Storleksminskning för pelagisk fisk i Nordsjön

En dansk studie har kommit fram till att storleken på sill, vitlinglyra (sperling) och tobis har minskat sen 1990-talet. Skarpsillen (brislingen) har dock inte minskat i storlek. Det handlar om fiskarter som är av mycket stor betydelse för både svenskt och danskt fiske.

De danska forskarna menar att det skett en betydande förändring av ekosystemet i Nordsjön. Anledningen till storleksminskningen anser forskarna att klimatförändringarna är. Höjningen av havets temperatur har lett till att vissa plankton som är viktig föda för de aktuella fiskarterna har minskat i Nordsjön då de föredrar kallare vatten:

Tidligere forskning har peget på, at klimaændringerne i Nordsøen har ført til en nedgang i produktionen af dyreplankton i området. Sild, brisling, tobis og andre fødefisk er afhængige af at kunne spise disse dyreplankton, og derfor var det forventet, at en nedgang i dyreplankton også ville gå ud over de små fødefisk i Nordsøen.

»Men det er første gang, at det er blevet påvist,« påpeger Mikael van Deurs.

På Aarhus Universitet mener lektor Peter Grønkjær, at der er tale om en grundig og veludført undersøgelse.

»De fremlægger beviser for en formodning, man har længe haft om, at der er sket nogle væsentlige ændringer i Nordsøens økosystem,« siger Peter Grønkjær, som er lektor ved afdelingen for Akvatisk Biologi på Aarhus Universitet og ikke har været involveret i det nye studie.

Det nye studie bygger på 40 års fiskedata, som både er indsamlet af forskere og af erhvervsfiskere.

Studiet viser generelt, at fødefiskene i Nordsøen i perioden siden midten af 1990’erne har fået:

  • Mindre længde. Fiskens længde måles ved en given alder. Alle fødefisk, på nær brisling, er blevet mindre – gennemsnitligt omkring fem procent. Det ved forskerne, fordi havforskere hvert år indsamler data på forskellige fiskearter. Længden kan måles, og alderen kan bestemmes ved at undersøge fiskens øresten (se faktaboks).

  • Mindre vægt. Fødefiskene vejer gennemsnitligt 13 procent mindre ved samme alder. Det ved forskerne fra data over fisk, som erhvervsfiskere har fanget i Nordsøen. Erhvervsfiskerne har nemlig pligt til at hvert år at indlevere en vis mængde fisk til forskning.

  • Dårligere rekrutteringssucces. Rekrutteringssucces er et begreb, som beskriver mængden af nye små fisk, som et forældrepar kan producere. Antallet af små nye ’børn’, som to forældrefisk kan producere, er i gennemsnit faldet 28 procent. Disse data stammer fra almindelige vurderinger af størrelsen på fiskebestande udført af Det internationale Havforskningsråd, ICES.

På grund av klimatförändringarna har bestånden av de aktuella fiskarterna minskat och det har lett till minskat fiske av de aktuella arterna.  Det finns helt enkelt inte lika mycket fisk att fiska. Samtidigt ska det påpekas att fisket på de undersökta arterna sker långsiktigt hållbart, miljö- och klimatvänligt.

Samtidigt vet vi också att andra arter ökat i Nordsjön under senare år, det gäller sydligare arter som sardin, ansjovis och taggmakrill (hästmakrill). Ett minskat fiske av sill, skarpsill, tobis och vitlinglyra kanske därför på längre sikt kan ersättas av ökat fiske på framförallt sardiner och ansjovis.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Storleksminskning för pelagisk fisk i Nordsjön”

Kommentarer är stängda.