Pelagiskt norskt företag har börjat med räkfiske i Skagerak

Det norska företaget Taranger Fiskeriselskap AS som ägs av familjen Taranger har tidigare varit ett pelagiskt fiskeriföretag med stora pelagiska trålare. Tidgare ägde de  H-140-AV Østanger på 2 056 bruttoton som ägdes av dotterbolaget Magnarson AS. Østanger såldes i början av 2017 och heter idag Høyvik och är hemmahörande på Färöarna. Den är också omklassad till 2 061 bruttoton. Idag äger de H-88-AV Magnarson på 2 034 bruttoton.

I mars 2017 grundades ett nytt dotterbolag till Magnarson AS, nämligen Østanger AS. Magnarson AS är dotterbolag till Taranger Fiskeriselskap AS som äger 50,87% av bolaget. Minoritetsägare är enligt Proff.no North Sea Fisher AS som ägs av familjerna Økland och Klepsvik via en rad holdingbolag. Enligt Kystmagasinet och Fiskeridirektoratet är dock Birkeland Gruppen AS minoritetsdelägare i Østanger AS med 49,9% av rösterna och istället för att vara ägt av Magnarson AS är bolaget majoritetsägt av Taranger Fiskeriselskap AS som äger 50,1%. Det senare förefaller mer rimligt. Ägare av Birkeland Gruppen AS är Astrid Annbjørg Birkeland.

Østanger AS äger räktrålaren H-322-AV Mersey som de köpte under 2017. De har enligt Kystmagasinet nu också köpt räktrålaren R-13-ES Caprice från Leidland Fiskeriselskap AS. Enligt Kystmagasinet äger företaget också den äldre trålaren Traal men kvoterna från den ska vara överförda till Mersey.

Med köpet av Caprice blir Taranger Fiskeriselskap ett av de största norska räkfiskeföretagen i Skagerak och Nordsjön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!