva redskap, men inget problem för trålfisket.

   Bifångsterna i det pelagiska fisket är generellt mycket små (även om en bifångst på en halv procent skulle ge en hel del i vikt). Så det är knappast problemet heller. Det finns undersökningar på detta.

   Så en kombination av olika orsaker är det sannolikt. Säl, svält, syrebrist, andra orsaker , men däremot inte överfiske efter som det inte existerar i Östersjön utanför det polska fisket..

   1. För ett par år sedan var det massdöd bland älgar. Då lanserades den här grejen med tiamin, att naturen skulle ha dåligt med tiamin. Grejen är bara att när älg idisslar, så bildas tiamin, det var helt enkelt för dåligt med mat för älgen, inget annat. Bara en knäpp hypotes alltså. Man kan konstatera tiaminbrist hos alla djur som svälter och det är normalt med svält bland djur. Därför kommer varje djurart som undersöks påvisa tiaminbrist mer eller mindre.

    Om du läser länken som jag skickade, så inser man ganska snabbt att människor kan se hyfsat friska ut rent energimässigt men ändå dö av svält. Musklerna kan hålla mindre mängd tiamin förhållandevis än vad fettlagret kan hålla energi. I annat fall kan man ju säga att de som dog på fängelset och hade fettreserver kvar, dog utav att det rådde tiaminbrist i fängelsekosten och inte självsvält.

    Vill man gå in på knäppa teorier, så kan ”tiaminbristen” bero på för stor tillgång på föda. Att djuret äter för mycket och utvecklar fettma, därefter lever på depåerna och får på så sätt tiaminbrist efter ett tag.

    1. Tiaminbristen i sjöfågel har varit känd i sådär 10-15 år. Älgdöden inträffar med jämna mellanrum. Det för några sen var den tredje gången under mitt vuxna liv. Det var dock första gången tiaminbrist diskuterades. Detta som en följd av den konstaterade tiaminbristen hos sjöfågel.

     Blåmusslor lider knappast av svält. Men de har tiaminbrist och dör ut. Ejderns tiaminbrist beror sannolikt på toaminbristen hos födan. Och att ejdern försvinner har med att blåmusslor försvinner plus minksen härjningar. Ålens tiaminbrist som finns i hela världen kan ju sannolikt inte heller bero på svält. Men vad den beror på är det ju ingen som vet. kanske kommer. Men visst kan det delvis handla om brist på föda eller fel föda.

     1. Om älgarna, ja. Fast det tyckte jag redan då. Eftersom älgdöden är nåt regelbundet återkommande. Folk glömmer bort vad som hänt tidigare.

Kommentarer är stängda.