Kloster – bomtrålskungarna

L 510 St. Anthony på 498 bruttoton är Danmarks största bomtrålare. Det är också en av de största bomtrålare som fiskar i danskt vatten. Bomtrålare är inte vanligt i Danmark och de flesta som förekommer är små trålare för hästräkefiske i Vadehavet.

Bomtrålning är en metod som anses skada havsbottnar mer än annan trålning. Skadeverkningarna på sandbottnar är dock begränsad enligt den forskning som finns. Huvuddelen av bomtrålningen i Danmark sker på sandbottnar.

Ägare av L 510 St. Anthony är Erik Pedersen Kloster och Rene Mikkelsen Kloster genom Partrederiet St. Anthony och basen för båten är Thyborøn. De två äger också L 501 Mads, L 511 Lasse medan kvotjollen L 113 Snebold enbart ägs av Erik Pedersen Kloster. Även Kloster Trawl ApS ägs av de två. Ekonomiska siffror finns inte att tillgå för partrederier.

Erik Pedersen Kloster blev 1998 delägare i båten L 527 Melina och år 2000 köpte han ytterligare andelar så att han var ägare till 25% av båten. Flemming Ebey Kristensen och Jane Damgaard Gierlevsen ägde resten av båten med 32,5% var. Båten skrotades 2010. Fiskerättigheterna överfördes på någon annan båt. 2002 köpte han personligen L 113 Snebold som han äger än.

2006 köpte Erik Pedersen Kloster 25% i fiskebåten L 523 Heidi-Guido. Övriga delägare även i denna båt var var Flemming Ebey Kristensen och Jane Damgaard Gierlevsen med 32,5% var. Året efter det höggs båten upp.  I slutet av 2006 övertog Erik Pedersen Kloster också 25% i båten L 529 Christina. Han köpte andelarna från Tonni Broe Knudsen. Flemming Ebey Kristensen och Jane Damgaard Gierlevsen ägde resten. Båten uppge samtidigt som förlist redan 2004, men det kan inte vara riktigt, utan förlisningen måste ha skett 2007, efter att Pedersen Kloster köpt in sig i båten och samma år som den avregistrerades som fiskebåt.

År 2006 köpte Erik Pedersen Kloster också 25% av L 510 St. Anthony och 2011 köpte han ytterligare 25% från Flemming Ebey Kristensens dödsbo. Rene Mikkelsen Kloster köpte den andra halvan av båten från Jane Damgaard Gierlevsen år 2015.

Fiskerättigheter för P/R St. Anthony 2008, andel i ‰

Rödspätta Nordsjön, 48,29 ‰
Rödspätta Skagerak, 69,49 ‰
Tunga i Nordsjön, 7,93 ‰
Tunga i Skag., Katt. och Östersjön, 4,88 ‰
Pigg- och slätvar, 50,88 ‰
Torsk i Nordsjön, 6,51 ‰
Torsk i Skagerak, 4,55 ‰
Sej (mørksej), 3,92 ‰
Kolja (kuller) Nordsjön, 1,04 ‰
Kolja i Skag., Katt. och Östersjön, 2,31 ‰
Kummel (kulmule), 1,93 ‰
Marulk (havtaske), 2,19 %

År 2015 köpte Erik Pedersen Kloster och Rene Mikkelsen Kloster L 501 Mads och 2016 köpte de garnfiskebåten L 511 Lasse som då hette L 820 Jytte Broe från Brdr. Langer A/S.

2016 byggdes L 510 St. Anthony om rejält för att bli bättre anpassad till de stora fångster båten fick. Ombyggnaden skedde i Nederländerna där det finns större erfarenhet av bomtrålare än i Danmark.

Fiskerättigheter för P/R St. Anthony 2017, andel i ‰

Rödspätta Nordsjön, 48,29 ‰
Rödspätta Skagerak, 69,49 ‰
Tunga i Nordsjön, 7,93 ‰
Tunga i Skag., Katt. och Östersjön, 16,16 ‰
Pigg- och slätvar, 50,18 ‰
Torsk i Nordsjön, 6,51 ‰
Torsk i Skagerak, 3,98 ‰
Sej (mørksej), 0,20 ‰
Kolja (kuller) Nordsjön, 1,04 ‰
Kolja i Skag., Katt. och Östersjön, 2,31 ‰
Kummel (kulmule), 1,93 ‰
Marulk (havtaske), 2,19 %

Innehavet av fiskerättigheter har bara förändrats i liten utsträckning genom att företaget skaffat sig liter mer tunga och torsk i Skagerak. Sannolikt för att kunna hantera bifångster. Företaget har inga fiskerättigheter som överstiger kvottaket för någon art. När det gäller plattfisk tillhör företaget de största innehavarna av fiskerättigheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!