Stort skadestånd efter arbetsolycka på dansk räktrålare

Den 27 november 2013 dog den danske yrkesfiskaren Robertas Masiliunas vid arbete ombord på den danska räktrålaren HG 410 Signet. Vid utsättning av trålen arbetade han ensam och utan att någon såg honom vid aktern nära tråltrumman.

Av okänd anledning fastnade han i trålen som dessutom började dras upp på tråltrumman istället för att sättas ut. Sannolikt på grund av något fel på den spak som reglerar tråltrummans rörelse. Normalt ska den hamna i ett läge där tråltrumman stoppar om ingen drar i spaken. Dock har inte något fel på funktionen kunnat konstateras. Exakt vad som orsakade olyckan har därför inte klarlagts. Men kanske hade mannen överlevt om han inte arbetat ensam.

På kvällen samma dag undersöktes olyckan av polisen:

På to timer undersøger politet ulykken og afhører fiskeskipperen og det tredje besætningsmedlem. Håndtaget til trawltromlen havde ”en del slør”, skriver politiet og gør opmærksom på, at der ikke var sikkerhedsudstyr eller nødstop på arbejdsstedet.

Olyckan anmäldes av polisen till Den Maritime Havarikommission men inte till Søfartsstyrelsen för undersökning om det kunde var ett brott eller inte. Detta menar polisen idag var felaktigt agerande från deras sida:

Sagen havnede i 2013 mellem Søfartsstyrelsen og Nordjyllands Politi. Politiet forventede nemlig at få en indstilling fra Søfartsstyrelsen, hvis der skulle indledes en straffesag, men den indstilling kom aldrig.

Det skyldes måske, at politiet aldrig uderrettede Søfartsstyrelsen om arbejdsulykken, men kun sendte materiale til Den Maritime Havarikommision. Den fejl erkender politiet nu at have begået.

– Vi burde have underrettet Søfartsstyrelsen. Det var en procedurefejl. Vores sagsbehandler havde den formodning, at de arbejdede sammen. Det gjorde de så ikke, og det er vi så blevet bekendt med, siger politiinspektør ved Nordjyllands Politi, Claus Danø, til 3F og bekræfter, at politiet ikke har været i kontakt med Søfartsstyrelsen om dødsulykken.

Den 11 december samma år undersökte tråltrumman och den lokala regleringsspaken av Søfartsstyrelsen utan att de kunde hitta nåt fel på utrustningen.

Den 14 mars så kom rapporten om olyckan från Den Maritime Havarikommission. I denna skriver de bland annat:

”Arbejdspladsen var grundlæggende konstrueret med fokus på behovet for at løse en opgave fra et driftsmæssigt perspektiv og ikke menneskets sikre udførelse af arbejdet. Der opstod derved gunstige vilkår for en ulykke, når omstændigheder ændrede sig.”

Efter olyckan vidtog ägaren av räktrålaren ett antal åtgärder för att försöka förebygga en liknande olycka i framtiden. Detta trots att orsaken till olyckan inte är känd.

I juni 2016 blev ägaren till båten, tillika skepparen på den aktuella fiskeresan, Tonny Espersen, dömd av byretten i Hjørring till att betala ett skadestånd på 971 520 danska kronor till änkan efter Robertas Masiliunas, Jolanta Masiliùniené. Espersen överklagade domen men innan ärendet kom upp i en högre domstol, landsretten, kom parterna i slutet av 2016 överens om en förlikning som innebar att änkan fick 450 000 DKK i skadestånd. Tonny Espersen menar dock att han faktiskt inte hade någon som helst möjlighet att förebygga olyckan då det inte fanns nåt fel på båten:

Den nordjyske skibsreder og fiskeskipper Tonny Espersen forklarede under retssagen, at han slet ikke kunne forstå, hvordan Robertas Masiliunas kunne komme til at sidde fast på tromlen. Og hvorfor trawlet med fiskeren var firet ind, når de havde været i gang med at fire det ud.

Han siger til Fagbladet 3F, at han er ked af ulykken, og at der ikke er “noget værre end at miste en af sine folk”.

– Jeg synes, at dommen er dybt uretfærdig. Jeg kunne hverken have gjort fra eller til. Så skal jeg stå og kigge på folk hele tiden. Det er ikke, fordi jeg har noget imod at påtage mig mit ansvar. Men jeg kunne umuligt have gjort noget for at forhindre ulykken, siger den 64-årige skibsreder, der krævede frifindelse i retssagen.

– Jeg tabte sagen, for da jeg kom hjem i panik, lavede jeg en masse foranstaltninger for at undgå, at det kunne ske igen. Det var faktisk det, jeg blev bonnet for. Det tog de som et udtryk for, at det skulle have været der hele tiden, siger Tonny Espersen og oplyser, at han blandt andet lavede et elektronisk nødstop. Samt en afskærmning, som ikke fungerede i praksis.

Skibsrederen forklarer, at han indgik forliget, fordi han var bange for at tabe sagen på ny i landsretten.

Det har inte utförts någon polisutredning om brott vilket änkan tycker är märkligt och fel.

Den båt på vilken olyckan skedde är numera skrotad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!