Dansk fiskgrossist har anmält Göteborgs Fiskauktion

Göteborgs Fiskauktion har blivit anmälda till Konkurrensverket av den danska fiskgrossisten Venmark Fisk A/S i Hirtshals som ägs av bröderna Claus och Henrik Ibsen. Firman startade 1997 och har sedan dess stadig expanderat.

Företaget menar att det missgynnas genom att de får betala en högre avgift eller provision på auktionen än vad svenska grossister och fiskhandlare som är medlemmar i de föreningar som äger Göteborgs Fiskauktion får göra. Detta gör att deras möjligheter att köpa fisk på auktionen i Göteborg minskas och i praktiken är obefintliga menar det danska företaget.

Enligt GP så säger Roger Thilander VD på Göteborg Fiskauktion att han inte känner till ärendet, men han konstaterar att det är föreningen som bestämmer vilka produkter som tas in på auktionen och till vilka avgifter.

Göteborgs Fiskhandlarförening har kontaktats av det danska grossistföretaget då denna undersökt om de kan bli medlemmar i föreningen och på så sätt få ner sina avgifter. Frågan har ännu inte behandlats av fiskhandlarföreningen.

Anmälan har tagits emot av Konkurrensverket men har ännu inte behandlats.

Även danska yrkesfiskare som landar fisk och räka i Göteborg har haft liknande problem med högre avgifter tidigare, men detta har så vitt jag förstått det åtgärdats. De hade tidigare också problem med att de alltid hamnade sist i kön för försäljning. Något som innebär lägre priser. Även detta ska numera vara åtgärdat.

Det finns uppenbarligen en ovana att ta mot fisk och skaldjur från utländska yrkesfiskare vid Göteborg Fiskauktion liksom att låta utländska grossister köpa fisk på auktionen. Men som jag ser det vore det bra om fler fiskare sålde sin fångst genom Göteborgs Fiskauktion. För danska yrkesfiskare skulle det i flera fall kunna innebära att de skulle få mer betalt för sina produkter, framförallt när det gäller skaldjur. Men för att de ska kunna sälja sina fångster i Göteborg krävs att de behandlas likadant som de svenska yrkesfiskarna.

När det gäller danska uppköpare och grossister kan de lösa hela problemet genom att skapa ett svenskt dotterbolag som blir medlem i nån av ägarföreningarna. Besvärligare än så behöver det troligen inte vara.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!