Fisheco sprider lögner om fiske

Fisheco är en tidning om sportfiske. Den drivs uppenbarligen av personer som har noll koll på det mesta, däribland sälars levnadsvanor och yrkesfiske.

Just nu pågår skarpsillfisket i Östersjön. På grund av skarpsillsfisket ligger nu en mängd stora pelagiska trålare i Östersjön. Det är främst båtar med svensk, dansk (de flesta av dessa är svenskägda), tysk (svnsk- och danskägda), finsk, lettisk, polsk och litauisk flagg. De fiskar i enlighet med den vetenskapliga rådgivningen, nåt överfiske förekommer inte och fisket är i övrigt också mycket miljövänligt. Bfångsterna är minimalaTrots detta verkar Fisheco-redaktion helt ha tappat koncepterna och klämmer ur sig en lång rad lögner:

Efter rapporter från flera sportfiskare i Stockholmsregionen och andra att sälen tränger ihop sig allt mer inomskärs så ter det sig inte omöjligt att skälet är att det helt enkelt saknas fisk längre ut.

Här har trålare från Danmark, västkusten och andra gjort svep efter svep med sina trålar de senaste dagarna bland annat utanför Utö. Resultatet blir fiskmjöl!

Detta i ett läge när alla experter varnar för torskens smått hopplösa situation, laxens bristsjukdomar och den totala obalans vår enda Östersjö befinner sig i… Forskare anser att det är möjligt att upp emot 200.000 laxar årligen fångas som bifångst i detta fiske! Ett ohyggligt stort antal!

Sälen lever nära land därför att sälen behöver land. Den kan inte finnas långt ute till havs om där inte finns is. Det sportfiskarna ser är alltså helt naturligt. Problemet med sälen är ett annat än att det inte skulle finnas mat ute till havs. De är för många. Licensjakt på säl behöver införas.

Att det skulle fångas 200 000 laxar som bifångst i det pelagiska fiske finns det så vitt jag vet ingen forskare som påstår. Laxarna befinner sig helt enkelt inte där skarpsillfisket bedrivs och dessutom simmar de fortare än trålarna rör sig. Om det fångades så mycket lax i trålarna skulle de pelagiska båtarna ha ett stort problem. De skulle nämligen behöva ta om hand laxarna manuellt då de inte skulle släppas ner i tankarna. Detta gäller även torsk. När det gäller torsk är det också så att torsk lever på havsbotten och skarpsill fiskas främst med pelagisk trål långt ovanför botten. Att de skulle fångas en massa torsk i de pelagiska trålarna är helt enkelt inte möjligt. Fishecos påståenden är helt enkelt dumma och korkade.

I verkligheten finns inte ett enda belägg för att pelagiska fiskebåtar fångar några större mängder lax eller torsk. Ingen forskningsrapport som visar nåt sånt och inget om detta står heller att finna i de beståndsuppskattningar som görs. Den vanliga bifångsten vid skarpsillsfiske är sill.

Slutligen lider nog torsken och laxen av näringsbrist beroende på varmare hav och syrebrist i Östersjön som gjort att torsk och lax numera befinner sig på andra platser än födan under viktiga tillväxtperioder. Det problemet kan inte lösas genom minskat fiske av skarpsill och sill.

Enligt all tillgänglig forskning är det dessutom så att sälen utgör ett betydligt större problem för torsken och laxen än vad fisket gör.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!